---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Từ Nhẫn Thập Chủng Lợi Ích
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 慈忍十種利益 (Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh)
Từ là niệm thương mến, thương yêu. Nhẫn là cam chịu. Vì người tu hạnh Bồ Tát, đối với tất cả cảnh thuận, nghịch đều vui vẻ cam chịu, nên có được mười thứ lợi ích.
Một, Hỏa Bất Năng Thiêu. Vì người tu hạnh Bồ Tát chỉ vì lợi ích cho chúng sanh luôn hoài bảo tâm từ nhẫn, đối với tất cả cảnh trái ngược, hiểu rõ tự tánh của thân, tâm vốn không nên không bị bực bội, buồn phiền, nên lửa sân hận không có cơ hội đốt cháy.
Hai, Đao Bất Năng Cát. Người tu hạnh Bồ Tát, chỉ vì lợi ích chúng sanh luôn hoài bảo tâm từ nhẫn, đối với tất cả cảnh trái nghịch, hiểu rõ thể tánh của tự thân vắng lặng nên hoàn toàn không sợ sệt và dao bén sân hận không thể cắt được.
Ba, Độc Bất Năng Trúng. Người tu hạnh Bồ Tát chỉ vì lợi ích chúng sanh, luôn hoài bảo tâm từ nhẫn, hoặc có người muốn hại mình, hiểu rõ thân, tâm vốn không, không quan tâm tới nên thuốc độc tham, sân không thể trúng được.
Bốn, Thủy Bất Năng Phiêu. Người tu hạnh Bồ Tát chỉ vì lợi ích chúng sanh thường ấp ủ tâm từ nhẫn, đối với tất cả cảnh vừa lòng, hiểu rõ các pháp vốn không nên không tiêm nhiễm, vì vậy nước tham ái không thể nhận chìm.
Năm, Vị Phi Nhân Hộ. Phi nhân là loài quỷ thần. Người tu hạnh Bồ Tát chỉ vì lợi ích chúng sanh, thường ôm ấp lòng từ nhẫn, ở mọi lúc mọi nơi đều được quỷ thần hộ vệ.
Sáu, Thân Tướng Trang Nghiêm. Người tu hạnh Bồ Tát chỉ vì lợi ích chúng sanh, luôn ôm ấp tâm từ nhẫn, nhớ thương đến người khác, nên hay cảm được quả báo sắc thân tốt đệp trang nghiêm.
Bảy, Bế Chư Ác Đạo. Người tu hạnh Bồ Tát chỉ vì lợi ích chúng sanh, thường ôm ấp tâm từ nhẫn, thành tựu pháp lành, nên các cửa ác đạo tự nhiên đóng kín, không mở ra nữa.
Tám, Tùy Nhạo Phạm Thiên. Phạm Thiên là trời Sơ Thiền cõi Sắc. Người tu Bồ Tát Hạnh từ bi đầy đủ, Phạm Hạnh tròn đầy, nên quả báo hết thân mạng không còn, tùy theo ý thích được sanh lên cõi Phạm Thiên.
Chín, Trú Dạ Thường An. Người tu hạnh Bồ Tát luôn có tâm làm việc từ nhẫn, lợi ích hữu tình và không phiền phức, tổn hại nên được thân tâm thanh tịnh, đêm ngày thường an ổn.
Mười, Bất Ly Hỷ Lạc. Người tu hạnh Bồ Tát luôn ôm ấp tâm từ nhẫn, lợi ích chúng sanh, khiến cho chúng được an ổn, nên thân tâm của mình cũng được an ổn.
Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách­ tháng 10/2018     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 3 ) – Sách Tấn     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Mã Minh     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 2 )     Lấy Quyết Định     Cúng Linh     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Gấp Tu     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Phú Na Dạ Xa     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 1 )     Giữa Cọp Và Rắn     Pháp Ngữ
Đói là chứng bệnh lớn lao,
Vô thường ngũ uẩn khổ đau nhất đời,
Nếu ai hiểu đúng vậy rồi
Coi như đạt đến cực vui Niết Bàn.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 74,838 pháp âm và 6,754 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,229 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 268, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,262 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tâm Đan Đỗ
Lượt truy cập 13,811,005