Trang chủ ebook   >>  Đại Tạng Kinh

   

Bát Nhã Tâm Kinh - HT Trí Thủ Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Đại Tập - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Đại Thừa Có Phải Do Phật Thuyết Hay Không ? - TT Thích Hạnh Bình

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 15 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Luân Vương Thất Bảo - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Phật Thuyết Hiền Giả Ngũ Phước Đức - TK Thích Hạnh Tuệ Dịch

   

Kinh Phạm Chí Kế Thủy Tịnh - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Đệ Tử Chết Rồi Sống Lại - NS Thuần Hạnh Dịch - HT Đổng Minh Chứng Nghĩa   

Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận - Long Thọ Bồ Tát - HT Tâm Châu Dịch

   

Bồ Đề Tư Lương Luận - HT Như Điển Dịch

   

Bửu Tạng Luận - Đs Tăng Triệu - HT Duy Lực Dịch

   

Chân Như Quan Của Phật Giáo - Kimura Taiken - HT Quảng Độ Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Nhất Nguyên Luận - Phổ Nguyệt

   

Đại Trí Độ Luận 3 - HT Thiện Siêu Dịch

   

Dị Tông Luận - HT Trí Quang Dịch

   

Phát Bồ Đề Tâm Luận - Thế Thân Bồ Tát - HT Nguyên Ngôn Dịch

   

Yếu Chỉ Trung Quán Luận - HT Duy Lực Dịch   

Tích Truyện Pháp Cú - Thiền Viện Viên Chiếu Dịch

   

Trích Giảng Kinh Tiểu Bộ - Cs Nguyên Tâm Trần Phương Lan

   

Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Cao Hữu Đính Dịch

   

Kinh Bại Vong - HT Thiện Châu Dịch

   

Kinh Giết Giận - HT Thiện Châu Dịch

   

Kinh Tập - TK Indacanda Dịch   

Đại Cương Về Câu Xá Luận - HT Thiện Siêu

   

Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận - Kimura Taiken - HT Quảng Độ Dịch

   

A Tỳ Đàm Trong Truyền Thống Hữu Bộ - Jintaro Takakusu - TK Giác Nguyên Dịch

   

Luận Câu Xá - Thế Thân Bồ Tát - Đạo Sinh Dịch

   

A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận - T1 - TT Thích Tuệ Sỹ Dịch

   

Vi Diệu Pháo Toát Yếu - Nārada Mahā Thera - Phạm Khánh Hỷ Dịch

   

Về Những Đóng Góp Của Pháp Sư Huyền Trang Cho Mảng A Tỳ Đàm Của Luận Tạng - Đào Nguyên

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,876 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,321 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất dinhquangtru
Lượt truy cập 26,480,959