---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Chủng Biến Hóa
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八種變化 (Pháp Giới Thứ Đệ)
Một, Năng Tác Tiểu. Vì Bồ Tát dùng sức biến hóa, có thể biến thân mình, thân người to thành nhỏ, hoặc biến thế giới thành một vật nhỏ như hạt bụi. Đó gọi là Năng Tác Tiểu.
Hai, Năng Tác Đại. Vì Bồ Tát dùng sức biến hóa, có thể biến thân mình, thân người nhỏ thành to, hoặc biến hóa thế giới thành một vật to lớn đầy khắp hết hư không. Đó gọi là Năng Tác Đại.
Ba, Năng Tác Khinh. Vì Bồ Tát dùng sức biến hóa, có thể biến thân mình, thân người từ nặng thành nhẹ, hoặc biến hóa thế giới và các vật trong đó nhẹ như lông hồng. Đó gọi là Năng Tác Khinh.
Bốn, Năng Tác Tự Tại. Vì Bồ Tát dùng sức biến hóa, có thể biến hóa lớn thành nhỏ, nhỏ thành lớn, dài thành ngắn, ngắn thành dài các tướng như thế một cách tự tại vô ngại. Đó gọi là Năng Tác Tự Tại.
Năm, Năng Hữu Chủ. Chủ tức là chủ tể, hàng phục, thu nhiếp tất cả chúng sanh đều được tự tại. Đó gọi là Năng Hữu Chủ.
Sáu, Năng Viễn Đáo. Vì Bồ Tát dùng sức biến hóa có thể từ xa đến. Tất cả có bốn cách:
01) bay từ xa đến;
02) mất đây hiện kia;
03) từ xa khiến cho gần, không đi mà tới;
04) một niệm biến khắp mười phương. Đó gọi là Năng Viễn Đáo.
Bảy, Năng Động Địa. Vì Bồ Tát dùng sức biến hóa, có thể cho đại địa hiện ra sáu cách chấn động. Đó gọi là Năng Động Địa. (Sáu cách chấn động là động, khởi, dũng, chấn, hống, kích).
Tám, Tuỳ Ý Sở Dục Tận Năng Đắc. Vì Bồ Tát dùng sức biến hóa, có thể làm cho một thân thành nhiều thân và nhiều thân thành một thân, xuyên núi qua tường, đi trên nước, bay trên không, biến đất thành nước và ngược lại, nước thành gió, gió thành lửa, vàng thành đá, đá thành vàng. Đó là ý muốn như thế nào thì đều được như thế này.
Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách­ tháng 10/2018     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 3 ) – Sách Tấn     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Mã Minh     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 2 )     Lấy Quyết Định     Cúng Linh     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Gấp Tu     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Phú Na Dạ Xa     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 1 )     Giữa Cọp Và Rắn     


Không có dữ liệu

Pháp Ngữ
Thực hành chánh hạnh chuyên cần
Đừng theo đường ác, chớ làm điều sai
Ai theo chánh pháp đời này
Niềm vui mãi hưởng kéo dài đời sau.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 74,838 pháp âm và 6,754 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,229 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 268, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,262 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tâm Đan Đỗ
Lượt truy cập 13,789,355