---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Cửu Chúng
----------------------------- Phật Học Danh Số - Ns Đức Trí -----------------------------
● Cửu chúng là chín hàng đệ tử Phật là chín bộ tu hành. Tùy theo mỗi ban Tăng già mà thọ lãnh giới pháp tu hành, bao gồm:
- Tỳ Kheo: Là những tu sĩ nam thọ cụ túc giới, tức thọ đủ 250 giới cấm.
- Tỳ Kheo Ni: Là những nữ tu sĩ thọ cụ túc giới, thọ đủ 348 giới cấm.
- Thức Xoa ma na: Là những nữ tu sĩ nghiêm trì 4 giới trọng, học lục pháp và một phần giới của Tỳ Kheo Ni, sắp lên hàng Tỳ Kheo Ni.
- Sa Di: Là thiện nam tử xuất gia nhập môn, vâng thọ mười giới cấm.
- Sa Di Ni: Là thiện nữ nhơn xuất gia nhập môn, vâng thọ mười giới cấm.
- Xuất gia Ưu Bà Tắc: Là những thiện nam ở Chùa thọ trì tám giới cấm, còn gọi là hàng Cận trụ nam.
- Xuất gia Ưu Bà Di: Là những thiện nữ ở Chùa thọ trì tám giới cấm, còn gọi là hàng Cận trụ nữ
- Tại gia Ưu Bà Tắc: Là thiện nam tu ở nhà, thọ trì năm giới cấm, còn gọi là Cận sự nam
- Tại gia Ưu Bà Di: Là thiện nữ tu ở nhà, thọ trì năm giới cấm, còn gọi là Cận sự nữ.
Khuyên Người Phải Biết Sám Hối Lỗi Lầm     Súp Thập Cẩm     Vì Sao Lạy Tổ Trước?     Tại sao ngày xưa các vị chứng quả nhiều, còn ngày nay ít có người chứng quả?     Bị Nhiễm HIV Thì Không Được Xuất Gia, Thọ Giới     Hòa Thượng Thích Vĩnh Đạt (1911-1987)     Làm Sao Chuyển Hóa Tâm Bất Kính?     Chết Khát Bên Sông     Người học Tịnh Nghiệp trong nhà có thể treo câu chú Án Ma Ni Bát Di Hồng không?     Trước Lo Báo Hiếu Sau Mới Xuất Gia     


Trang chủ   >>  Bước Đầu Học Phật   >>  Khác

Trang

Pháp Ngữ
Long sinh long tử
Hổ sinh báo nhi.
(Trứng rồng lại nở ra rồng
Hùm beo lại đẻ ra loài hùm beo.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,801 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,313 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất myanhnt.6768
Lượt truy cập 24,401,595