Hài Lòng

Xem ra nghịch lý khi Minh Sư luôn nhấn mạnh rằng nhà cải cách đích thực là người có khả năng thấy rằng mọi sự đã hoàn hảo trong hiện trạng – và có thể để yên như thế.

Các đệ tử phản đối: “Vậy tại sao người ấy thường muốn cải cách một điều gì đó?”

“Đúng thế, có hai hạng người cải cách khác nhau: Một hạng người để cho hoạt động tuôn chảy qua họ trong khi chính bản thân họ không làm gì cả; họ giống như những người làm thay đổi hình dáng và dòng chảy của sông. Hạng người kia tiến hành hoạt động riêng của họ; họ giống như những người cố gắng làm cho con sông ẩm ướt hơn.”