---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Lục Du Tăng Địa Ngục
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十六遊增地獄 (Kinh Luật Dị Tướng và Chư Kinh Tập Yếu)
Vì địa ngục bát hàn và bát nhiệt, mỗi ngục đề có cửa. Mỗi cửa có bốn ngục chúng sanh chịu khổ. ở các ngục này, lần lượt đi qua, thì đau khổ của chúng tăng lên, nên gọi là mười sáu du tăng địa ngục.
Một, Hắc Sa Địa Ngục. Vì gió nóng thổi bay cát nóng màu đen. Cát dính vào người, xương thịt cháy đen. Sau khi chịu khổ đau thật lâu, mới ra khỏi địa ngục này; lại vào Địa Ngục Phất Niệu.
Hai, Phất Niệu Địa Ngục. Vì nước phân, sắt cục tự nhiên đầy khắp trước mặt, rượt theo bén gót tội nhân, khiến cho tay ôm sắt nóng cháy đỏ, lại bắt phải ngậm vào trong miệng và nuốt xuống bụng. Tội nhân, vì vậy, đau đớn không cùng. Lại có loài côn trùng bằng sắt mổ thịt, hút máu, thống khổ không gì bằng. Tội nhân chịu khổ đau một thời gian dài, mới ra khỏi địa ngục này, lại vào Thiết Đinh Địa Ngục.
Ba, Thiết Đinh Địa Ngục. Ngục tốt bắt tội nhân nằm ngửa trên tấm sắt nóng, di chuyển thân mình từ từ, rồi dùng đinh đóng vào tay chân, khắp cả thân mình, tất cả 500 cái đinh, đau đớn không lường. Chịu như vậy trong thời gian dài, ra khỏi địa ngục này, lại vào Địa Ngục Đói Khát.
Bốn, Cơ Ngạ Địa Ngục. Ngục tốt xô tội nhân vào sắt nóng, rót nước đồng sôi vào miệng, đớn đau, bỏng rát từ cổ họng đến bụng. Tội nhân chịu thống khổ một thời gian lâu như vậy, mới ra khỏi địa ngục này, lại vào Khát Địa Ngục.
Năm, Khát Địa Ngục. Ngục tốt bỏ sắt nóng vào miệng tội nhân, cháy hết môi lưỡi. Tội nhân chịu đau khổ một thời gian dài mới ra khỏi ngục này, lại vào Nhất Đồng Hoạch Địa Ngục.
Sáu, Nhất Đồng Hoạch Địa Ngục. Ngục tốt nhúng tội nhân vào vạc nước đồng sôi ùn ục, chịu đau đớn một thời gian dài, thân thể nhừ nát, mới ra khỏi ngục này, lại vào Địa Ngục Đa Đồng Hoạch.
Bảy, Đa Đồng Hoạch Địa Ngục. Ngục tốt bắt phạm nhân bỏ vào trong vạc, toàn thân tan rã, lấy móc sắt móc ra đau đớn không cùng. Chịu khổ như vậy một thời gian dài, vừa ra, tội nhân lại vào địa ngục mới có tên là Địa Ngục Thạch Ma.
Tám, Thạch Ma Địa Ngục. Ngục tốt bắt người phạm tội, xô vào tảng đá nóng, xoay nhẹ chân tay, dùng tảng đá nóng lớn hơn đè lên thân mình; tảng đá xoay tròn, thịt xương tan nát. Phạm nhân đau khổ vô cùng trong một thời gian lâu, mới ra khỏi địa ngục ấy, lại vào Địa Ngục Nùng Huyết.
Chín, Nùng Huyết Địa Ngục. Máu mủ sôi sùng sục, tội nhân chạy tới chạy lui trong đó; thân thể nấu nhừ, mặt mày rửa nát, hoặc lấy máu mủ ăn, đau đớn không chịu nỗi. Tội nhân chịu khổ một thời gian lâu mới ra khỏi ngục này, lại vào Địa Ngục Lượng Hỏa.
Mười, Lượng Hỏa Địa Ngục. Vì có nhiều lửa nhóm lại, lửa nóng hừng hực. Ngục tốt xua đuổi tội nhân, tay cầm cấy giơ lên lửa cháy ngùn ngụt, đốt cả thân thể, nóng bức đau khổ vô cùng kêu rào, khóc lóc. Chịu khổ như thế trong một thời gian lâu, mới ra khỏi ngục này, lại vào Địa Ngục Hôi Hà.
Mười một, Hôi Hà Địa Ngục. Ngang, dọc mỗi bề 500 Do Tuần, sông tro sôi sùng sục, hơi độc bốc ngất trời, vầng vũ xoay vòng, âm thanh đáng sợ, từ thấp đến cao, sắt nhọn đâm ngang đâm dọc. Trên bờ là rừng kiếm, cành, lá, hoa đều dao bén với kiếm nhọn. Tội nhân xô vào sông, theo sóng lên xuống, xoay tròn chìm nổi, sắt nhọn đâm vào người từ trước ra sau, từ phải sang trái, đau đớn không lường. Khi tội nhân vừa ra khỏi Địa Ngục Hôi Hà, đến bờ bên kia, kiếm bén đâm, chặt thân thể nát tan, còn có chó sói cắn xé tội nhân ăn tươi nuốt sống. Chạy thoát thân trên rừng kiếm thì mũi nhọn đâm xuống, khi chạy dưới rừng kiếm thì bị chặt đứt, đoạn lìa, thịt da rêu rã. Chim sắt mổ xé gân mạch, não, tủy, tội nhân trở lại hôi hà, theo sóng xuống lên, sắt nhọn đâm thân, da thịt nát tan, máu mủ chảy tràn, chỉ còn xương trắng bồng bềnh trên mặt. Gió lạnh thổi qua từ từ đứng dậy, dắt đi trong đêm dài, thình lình, tội nhân đến Thiết Hoàn Địa Ngục.
Mười hai, Thiết Hoàn Địa Ngục. Có viên sắt nóng, ngục tốt bắt tội nhân ôm lấy, chân tay rã rời, lửa cháy toàn thân. Chịu khổ như vậy một thời gian dài, mới ra khỏi ngục này, lại vào Địa Ngục Cân Phủ.
Mười ba, Cân Phủ Địa Ngục. Ngục tốt bắt tội nhân kia ôm sắt nóng vào người. Vì sắt nóng quá sức làm cho tay chân đứt đoạn kể cả tai, mũi, thân thể, đau đớn vô lượng, tội nhân chịu như vậy một thời gian dài, mới ra khỏi ngục này, lại vào Địa Ngục Sài Lang.
Mười bốn, Sài Lang Địa Ngục. Chó sói tranh nhau chạy đến cắn xé tội nhân, thịt rơi, xương gãy, máu mủ linh láng khổ đau không xiết. Tội nhân chịu như vậy trong một thời gian lâu, mới khỏi ngục này, lại vào Địa Ngục Kiếm Thọ.
Mười lăm, Kiếm Thọ Địa Ngục. Tội nhân đi vào rừng kiếm, có ngọn gió dữ nổi lên, thổi tung lá cây trong rừng kiếm rơi lên thân thể tội nhân, đầu mặt tổn thương tan nát. Lại có chim sắt mổ mắt tội nhân, đau khổ không lường. Khi ra khỏi ngục này, tội nhân lại vào Hàn Băng Địa Ngục.
Mười sáu, Hàn Băng Địa Ngục. Có ngọn gió to lạnh giá thổi vào người tội nhân, toàn thân đông cứng, da thịt rã rời, khổ sở kêu la, rồi sau mới chết. Tất cả đều do chúng sanh tạo nghiệp lực ác, nên đọa vào các địa ngục như thế.
Thầy Giáo Ðạo     Trung ấm chết 7 lần giống nhau không?     Tùy Duyên Làm Phước     Thầy nói ngộ hay đệ tử nói ngộ?     Vì Hoàn Cảnh Không Nuôi Con Có Vô Trách Nhiệm?     Chú Vượn Tinh Khôn     Tối Thượng thừa thích hợp xã hội nào?     Tụng Giới Bồ-Tát Tại Gia     Trong kinh nói có 84.000 pháp môn để tu, sao Thầy chỉ dạy 1 pháp môn?     Lòng Cha     


Pháp Ngữ
Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc lại thêm hương ;
Cũng vậy, lời khéo nói,
Có làm, có kết quả.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,537 pháp âm và 6,978 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,510 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,277 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tontu 100
Lượt truy cập 17,092,989