---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Sanh Tịnh Độ Ngũ Bất Thối
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 生淨土五不退 (Tịnh Độ Thập Nghi Luận)
Một, Đại Bi Nhiếp Trì Bất Thối. Chúng sanh được sanh về Tịnh Độ, được nguyện lực đại bi của Phật A Di Đà gia hộ liên tục, nên không thối chuyển.
Hai, Phật quang chiếu chúc bất thối. Chúng sanh được sanh về Tịnh Độ, thường được hào quang của Phật chiếu soi, nên tâm Bồ Đề ngày càng tăng trưởng và không thối chuyển.
Ba, Thường Văn Pháp Âm Bất Thối. Chúng sanh được sanh về Tịnh Độ, nghe các pháp khổ, không, vô ngã do nước, chim, cây, rừng, gió nói pháp. Nhờ vậy, tâm thường niệm Phật, pháp, tăng và không thối chuyển.
Bốn, Thiện Hữu Đồng Cư Bất Thối. Chúng sanh được sanh về Tịnh Độ, vì ở nước ấy, chỉ làm bạn với các vị Bồ Tát, trong không có phiền não bó buộc, ngoài không có cảnh tà ma, ác duyên, cho nên sau khi sanh về cực lạc, thì không thối chuyển.
Năm, Thọ Mạng Vô Lượng Bất Thối. Các chúng sanh được sanh về Tịnh Độ, thì thọ mạng liền được vô lượng, cùng với Phật và Bồ Tát không khác nhau. Vì vậy sau khi sanh về đó, thì được không thối chuyển.
Chuyển Hóa Nóng Giận     Mánh Lới     Cái Hố – Con Dao Tây – Chiếc Vá     Nha Dịch Họ Lưu     Chồng của con muốn con ở nhà giữ cháu. Vậy con phải làm thế nào?     Cứu Vật Được Tăng Tuổi Thọ     Sự Tích Giới Luật – Tám Pháp Hối Qúa     Toàn Bộ Quá Trình Đi Đến Âm Gian Sau Khi Con Người Chết Đi     Lời Nói Đầu Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại     Đậu Hũ Cuốn Chiên Giòn     


Trang chủ   >>  Tịnh

Pháp Ngữ
Giữa ai có giới hạnh,
An trú không phóng dật.
Chánh trí, chơn giải thoát,
Ác ma không thấy đường.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,215 pháp âm và 7,114 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,603 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,296 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất anchay181284
Lượt truy cập 21,083,023