---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Phật Thập Chủng Hóa Bất Thất Thời
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 佛十種化不失時 (Hoa Nghiêm Kinh)
Một, Thành Đẳng Chánh Giác Hóa Bất Thất Thời. Vì Như Lai Xuất Hiện ở thế gian, đã thành Phật đạo rồi, tùy theo căn cơ của chúng sanh mà ứng hiện, chọn thời gian thích hợp với chúng mà dạy bảo, hướng dẫn. Đó là hướng dẫn chúng sanh đúng lúc.
Hai, Thành Thục Hữu Duyên Hóa Bất Thất Thời. Vì Như Lai biết rõ căn lành của chúng sanh đã chín mùi, tùy thời giáo hóa, cứu giúp đều được giải thoát. Đó là giáo hóa đúng lúc những chúng sanh có duyên đã chín mùi.
Ba, Thọ Bồ Tát Ký Hóa Bất Thất Thời. Vì Như Lai có thể biết Bồ Tát tu Phạm Hạnh rất lâu; khi công nghiệp thành tựu thì được thọ ký Bồ Đề. Đó là thọ ký, giáo hóa cho Bồ Tát đúng lúc.
Bốn, Thị Hiện Thần Lực Hóa Bất Thất Thời. Vì Như Lai tùy theo sự thích hợp của chúng sanh, thị hiện sức oai thần, khiến cho tin tưởng, an vui mà được mở mang trí tuệ và giải thoát khổ đau. Đó gọi là thị hiện thần lực giáo hóa chúng sanh đúng lúc.
Năm, Thị hiện Phật thân hóa bất thất thời. Vì Như Lai tùy theo sự thích hợp của chúng sanh mà hiện ra thân tướng tốt đẹp, khiến cho chúng được nhiều lợi ích. Đó là thị hiện thân Phật đúng lúc giáo hóa chúng sanh.
Sáu, Trụ Đại Xả Hóa Bất Thất Thời. Vì Như Lai tu hạnh không chấp trước, có đủ tâm đại xả (buông bỏ), tùy duyên đúng lúc dạy bảo những điều lợi ích cho tất cả chúng sanh, mà không thấy người giáo hóa và người được giáo hóa. Đó là bằng tâm đại xả (buông bỏ), mà giáo hóa chúng sanh đúng lúc.
Bảy, Nhập Chư Tụ Lạc Hóa Bất Thất Thời. Vì Như Lai bằng tâm đại bi, đúng lúc thuận duyên, giáo hóa tất cả chúng sanh, đi vào các thôn xóm, làng mạc, thành thị, làm nhiều việc lợi ích cho mọi người. Đó là vào các tụ lạc giáo hóa đúng lúc.
Tám, Nhiếp Chư Tịnh Tín Hóa Bất Thất Thời. Vì Như Lai có đủ trí vô ngại, có thể biết Tín Tâm của chúng sanh, tùy duyên đúng lúc, dạy bảo hướng dẫn chúng. Đó là giáo hóa chúng sanh có tâm thanh tịnh, chánh tín đúng lúc.
Chín, Điều Ác Chúng Sanh Hóa Bất Thất Thời. Vì Như Lai, bằng sức oai thần lớn, uốn nắn và làm cho những chúng sanh cực ác phục tùng, khiến cho chúng bỏ ác làm lành đúng lúc. Đó là giáo hóa chúng sanh bỏ ác làm lành đúng lúc.
Mười, Hiện Phật Thần Thông Hóa Bất Thất Thời. Vì Như Lai, bằng sức không thể nghĩ bàn, thị hiện Thần Thông, trong một niệm mà làm lợi ích tất cả chúng sanh rất là đúng lúc. Đó là giáo hóa chúng sanh bằng cách hiện sức Thần Thông đúng lúc.
TRÁI TIM BÌNH YÊN     Thế nào ấn chứng chơn tam muội?     Tâm Từ Lan Ra – Nỗi Đau Khép Lại     Cậu Đã Cứu Sống Mình Đấy!     Pháp Sư Viên Tịnh Thường Vãng Sanh     Gà Quay Xôi Chiên     Xin hỏi người ta có linh hồn không?     Thế nào là tâm Bồ đề ?     Không quy y Tam bảo niệm Phật có được vãng sanh không?     DI CHÚC CỦA NHÀ TRIỆU PHÚ     


Trang chủ   >>  Tâm Bệnh

Pháp Ngữ
Không trên trời, giữa biển,
Không lánh vào động núi,
Không chỗ nào trên đời,
Trốn được quả ác nghiệp.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,210 pháp âm và 7,113 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,575 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,296 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất anchay181284
Lượt truy cập 20,710,390