---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Kỳ Đặc Mộng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五奇特夢 (Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Kinh)
Nhờ kiếp trước, đức Thế Tôn ở trong núi tu tập, hiệu là Tỳ Kheo Thiện Huệ, nên hiện năm giấc mộng kỳ lạ; bèn đến thưa Như Lai Phổ Quang, xin Ngài giảng nói tướng của những giấc mộng.
Một, Mộng Ngọa Đại Hải. Phật Phổ Quang nói: mộng nằm trên biển là thân của ông hiện đang ở trong biển sanh tử, chưa đến bờ giải thoát, chưa chứng Niết Bàn.
Hai, Mộng Chẩm Tu Di. Phật Phổ quang nói: mộng gối đầu lên núi Tu Di là dấu hiệu ra khỏi biển sanh tử, lên bờ giải thoát, sắp chứng Niết Bàn.
Ba, Mộng Hải Trung Nhất Thiết Chúng Sanh Nhập Ngã Thân Nội. Phật Phổ quang nói: mộng thấy tất cả cúng sanh ở trong biển lớn đều vào trong thân của mình; mộng ấy có nghĩa đang ở trong biển trần lao, vì chúng sanh làm chỗ nương tựa cho họ, cứu giúp họ lên bờ giải thoát.
Bốn, Mộng Thủ Chấp Nhật. Phật Phổ Quang nói: Mộng thấy tay nắm mặt trăng là biểu hiện trí phương tiện, đi vào trong cõi trần lao sanh tử, dùng phương pháp trong trẻo, mát dịu, giáo hóa, hướng dẫn chúng sanh, khiến cho xa lìa buồn phiên, nóng, nảy.
Tại sao sanh về Bắc Câu Lưu châu thì chướng ngại kiến tánh?     Quán nhất niệm hay vô niệm?     CHÍN LOÀI CÓ THỂ VÃNG SANH     Thiền Sư Vĩnh Minh Diên Thọ Vãng Sanh     Sự Tích Giới Luật – Nguồn Gốc Các Giới Đơn Đề ( Giới Bản Tỳ Kheo ) – Phần 9     Vậy tâm tánh mình cần sửa không?     Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm (1921-2000)     Bị “Ma Nhập” Đi Tu Có Được Không?     NHỮNG CÂU NÓI GIÚP BẠN TỈNH NGỘ     Vì Sao Đức Phật Còn Tóc Mà Chư Tăng Thì Không?     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Tuyết ban mai lâu dài chi đó?
Thân người đời nào có bao lâu
Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu
Xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đây


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,922 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 35,760,330