Mục: Bài Học Đạo Lý

Những Bài Viết Hay Về Đạo Lý

Bất Bạo Động

Một con rắn độc ở trong làng đã cắn nhiều người đến nỗi ít ai dám mạo hiểm đi ra ngoài đồng. Người ta nói rằng Minh Sư thánh thiện đến nỗi ngài đã chế ngự con rắn và khuyên bảo nó thực thi tinh thần bất bạo động. Chẳng bao lâu, dân làng khám […]

Trốn Thoát

Minh Sư đã trở thành một huyền thoại trong khi còn sống. Tiếng đồn ngày kia Chúa hỏi ý kiến như sau: “Cha muốn chơi trò cút bắt với loài người. Cha đã hỏi các thiên sứ chỗ nào tốt nhất để ẩn trốn. Có thiên sứ nói ở dưới đáy đại dương. Thiên-sứ khác […]

Trung Gian – Lệ Thuộc

TRUNG GIAN Một khách hành hương hỏi một đệ tử: “Tại sao bạn cần tới Minh Sư?” Đệ tử trả lời: “Để được đun nóng, nước cần tới một cái ấm để làm trung gian giữa nó với lửa.” LỆ THUỘC Một đệ tử quá lệ thuộc vào sách vở, Minh Sư bảo anh: “Một […]

Sống Còn

Ngày nào cũng thế, đệ tử chỉ hỏi Minh Sư mỗi một câu: “Làm thế nào con gặp được Thượng Đế?” Và ngày nào Minh Sư cũng trả lời một câu giống nhau, đầy bí ẩn: “Bằng sự ước muốn.” “Nhưng con ao ước Thượng Đế hết tâm-hồn! Vậy tại sao con không gặp được […]

Làm Đệ Tử – Mù Quáng

LÀM ĐỆ TỬ Một khách hành hương muốn trở thành đệ tử, Minh Sư nói với ông: “Bạn có thể sống với tôi, nhưng bạn đừng trở thành người theo tôi.” “Như vậy, con sẽ theo ai?” “Không theo ai hết. Ngày nào bạn theo một ai đó thì bạn hết theo Chân-Lý.”  MÙ QUÁNG […]

Phản Ứng

Người ta hỏi Minh Sư dựa trên tiêu chuẩn nào để chọn lựa đệ tử. Ngài bảo: “Nhất cử nhất động, tôi đều thực thi trong sự phục tùng khiêm tốn. Do đó, những người tỏ ra cao ngạo trước sự khiêm tốn của tôi, tôi chối từ ngay. Đối với những người quá tôn […]

Triết Lý

Trước khi xin làm đệ tử, thỉnh sinh muốn Minh Sư xác quyết đôi điều. “Thầy có thể dạy bảo con về mục đích của nhân sinh không?” “Thầy không thể.” “Hay ít ra, thầy có thể dạy con về ý nghĩa cuộc đời chứ?” “Thầy không thể.’ “Thầy có thể cắt nghĩa cho con […]

Tái Sinh Và Biến Đổi

TÁI SINH Minh Sư bảo: “Hãy đoạn tuyệt với quá khứ và con sẽ giác ngộ.” “Con đang thực hiện điều đó từng giai đoạn một” “Sự tăng trưởng đạt được qua từng giai đoạn. Giác ngộ thì nhất thời.” Về sau, Minh Sư nói: “Hãy nhảy vọt! Con không thể vượt qua cái hố […]

Mơ Mộng

“Chừng nào con Giác Ngộ?” Minh Sư trả lời: “Khi con thấy được.” “Thấy được gì?” “Thấy cây cối, bông hoa và trăng sao.” “Nhưng con thấy các thứ đó mỗi ngày.” “Không, những gì con thấy là những cây cối bằng giấy, bông hoa bằng giấy, và trăng sao bằng giấy. Bởi vì con […]

Số Phận

Một bà than vãn về số phận của mình, Minh Sư bảo: “Chính bà làm nên số phận của bà.” “Nhưng chắc chắn không phải tôi chịu trách nhiệm việc tôi sinh ra làm đàn bà?” “Sinh ra làm đàn bà không phải là số phận. Đó là định mệnh. Số phận là cách thức […]