---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Xử Phần
----------------------------- Từ Điển Thiền Tông Hán Việt - Hân Mẫn - Thông Thiền -----------------------------
● 處 分. 1. Sắp đặt, xử lý. Tiết Trường Thử Hòa Thượng trong TĐT q. 5 ghi:
“小 師 後 卻 去 石 頭 參、石 頭 云:從 什 麼 處 來?對 云:從 長 髭 來。石 頭 曰:今夜 在 此 宿、還 得 麼?對 云:人一 切 取 和 尚 處 分。
Sau, Tiểu sư lại đến tham vấn Thạch Đầu. Thạch Đầu hỏi: Từ đâu đến? Tiểu sư đáp: Từ Trường Thử đến. Thạch Đầu bảo: Tối nay có nghỉ lại đây được không? Tiểu sư thưa: Tất cả đều tùy Hòa Thượng sắp đặt”.
Tiết Động Sơn Hòa Thượng trong TĐT q. 6 ghi:
“師 到 百 顏、顏 問:近 離 什 麼 處?師 曰:近 離 湖 南。顏 云:官 察 使 姓 什 麼?師 曰:不 得 他 姓。顏 云:名 什 麼?、師 曰:不 得 他 名。顏 曰:還 曾 出 不?師 曰:不 曾 出 也。顏 曰:合 勾 當 事 不?師 曰:自 有 郎 幕 在。顏 曰:雖 不 出、合 處 分 事。
– Sư đến ngài Bách Nhan, Nhan hỏi: Vừa rời chỗ nào? Sư thưa: Vừa rời Hồ Nam. Nhan hỏi: Quan Sát sứ họ gì? Sư đáp: Không biết họ ông ta. Nhan hỏi: Thế ông ta tên gì? Sư đáp; Không biết tên ông ta. Nhan hỏi: Có từng ra ngoài chăng? Sư đáp: Chẳng từng ra ngoài. Nhan hỏi: Có giải quyết công việc chăng? Sư đáp: Tự có phó quan rồi. Nhan nói: Tuy chẳng ra ngoài nhưng xử lý mọi việc”.
2. Sai bảo, dặn dò. Đàn Kinh bản Đôn Hoàng ghi:
“五 祖 曰:。。。汝 總 且 歸 房 自 看、有 智 惠 者、自 取 本 性 般 若 之 知、各 作 一 偈 呈 吾。。。門 人 得 處 分、卻 來 各 至 自 房。
– Ngũ Tổ nói: … Các ngươi hãy về phòng tự khán. Người nào có trí huệ tự biết dùng Bát Nhã của bản tính làm một bài kệ trình cho ta xem… Môn nhân nghe lời sai bảo xong, mỗi người đều trở về phòng của mình”.
Lại cùng sách trên ghi:
“祖(只 五 祖 弘 忍)處 分:汝 去、努 力 將 法 向 南、三 年 勿 弘 此 法。
– Tổ (chỉ Ngũ tổ Hoằng Nhẫn) dặn dò: Ngươi hãy đi, nỗ lực đem pháp về Nam, trong 3 năm ngươi đừng nên hoằng truyền pháp này”.
Một người thường đi chùa nhưng tánh tình vẫn không thay đổi?     Hãy Thực Hiện Những Cái Mà Bạn Sẽ Chọn Lựa     Gõ Cửa Thiền – Một Chuyến Đi Đêm     Kinh Pháp Bảo Đàn Không Do Lục Tổ Huệ Năng Nói     Tại sao không niệm chư Phật trong mười phương mà chỉ niệm Phật A Di Đà     Hòa Thượng Thích Minh Trực (1895-1976)     Điều Hòa     Dòng Chảy     Tự mình cầu siêu cho mình như thế nào?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Ba – Những Mối Nghi Về Nghiệp Nặng Khó Tránh     


Pháp Ngữ
Ai sống một trăm năm,
Lười nhác không tin tấn,
Tốt hơn sống một ngày
Tinh tấn tận sức mình.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,803 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,314 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất DEP2CTR0DN5VPR www.telegra.ph/Your-Win-01-14#
Lượt truy cập 24,468,079