Náo Động

Các đệ tử không ngừng xin Minh-Sư ban bố những lời minh triết; ngài phán bảo họ:

Minh triết không được biểu thị bằng lời nói. Minh triết được biểu lộ bằng việc làm.”

Nhưng khi thấy đệ tử lăn xả vào hành động, Minh Sư cười thoải mái và nói:

“Đó không phải là hành động mà là náo động.”


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua