---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Quán Tâm Thích Hoa Nghiêm Kinh Đề Thất Tự
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 觀心釋華嚴經題七字 (Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Một, Đại Thị Tâm Thể. Đại tức là thường, là biến khắp. Thể tức là thể của tâm. Vì tâm thể này dung chứa Pháp Giới, tánh trùm khắp cả, bình đẳng rộng lớn, không hề đổi thay, không có gì ngoài, không có gì giới hạn; nên gọi là lớn là thể của tâm.
Hai, Phương Thị Tâm Tướng. Phương là phương pháp. Tướng là gìn giữ pháp tắc. Vì pháp tướng vô biên, tánh đức vô số đều do tâm này gìn giữ pháp thức và bao hàm tất cả; nên gọi phương là tướng của tâm.
Ba, Quảng Thị Tâm Dụng. Quảng tức là bao quát. Dụng tức nghiệp dụng. Vì nghiệp dụng của tâm này, rộng rãi không cùng và có thể sanh ra muôn pháp, ứng dụng vô cùng; nên nói quảng là dụng của tâm.
Bốn, Phật Thị Tâm Quả. Phật tức là giác. Quả là quả Bồ Đề. Vì hay xa lìa các phiền não, thấu hiểu muôn pháp, đầy đủ tất cả trí và chứng được vô thượng Bồ Đề. Đó chính là chứng được quả của tâm này, chẳng phải được từ bên ngoài; nên gọi Phật la quả của tâm.
Năm, Hoa Thị Tâm Nhân. Hoa là dụ. Nhân là hạnh. Vì lấy hoa dụ cho nhân của vạn hạnh, đều do tâm này mà có thể nở hoa giác ngộ; nên gọi hoa là nhân của tâm.
Sáu, Nghiêm Thị Tâm Công. Nghiêm là trang nghiêm. Công là công dụng. Vì hay lấy nhân hoa vạn hạnh trang nghiêm cho quả thể của Pháp Thân, đều do công vận dụng của tâm này; nên gọi nghiêm là công dụng của tâm.
Bảy, Kinh Thị Tâm Giáo. Kinh là tên của cái có khả năng diễn đạt. Giáo là lời nói có chọn lựa. Vì trong một lời văn, hay một câu chữ, chứa đựng bao nhiêu nghĩa lý của các pháp, để thực hành rộng rãi, đầy đủ và lập thành pháp môn, đều do sự diễn đạt thông suốt tất cả của tâm này; nên gọi kinh là sự dạy bảo của tâm.
Xuất Gia Là Hiến Tặng Tất Cả Cho Đời     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Làm Đầu Bếp ( P.1 )     Tại sao phương pháp thiền này không được thông dụng như trước kia?     Hành Trang Xuất Gia     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Làm Nghề Đồ Tể ( P.2 )     Tìm Hiểu Về Giới Không Tà Dâm     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Làm Nghề Đồ Tể ( P.1 )     Cư Sĩ Có Đời Sống Vợ Chồng Tu Tập Có Được Giải Thoát?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Đánh Bắt Chim ( P.2 )     Thủ Dâm & Tình Dục Trước Hôn Nhân Có Phải Là Tà Dâm?     


Trang chủ   >>  Thiên Thai   >>  Luận

Trang

Pháp Ngữ
Người bị ái buộc ràng,
Vùng vẫy và hoảng sợ,
Như thỏ bị sa lưới.
Do vậy vị tỷ kheo,
Mong cầu mình ly tham
Nên nhiếp phục ái dục.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,842 pháp âm và 6,959 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,438 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 275, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,266 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nhanqua51
Lượt truy cập 15,142,643