---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Giác
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八覺 (Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Giác giống như niệm. Có thứ giác hướng dẫn, phát sanh tất cả phiền não, tứclà ác giác.
Một, Dục Giác. Dục tức là tham dục. Tâm khởi lên tham dục, thường nhớ đến những việc Thích Ý; nên gọi là Dục Giác.
Hai, Sân Giác. Sân tức sân hận. Tâm khởi lên sân hận thường nghĩ nhớ tức giận đến người khác, nên gọi là Sân Giác.
Ba, Não Giác. Não tức là não hại (tức giận, buồn phiền làm cho hao tổn). Tâm khởi lên ghen ghét thường nghĩ nhớ đến làm tổn hại, buồn bực cho người khác; nên gọi là Não Giác.
Bốn, Thân Lý Giác. Thường nghĩ nhớ bà con thân thích, xóm làng, nên gọi là Thân Lý Giác.
Năm, Quốc Độ Giác. Thường nghĩ nhớ an nguy của đất nước, nên gọi là Quốc Độ Giác.
Sáu, Bất Tử Giác. Vì có nhiều tiền của cung cấp, nuôi dưỡng, nên gọi là Bất Tử Giác (nhớ nghĩ đến việc sống mãi).
Bảy, Tộc Tánh Giác. Tộc tức là dòng họ. Tánh tức là họ hàng, dòng dõi. Tâm khởi lên khoe khoang, thường nhớ nhĩ đến dòng họ ở đời từ cao đến thấp, nên gọi là tộc tánh giác.
Tám, Khinh Vũ Giác. Vũ tức là kiêu ngạo. ỷ mình có tài đức thường nghĩ đến xem thường người, nên gọi là Khinh Vũ Giác.
Hoàng Đế Làm Điều Ác Thì Cũng Phải Chịu Báo Ứng     Gọi Phật Bằng Bạn     Vì Thích Ăn Sò Không Thi Đỗ     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Không Một Lời     Mì Chay     Đối Tượng Giáo Hóa Của Đạo Phật Là Tất Cả Chúng Sanh     Súp Nấm Chay     Gõ Cửa Thiền – Chiến Sĩ     Phải do nghiệp lực không?     Nhà Chùa Không Sử Dụng Bùa Ngải     


Trang chủ   >>  Hàm Thụ   >>  Đào Tạo Từ Xa

Trang
1 2 » »»


Pháp Ngữ
Lễ nghĩa sanh ư phú túc
Đạo tặc xuất ư bần cùng.
(Lễ nghĩa sinh tự giàu sang
Trộm cướp nảy tự bần cùng mà ra.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,324 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mailam20
Lượt truy cập 28,584,383