Trang chủ ebook   >>  Đại Tạng Kinh

   

Bát Nhã Tâm Kinh - HT Trí Thủ Dịch

   

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 01 - HT Trí Nghiêm Dịch - HT Thiện Siêu Khảo Dịch

   

Kinh Đại Tập - HT Chánh Lạc Dịch

   

Kinh Đại Thừa Có Phải Do Phật Thuyết Hay Không ? - TT Thích Hạnh Bình

   

Kinh Di Đà - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật - TK Thích Thiện Thông Dịch

   

Cốt Tủy Các Kinh Căn Bản Phật Giáo - Tập 2 - Phổ Nguyệt Dịch

   

Kinh Đại Bát Niết Bàn - T07 - Đoàn Trung Còn Dịch

   

Kinh Bát Đại Nhân Giác - HT Trí Thủ Dịch

   

Kinh Phạm Ma Dụ - HT Chánh Lạc Dịch   

Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận - Long Thọ Bồ Tát - HT Tâm Châu Dịch

   

Bồ Đề Tư Lương Luận - HT Như Điển Dịch

   

Bửu Tạng Luận - Đs Tăng Triệu - HT Duy Lực Dịch

   

Chân Như Quan Của Phật Giáo - Kimura Taiken - HT Quảng Độ Dịch

   

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa Dịch

   

Niết Bàn Theo Quan Điểm Ngài Long Thọ - Đại Lãn

   

Trung Quán Luận - ĐS Ấn Thuận - TT Thích Nguyên Chơn

   

Dị Tông Luận - HT Trí Quang Dịch

   

Đại Cương Triết Học Trung Quán - Jaidev Singh - TT Thích Viên Lý Dịch

   

Niết Bàn Trong Trung Quán Luận - Gs Trần Ngọc Ninh   

Tích Truyện Pháp Cú - Thiền Viện Viên Chiếu Dịch

   

Kinh Tiểu Bộ - Tập 09 - Gs Trần Phương Lan Dịch

   

Kinh Tập - TK Indacanda Dịch

   

Tìm Hiểu Kinh Pháp Cú - Tâm Minh Ngô Tằng Giao

   

Kinh Giết Giận - HT Thiện Châu Dịch

   

Kinh Ba Tĩnh Lặng - HT Thiện Châu Dịch   

Đại Cương Về Câu Xá Luận - HT Thiện Siêu

   

Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận - Kimura Taiken - HT Quảng Độ Dịch

   

Thanh Tịnh Đạo - Trưởng Lão Nanamoli - NS Trí Hải Dịch

   

Về Những Đóng Góp Của Pháp Sư Huyền Trang Cho Mảng A Tỳ Đàm Của Luận Tạng - Đào Nguyên

   

Thắng Pháp Yếu Luận - HT Minh Châu Dịch

   

Luận Câu Xá - Thế Thân Bồ Tát - Đạo Sinh Dịch

   

Vi Diệu Pháo Toát Yếu - Nārada Mahā Thera - Phạm Khánh Hỷ Dịch

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,323 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất ongcaho197
Lượt truy cập 28,487,468