Trang chủ ebook   >>  Duy Thức Tông

   

Duy Thức Học - Tuệ Quang

   

Duy Thức Học Nhập Môn - Thiên Thân Bồ Tát - HT Thiện Hoa Dịch

   

Duy Thức Học Và Nhân Minh Luận - HT Thiện Hoa

   

Duy Thức Tam Thập Tụng Lược Giải - TK Thích Trí Châu

   

Giảng Luận Duy Biểu Học - HT Nhất Hạnh

   

Thức Thứ Tám - Lâm Như Tạng

   

Tổng Quan Về Du Già Hành Tông - TK Thích Nhuận Châu

   

Bản Giác - Ts Lâm Như Tạng

   

30 Bài Tụng Duy Thức - HT Khánh Anh Dịch

   

Duy Thức Tam Thập Tụng - HT Huyền Ấn Dịch   

Duy Thức Học Yếu Luận - HT Từ Thông Dịch

   

Thành Duy Thức Luận - HT Thiện Siêu Dịch

   

Luận Ngũ Uẩn - TK Thích Tâm Hạnh Dịch

   

Nhiếp Đại Thừa Luận - HT Trí Quang DịchChuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,928 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,333 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Le hoa
Lượt truy cập 37,262,161