---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bồ Tát Ngũ Chủng Tự Tại
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 菩薩五種自在 ( Đại Bảo Tích Kinh )
Bồ Tát vận dụng từ bi và trí huệ, vạn hạnh đầy đủ, thọ mạng dài lâu, nên được tự tại vô ngại
Một, Thọ Mạng Tự Tại. Bồ Tát thành tựu Pháp Thân huệ mạng thấu đạt sống, chết, thọ, yểu. Kéo dài vạn kiếp không là dài, rút ngắn trong một niệm không là ngắn; chỉ vì độ thoát khổ đau của chúng sanh, phải dùng phương tiện,… tùy cơ thị hiện tướng thọ, yểu mà thôi , trong tâm hoài toàn không quái ngại. Đó là Thọ Mạng Tự Tại
Hai, Sanh Tự Tại. Bồ Tát vì độ thoát chúng sinh, dùng tâm đại bi, tùy loại mà thọ sanh, đem lại lợi ích cho tất cả, nên ở trên thiên cung không phải vì vui và ở dưới địa ngục cũng không thấy khổ, đi hay ở tự tại
Ba, Nghiệp Tự Tại. Vạn hạnh của Bồ Tát đầy đủ, vận dụng cả bi và trí, hoặc hiện Thần Thông, hoặc nói pháp mầu, hoặc vào Thiền Định, hoặc tu khổ hạnh; tất cả những việc ấy đều vì lợi tha, tùy nghi không trở ngại. Đó là Nghiệp Tự Tại
Bốn, Giác Quán Tự Tại. Tâm khởi đầu gọi là giác. Tâm vi tế gọi là quán Bồ Tát hoặc tu hạnh Thiền Định, hoặc mở lòng lợi sanh; tuy có tư duy, xa lìa các tán loạn, nhưng vẫn theo Nguyện Độ sanh, bình đẳng không trở ngại. Đó là Giác Quán Tự Tại
Năm, Chúng Cụ Quả Báo Tự Tại. Nhân và hạnh của Bồ Tát đều rộng sâu, nên quả báo rất tốt đẹp. Tất cả những gì cần làm thì đã làm xong, không làm bộ bề ngoài, tự nhiên đầy đủ. Tâm không vẩn đục, không trở ngại; đó là Chúng Cụ Quả Báo Tự Tại
Hòa Thượng Thích Minh Thành (1937-2000)     Sao thời nay không dùng cơ xảo khác?     Có Cách Nào Để Không Sử Dụng Phần Mềm Lậu?     Con cái được sanh ra trong lúc lo sợ và dằng co bên bờ sanh tử,có thể chuyển nghiệp này không?     Con Cuốn Chiếu – Người Bán Hàng – Thịt – Thịt Dính Ở Kẽ Răng     Phật giáo có đóng góp gì để hàn gắn lại của sự đổ vỡ gia đình?     Nếu không có cái bản ngã cá biệt, thì ai hạnh phúc và ai khổ đau?     Dua Nịnh Trục Lợi     Có cần xem ngày để rải tro cốt?     Niệm Phật A Di Đà sao bằng tọa thiền, xét tâm Quán vô sinh?     


Pháp Ngữ
Người hiền thấy là ác,
Khi thiện chưa chín muồi,
Khi thiện nghiệp chín muồi,
Người hiền thấy là thiện.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,324 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mailam20
Lượt truy cập 28,552,798