Trang chủ ebook   >>  Đại Tạng Kinh

   

Bát Nhã Tâm Kinh - HT Trí Thủ Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Đại Tập - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Đại Thừa Có Phải Do Phật Thuyết Hay Không ? - TT Thích Hạnh Bình

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Thiết Thành Nê Lê - HT Chánh Lạc Dịch

   

Quá Trình Hình Thành Đại Tạng Kinh Chữ Hán - Định Huệ

   

Kinh Giải Thâm Mật - HT.Trí Quang Dịch

   

Kinh Bệ Ma Túc - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Bồ Tát Quở Trách Sắc Dục - TK Thích Nguyên Xuân Dịch   

Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận - Long Thọ Bồ Tát - HT Tâm Châu Dịch

   

Bồ Đề Tư Lương Luận - HT Như Điển Dịch

   

Bửu Tạng Luận - Đs Tăng Triệu - HT Duy Lực Dịch

   

Chân Như Quan Của Phật Giáo - Kimura Taiken - HT Quảng Độ Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Luận Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Viên Tập Yếu Nghĩa - Cs Nguyên Huệ Dịch

   

Đại Thừa Tuyệt Đối Luận - TS Nguyệt Khuê - HT Duy Lực Dịch

   

Tánh Không - HT Chơn Thiện

   

Đại Trí Độ Luận 4 - HT Thiện Siêu Dịch

   

Yếu Chỉ Trung Quán Luận - HT Duy Lực Dịch   

Tích Truyện Pháp Cú - Thiền Viện Viên Chiếu Dịch

   

Tiểu Tụng - Pháp Cú - Phật Tự Thuyết - Phật Thuyết Như Vậy - TK Indacanda Dịch

   

Phân Tích Đạo - T1 - TK Indacanda Dịch

   

Kinh Trung Bộ - HT Minh Châu Dịch

   

Kinh Tham Sân Si - HT Thiện Châu Dịch

   

Bài Kinh Cho Người Bệnh - TK Hộ Pháp Dịch   

Đại Cương Về Câu Xá Luận - HT Thiện Siêu

   

Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận - Kimura Taiken - HT Quảng Độ Dịch

   

Luận Câu Xá - Thế Thân Bồ Tát - Đạo Sinh Dịch

   

Câu Xá Luận Tụng Lược Thích 1 - Thế Thân Bồ Tát - Phật Học Viện Trung Phần Dịch

   

Thắng Pháp Yếu Luận - HT Minh Châu Dịch

   

Giáo Tài A Tỳ Đàm - HT Saddhammajotika - TK Giác Nguyên Dịch

   

Vi Diệu Pháo Toát Yếu - Nārada Mahā Thera - Phạm Khánh Hỷ Dịch

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,926 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,333 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Le hoa
Lượt truy cập 36,975,286