---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Hóa Nghi Tứ Giáo
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 化儀四教 (Thiên Thai Tứ Giáo Nghi)
Hoá nghi là cách thức một đời đức Phật ra đời giáo hoá chúng sanh.
Một, Đốn Giáo. Không bàn về Tiểu Thừa mà nói thẳng về giáo pháp Đại Thừa, nên gọi là Đốn Giáo, tức là kinh Hoa Nghiêm vậy.
Hai, Tiệm Giáo. Tiệm là lần lượt. Tiệm có tiệm sơ, tiệm trung, tiệm mạt, không giống nhau. Nghĩa là ban đầu, Phật nói pháp ở Lộc Uyển là để phá bỏ tà pháp, thiết lập Chánh Pháp, dành riêng cho Nhị Thừa. Đây gọi là tiệm sơ, tức là Kinh A Hàm. Kế đến Phật nói Kinh Phương Đẳng, chỉ rõ lỗi của Nhị Thừa căn cơ nhỏ bé, để cho trở về Đại Thừa. Đây gọi là tiệm trung, tức là Kinh Tịnh Danh. ) Sau khi Phật nói Kinh Bát Nhã, nói rộng pháp không huệ, gạn lọc những tình chấp nhỏ hẹp của Nhị Thừa mà bỏ đi; đem tất cả pháp trở về Đại Thừa. Đây gọi là tiệm mạt, tức là Kinh Bát Nhã. Như thế từ cạn đến sâu, tuần tự mà tiến, nên gọi là Tiệm Giáo.
Ba, Bí Mật Giáo. Sức Thần Thông, trí huệ của Phật không thể nghĩ bàn, có thể làm cho mọi người cùng nghe pháp, mỗi người đều nghe khác nhau. Người này không biết được người kia và ngược lại, nhưng một cách bí mật, lời Phật nói ra đều Thích hợp với căn cơ của mọi người, nên gọi là Bí Mật Giáo.
Bốn, Bất Định Giáo. Bất định là sức Thần Thông, trí huệ của Phật không thể nghĩ bàn, có thể làm cho mọi người nghe pháp, hoặc nghe pháp Tiểu Thừa mà chứng quả Đại Thừa và ngược lại, người này người kia biết lẫn nhau, được lợi ích không giống nhau, nên gọi là Bất Định Giáo.
Phật Niết-Bàn Nằm Nghiêng Bên Nào?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Làm Đầu Bếp ( P.2 )     Xuất Gia Là Hiến Tặng Tất Cả Cho Đời     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Làm Đầu Bếp ( P.1 )     Tại sao phương pháp thiền này không được thông dụng như trước kia?     Hành Trang Xuất Gia     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Làm Nghề Đồ Tể ( P.2 )     Tìm Hiểu Về Giới Không Tà Dâm     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Những Người Làm Nghề Đồ Tể ( P.1 )     Cư Sĩ Có Đời Sống Vợ Chồng Tu Tập Có Được Giải Thoát?     


Trang chủ   >>  Thân Bệnh   >>  Khuyết Tật

Trang

Pháp Ngữ
Đến đây viếng cảnh viếng thầy,
Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,842 pháp âm và 6,959 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,438 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 275, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,266 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nhanqua51
Lượt truy cập 15,150,333