---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tứ An Lạc Hạnh
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 四安樂行 (Pháp Hoa Văn Cú)
Thân không nguy hiểm là an. Tâm không ưu sầu là lạc, mới có thể tiến lên; nên gọi là An Lạc Hạnh.
Một, Thân An Lạc Hạnh. Thân nên xa lìa mười việc:
01) Xa lìa giàu sang, quyền thế,
02) Xa lìa người tà, pháp tà,
03) Xa lìa gian ác, đùa cợt,
04) Xa lìa người chuyên nghề chém giết,
05) Xa lìa chúng Nhị Thừa, làm tổn hại việc tu hành theo Đại Thừa,
06) Xa lìa những nghĩ ngợi về tham dục,
07) Xa lìa không phải người nam,
08) Xa lìa chỗ nguy hại,
09) Xa lìa việc chê bai,
10) Xa lìa việc nuôi gia súc. Đã xa lìa mười điều trên, thường ham ngồi thiền. Thu nhiếp tâm mình. Đó gọi là an thân lạc hạnh.
(Tiếng Phạn là Chiên Đà La, tiếng Hoa là Đồ tể)
Hai, Khẩu An Lạc Hạnh. Miệng nên xa lìa bốn điều:
01) Không ưa nói về người khác và lỗi lầm trong kinh điển,
02) Không xem thường, ngạo mạn, không dựa vào Đại Thừa, xem thường Tiểu Thừa,
03) Không khen, cũng không chê người khác,
04) Không sanh tâm oán ghét, giỏi tu tâm an lạc này. Đó gọi là khẩu An Lạc Hạnh.
Ba, Ý An Lạc Hạnh. Ý nên bỏ bốn việc ác:
01) Không ghen ghét, nịnh hót;
02) Không xem thường, mắng chưởi, không nên lấy hạnh Đại Thừa mà trách mắng người tu Tiểu Thừa;
03) Không tức giận, buồn bực và tán loạn;
04) Không tranh hơn. Vì tất cả chúng sanh bình đẳng mà nói pháp, đó gọi là ý an lạc.
Bốn, Thệ Nguyện An Lạc Hạnh. Vì chúng sanh không nghe, không biết, không hiểu, do đó khởi tâm từ bi, thệ nguyệnvì chúng sanh nói pháp.
Kinh nói: Khi ta chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tuỳ theo nơi nào thì sức Thần Thông, sức trí huệ, dẫn dắt chúng sanh ở đó, an trụ trong pháp đó. Đó gọi là Thệ Nguyện An Lạc Hạnh.
● 四安樂行 (Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Bốn An Lạc Hạnh này là do Quốc Sư Thanh Lương, huý là Trừng Quán, dựa vào Phẩm An Lạc Hạnh trong Kinh Pháp Hoa lập ra. Quả Niết Bàn gọi là an lạc. Tu Tập theo hạnh này thì hướng đến Niết Bàn; nên gọi là An Lạc Hạnh. Lại ở trong bốn hạnh này thì thân được yên ổn, tinh thần an định, các khổ bên ngoài không thể xen vào, nên gọi là An Lạc Hạnh.
Một, Tất Cánh Không Hạnh. Tâm, cảnh đều quên, thông suốt cả không và hữu. Kinh Pháp Hoa nói: Hành xứ, cận xứ, nghĩa là dùng lý Quán Chiếu, như lý mà hành gọi là hành xứ, lại Quán Tất Cả Pháp Không, tức là đã gần với lý, gọi là cận xứ. Bằng hành xứ, cận xứ cuối cùng trở về không.
Hai, Thân Khẩu Vô Quá Hạnh. Thân xa lìa các điều ác giết hại, trộm cướp v. v. . . Miệng xa lìa các điều ác nói dối, nói thêu dệt v. v. . .
Kinh Pháp Hoa nói: Nếu khi đọc kinh, không ưa nói tốt, xấu của người và sai lầm của kinh điển.
Ba, Tâm Vô Tật Đố Hạnh. Thấy người làm việc lành thì hãy tuỳ hỷ khuyến khích, chứng nhập đạo đồ đề, xa lìa các việc làm ghen ghét đố kỵ.
Kinh Pháp Hoa nói: Vào thời mạt thế sau này, lúc giáo pháp sắp giảm, ai thọ trì đọc tụng kinh này, thì lòng không còn nuôi ghen ghét, nịnh hót, dối láo.
Bốn, Đại Từ Bi Hạnh. Khởi tâm từ bi, phát thệ nguyện lớn, nguyện nhổ tận gốc khổ đau của chúng sanh và đem an vui cho chúng sanh.
Kinh Pháp Hoa nói: Người ở trong hàng tại gia hay xuất gia sanh tâm đại từ chính là người không ở trong hàng Bồ Tát sanh tâm đại bi.
Từ Bi Và Bạo Lực     Có Một Câu Chuyện Ngụ Ngôn Khiến Người Ta Phải Suy Gẫm     Đừng Thay Đổi Bản Chất Của Bạn Đơn Giản Bởi Vì Có Ai Đó Đang Cố Làm Tổn Thương Bạn     Quan Trọng Là Biết Rõ Chính Mình     Đạo Và Quả     Đợi Khi Tôi Giàu Tôi Sẽ Giúp     Quả Báo Một Việc Làm Ác     1000 Năm Trước, Đức Phật Di Lặc Chuyển Sinh Cõi Nhân Gian Nhưng Người Đời Không Hay Biết     Vợ Và Người Mới     Thưa Sư, Con Không Đi Chùa Nữa!     


Pháp Ngữ
Thị thân bất thị thân
Phi thân khước thị thân.
(Chính người thân lại chẳng thân
Chẳng người thân lại là thân mới kỳ.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,999 pháp âm và 7,010 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,541 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 280, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,290 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất trinh124us
Lượt truy cập 18,709,111