GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA - NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 07 - TTB

Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.comPhật Lịch 2554, Sài Gòn ngày 07- 05- 2010

Thông Báo

Chương Trình Dạy Phật Học Phổ Thông


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý Phật Tử!

Ban Quản Trị website Pháp Thí Hội xin thông báo tới toàn thể quý Phật Tử Chương Trình Dạy Phật Học Phổ Thông. Chi tiết như sau:

1)Mục Đích: Với mong muốn giúp cho các Phật Tử tại các chùa nghèo ở Việt Nam có một nền tảng căn bản Phật Học vững chắc để có thể tự tu học trong tương lai. Ban Quản Trị quyết định xây dựng “Chương Trình Dạy Phật Học Phổ Thông”.

2)Phương Thức Hoạt Động: Ban Quản Trị sẽ xây dựng một chương trình Phật Học Phổ Thông dựa trên nội dung bộ Phật Học Phổ Thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, đồng thời triển khai thêm một số vấn đề mới phù hợp với căn cơ của các Phật Tử trong từng chùa. Những chùa sau khi đăng ký chương trình sẽ được Ban Quản Trị trang bị một hệ thống hỗ trợ việc dạy học bao gồm : 1 bộ máy vi tính, một TV , một đầu DVD, một Tủ Sách Phật Học, một hệ thống âm thanh + micro, các trang thiết bị, vật dụng cần thiết để hỗ trợ cho quá trình tu học.C hương trình sẽ hoạt động dựa trên việc phát thanh nội dung bộ Phật Học Phổ Thông do Hòa Thượng Thích Thiện Hoa soạn qua TV.

Thời Gian Học: Từ 7h-9h30 hằng đêm(thời gian này có thể thay đổi để phù hợp với tình hình cụ thể của từng chùa)

Từ 7h-8h: Quý Thầy sẽ mở bộ Phật Học Phổ Thông bằng TV cho quý Phật Tử nghe / xem .

8h-8h30: Quý Thầy sẽ giảng giải những vấn đề trong bài học và trả lời các câu hỏi thắc mắc của quý Phật Tử

Từ 8h30 - 9h30: Công Phu

3) Nội Dung:

+ Phần Căn Bản: Phật Học Phổ Thông.

+ Phần Thuyết Pháp: Các Bài Pháp do Quý Thầy biên soạn theo tình hình cụ thể của từng chùa.

+ Phần Giảng Kinh: Triển Khai Các Bộ Kinh Đại Thừa cho các Phật Tử đã hoàn thành xong các lớp Phật Học Phổ Thông.

4) Đối Tượng Phục Vụ: Tất cả mọi người có mong muốn tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật . Các Phật Tử xin đăng ký học tại các chùa được liệt kê trong phần danh sách phía dưới . Tất cả đều miễn phí.

5) Nhân Lực Thực Hiện: Ban Quản Trị website www.phapthihoi.org sẽ liên hệ với Quý Thầy tại các chùa để triển khai chương trình này .

6) Tài Chính: Một chương trình Phật Học Phổ Thông cho một chùa sẽ cần 1 bộ trang thiết bị gồm : 1 bộ vi tính , 1 TV , 1 Đầu DVD , một hệ thống Loa + Micro , 1 Tủ Sách Phật Học .Tùy theo tình hình hiện tại, Các chùa sẽ được trang bị 1 phần hoặc toàn bộ thiết bị. Nếu gặp thuận duyên Ban Quản Trị sẽ mở rộng danh sách các chùa .

7) Thời gian thực hiện: Chương trình đã được tiến hành vào tháng 8 năm 2010.

8) Danh Sách Các Chùa Triển Khai Lớp Phật Học Phổ Thông

Ban Quản Trị rất mong nhận được sự trợ duyên của quý Phật Tử để chương trình sớm đi vào hoạt động để đem lại lợi ích cho nhiều người. Xin chân thành cám ơn.

Ban Quản Trị