---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Pháp Hoa Ngũ Trùng Huyền Nghĩa
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 法 華 五 重 玄 義 (Pháp Hoa Huyền Nghĩa)
Đại Sư Trí Giả của tông Thiên Thai, khi giải thích các kinh Phật, đều lập ra năm lớp nghĩa huyền diệu. Đó là:
01) Thích danh,
02) Biện thể,
0З) Minh tông,
04) Luận dụng,
05) Phán giáo tướng. Vì vậy Kinh Pháp Hoa này, cũng có năm lớp nghĩa huyền diệu.
Một, Pháp Dụ Vi Danh. Pháp tức là Diệu Pháp. Dụ tức là liên hoa. Diệu pháp là tên mầu nhiệm không thể nghĩ bàn, pháp tức là pháp quyền, thật của mười giới và mười như. Vì Diệu Pháp khó hiểu, nên phải mượn hình ảnh khác ví dụ. Diệu pháp thì quyền, thật là một thể, hoa sen thì hoa, quả đồng thời, nên lấy pháp ví dụ đặt tên.
(Mười giới là Phật Giới, Bồ Tát Giới, Duyên Giác Giới, Thinh Văn Giới, Thiên Giới, Nhân Giới, A Tu La Giới, Ngạ Quỷ Giới, Súc Sanh Giới, Địa Ngục Giới. Mười như là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạt cứu cánh đẳng. Quyền tức là pháp của Tam Thừa. Thật tức là pháp của Nhất Thừa)
Hai, Thật Tướng Vi Thể. Thật tướng của trung đạo là thể nhiệm mầu mà kinh này nói ra, nên gọi thật tướng là thể.
Ba, Nhất Thừa Nhân Quả Vi Tông. Nhất Thừa tức là nhất thật tướng. Tông là quan trọng. Nhân là tu hạnh thật tướng này thì quả là chứng được lý thật tướng, nên gọi là Nhất Thừa Nhân Quả Vi Tông.
Bốn, Đoạn Nghi Sanh Tín Vi Dụng. Dụng tức là hiệu lực. Lấy Diệu Pháp Đại Thừa, khai thị cho căn cơ Viên Giáo, ở tích môn, khiến cho Dứt Trừ Nghi Ngờ của quyền giáo, mà sanh Tín Tâm ở thật giáo, ở bản môn khiến cho Dứt Trừ Nghi Ngờ gần mà sanh Tín Tâm ở xa, nên gọi là đoạn nghi sanh tín vi dụng. (Tích Môn là kinh này có hai tám phẩm. 14 phẩm trước bàn về tích môn. Tích là dấu chân, như người ở một chỗ nào thì ắt còn để lại dấu chân đi lại ở đó, cũng như đức Phật vốn có từ xa xưa, để lại dấu tích của những thành tựu gần đây. Bổn Môn là 14 phẩm sau bàn về bổn môn. Bổn như căn bổn (gốc rễ). Phật mở ra dấu vết thành tựu gần đây để làm rõ cái gốc rễ sâu xa).
Năm, Vô Thượng Đề Hồ Vi Giáo Tướng. Những giáo huấn của thánh nhân cho thế gian gọi là giáo, phân biệt giống, khác gọi là tướng. Kinh này thuần viên rốt ráo nhiệm mầu, hoàn toàn khác xa với giáo lý Tiểu Thừa thiên lệch. Ví dụ như vị tuyệt vời của đề hồ, không giống với sửa, lạc, tô, nên gọi là vô thượng đề hồ vi giáo tướng.
Tại sao có Thiền tông rồi mà lại có Mật tông?     Măng Kho Thập Cẩm     Tùy Duyên Chuyển Hóa     Chả Giò Bắp Tươi     Thờ Bồ-Tát, Niệm Phật Được Không?     Gõ Cửa Thiền – Thiếp Báo Danh     Thế nào là nổi nghi tình?     VỊ THẦN VÀ LÒNG THAM     Nhân Và Trí     Bí Đao Xào Đậu Hũ Mềm     


Pháp Ngữ
Thớt có tanh tao ruồi mới đậu .
Mâm không mật mỡ, kiến bò chi


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,206 pháp âm và 7,113 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,575 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,296 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất anchay181284
Lượt truy cập 20,669,569