PHẬT DẠY ẤN TỐNG KINH ĐƯỢC MƯỜI CÔNG ĐỨC


1. Đã lỡ phạm tội, nếu tội nhẹ thì liền được tiêu tan, nếu tội nặng thì được chuyển thành nhẹ.
2. Thường được thiện thần ủng hộ, tránh khỏi tất cả ôn dịch, đao binh, giặc cướp, tù tội, lửa cháy, nước trôi v.v…
3. Nhờ chánh pháp mà những kẻ oán thù với mình trong kiếp trước được giải thoát nên tránh được sự khổ sở về tội báo thù.
4. Ác Quỷ Dạ xoa không thể xâm phạm, cọp đói, rắn độc không hại được.
5. Tâm được yên ổn, ngày không có sự nguy hiểm, đêm không có ác mộng, nhan sắc sáng sủa tươi tắn, khí lực dồi dào, việc làm tốt, lợi.
6. Hết lòng phụng sự chánh pháp, tuy không mong cầu nhưng cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa thuận phước thọ miên trường.
7. Lời nói và việc làm, trời, người đều hoan hỷ; đến nơi nào cũng được nhiều người kính mến.
8. Nếu ngu si thì chuyển thành trí huệ, bệnh tật chuyển thành lành mạnh, nguy hiểm chuyển thành yên ổn, nếu là đàn bà sau khi chết sẽ chuyển thành đàn ông.
9. Xa lìa các đường dữ ( địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ), được sanh vào các cõi thiện ( người, trời ) tướng mạo đoan chánh, thông minh, xuất chúng phước lộc hơn người.
10. Đủ năng lực để gây căn lành cho chúng sanh, lấy tâm chúng sanh làm ruộng phước và sẽ thâu hoạch được nhiều quả tốt. Sanh vào chỗ nào cũng được thấy Phật, nghe pháp; ba thứ trí huệ ( văn, tư, tu ) mở rộng, chứng được sáu thần thông ( thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc và lậu tận thông).
Ấn tống Kinh, Tượng được nhiều công đức thù thắng như thế. Cho nên, gặp khi chúc thọ, cầu an, sám hối, cầu siêu, nên hoan hỷ cố gắng ấn tống.

HT. Thích Trí Thủ


---o0o---


CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG KINH SÁCH


1. Ấn Tống Kinh Nhật Tụng Cúng Dường Chùa Nghĩa Hòa + Chùa An Dưỡng Tại TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa – 7.2010 - Kinh Nhật Tụng : 150 Cuốn bao gồm: Chùa An Dưỡng : 100 Cuốn + Chùa Nghĩa Hòa : 50 cuốn. Số Tiền : 2.475.000đ ( do các thành viên websie www.hoibongsen.com đóng góp )

2. Ấn Tống Kinh Cúng Dường Chùa Thanh Lương – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa - 1.2010
- 10 Bộ Đại Bát Niết Bàn : 1.250.000 đ
- 15 Bộ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa : 2.325.000đ
- 15 Bộ Kinh Kim Quang Minh : 765.000đ
Số Tiền : 4.340.000đ (do các thành viên websie www.hoibongsen.com đóng góp )


---o0o---
Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,872 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,319 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất thanloanthanhnhan
Lượt truy cập 26,126,745