---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Chủng Bổ Đặc Già La
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十種補特伽羅 (Địa Tạng Thập Luận Kinh)
Tiếng Phạn là Bổ Đặc Già La, tiếng Hoa là Hữu tình, còn gọi là nhân (người). Phật vì loài hữu tình, tội nghiệp sâu nặng, sanh tử luân hồi, khó được thân người, nên mới nói mười loại khác nhau.
Một, Bất Chủng Thiện Căn. Vì các loài hữu tình, ở đời trước và đời hiện tại, không trồng căn lành Bồ Đề mà chỉ làm việc ác, nên luân hồi trong sáu nẽo.
Hai, Vị Tu Phước Nghiệp. Vì các loài hữu tình, ở đời trước và đời hiện tại, chưa từng tu tập các nghiệp lành Bố Thí, Trì Giới mà còn làm nhiều việc ác, nên luân hồi trong sáu nẻo.
Ba, Tạp Nhiễm Tương Tục. Vì các loài hữu tình, ở đời trước và đời hiện tại, bị các tạp loạn tham, sân, si,… làm cho nhiễm ô liên tục không ngừng. Do ác hạnh này, nên luân hồi sáu nẻo.
Bốn, Tùy Ác Hữu Hành. Vì các loài hữu tình, ở đời trước và đời hiện tại, bắt chước bạn ác tập tành theo các việc ác, nên luân hồi trong sáu nẻo.
Năm, Bất Úy Hậu Thế Khổ Quả. Vì loài hữu tình, ở đời hiện tại, chỉ tại nghiệp ác, không sợ quả báo khổ đau ở đời sau. Do ác hạnh này nên luân hồi trong sáu nẻo.
Sáu, Mãnh Lợi Tham Dục. Vì loài hữu tình không biết các ham muốn ở thế gian, đó là cái gốc của bao nhiêu khổ đau, mà chi háo hức tham cầu, không biết đủ. Do hạnh ác này nên luân hồi trong sáu nẻo.
Bảy, Mãnh Lợi Sân Khuể. Vì loài hữu tình, đối với tất cả cảnh trái ngược ở thế gian, không thể ôm lòng chịu đựng mà chỉ nổi nóng giận dữ, không biết ngăn chặn. Do ác hạnh này nên luân hồi trong sáu nẻo.
Tám, Mãnh Lợi Ngu Si. Vì loài hữu tình, không hiểu rõ đối với cảnh mê lầm, nên nổi lên Tà Kiến, xem thường chánh pháp. Do hạnh ác này, nên luân hồi trong sáu nẻo.
Chín, Kỳ Tâm Mê Loạn. Vì loài hữu tình, không làm chủ tâm được, mê lầm cuồng loạn, buông thân, miệng, ý làm các nghiệp ác. Do ác hạnh này, nên luân hồi trong sáu nẻo.
Mười, Thủ Ác Tà Kiến. Vì loài hữu tình không tin chánh giáo của Như Lai, chấp chặt Tà Kiến của ngoại đạo. Do hạnh ác này, luân hồi trong sáu nẻo.
A-Tu-La Là Loài Gì?     Nếu Bạn Được Giải Thoát     Quy Y Một Lần Là Đủ     Bí Quyết Tới Niết Bàn     Tùy Duyên Chuyển Hóa     Sự Giác Ngộ     Cúng Sao Có Thực Sự Giải Được Hạn Không?     Văn Tự Viết Trong Sách Vở Thì Dễ Nghe Theo     Ý Nghĩa Các Chỏm Tóc Trên Đầu Chú Tiểu     Có Phải Niết Bàn Là Sự Thực Hiện Những Quyền Năng Huyền Bí     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Phước huệ song tu đồng đăng bỉ ngạn


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,483 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,273 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thanh Hà
Lượt truy cập 16,081,998