---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Chủng Nhiếp
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六種攝 (Bồ Tát Địa Trì Kinh)
Nhiếp tức là nhiếp thủ (chụp lấy) hay nhiếp thọ (nhận nuôi). Vì Bồ Tát dùng có sáu cách này dìu dắt, hướng dẫn chúng sanh từ quá khứ đến vị lai, cho đến vô số kiếp, không hề mỏi mệt, chán nản; nên gọi là lục chủng nhiếp.
Một, Đốn Nhiếp. Đốn là nhanh chóng. Bồ Tát từ mới phát tâm, đối với tất cả chúng sanh nghĩ đó là cha mẹ mình, theo khả năng có thể, bằng tất cả việc làm hữu ích để hướng dẫn, giáo hóa chúng. Đó gọi là Đốn Nhiếp.
Hai, Tăng Thượng Nhiếp. Tăng thượng giống như tăng thắng ( vượt hơn). Vì Bồ Tát đã phát tâm, hoặc đối với cha mẹ khởi tâm tôn trọng, bằng nhiều phương pháp, khuyên tu pháp lành, tùy lúc cúng dường để tỏ lòng tri ân và báo ân; hoặc đối với vợ con, quyến thuộc, dạy tu pháp lành, để cho họ tiến bộ; hoặc Bồ Tát làm vua, hướng dẫn, nuôi dưỡng nhân dân, giáo hóa bằng chánh pháp, không thêm hình phạt. Lấy tiền của, lấy chánh pháp mà làm ích lợi cho họ. Bằng năng lực của mình, dạy dỗ chúng sanh tu tập pháp lành. Đó gọi là Tăng Thượng Nhiếp.
Ba, Thủ nhiếp. Vì Bồ Tát thường dùng hai cách để giáo hóa chúng sanh.
1) dùng tâm xả, bằng tiền của đem đến lợi ích cho tất cả chúng sanh, để cho chúng xa lìa tham lam, cùng khổ.
2 ) dùng tâm từ bi, bằng chánh pháp đem tới lợi ích cho chúng sanh, nhỗ sạch gian ác và hiểu biết sai lầm và dạy cho tu chánh pháp. Đó gọi là Thủ Nhiếp.
Bốn,Cửu Nhiếp. Vì Bồ tát hướng dẫn, giáo hóa chúng sanh, trải qua thời gian dài lâu, mới có kết quả. Đó gọi là Cửu Nhiếp.
Năm,Bất Cửu Nhiếp. Vì Bồ tát hướng dẫn, giáo hóa chúng sanh trên, thì có cách hướng dẫn chúng sanh trong thời gian ngắn có được kết quả. Đó gọi là Bất Cửu Nhiếp
Sáu,Hậu Nhiếp. Vì Bồ tát sau năm cách giáo hóa chúng sanh trên, thì có cách hướng dẫn chúng sanh ngay trong đời sống này, có được kết quả. Đó gọi là Hậu Nhiếp.
Gõ Cửa Thiền – Người Chết Trả Lời     Tại sao pháp Tham Tổ Sư thiền dễ tu mà người ta không chịu tu?     Cho biết thái độ Phật tử đối với việc xây dựng hòa bình?     Lựa chọn minh sư như thế nào ?     Hòa Thượng Thích Trí Tấn (1906-1995)     Tụng Kinh Được Phước     Cúng Phật dùng trái cây, hương, hoa, nến, trà là do ý nghĩa gì     Canh Cá Chay     Gõ Cửa Thiền – Lư Hương     Chả Giò Trái Cây     


Pháp Ngữ
Tái tam tu trọng sự
Đệ nhất mạc khi tâm.
(Việc làm ba bẩy đắn đo
Một lần cũng chẳng tự cho dối lòng.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,928 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,333 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Le hoa
Lượt truy cập 37,254,540