---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Trai Nhật
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六齋日 (Tứ Thiên Vương và Tăng Nhất A Hàm Kinh)
Luận Tì Bà Sa nói: khi gặp ngày ăn chay, thì quá ngọ không ăn.
Một, Mỗi Ngoạt Sơ Bát Nhật. (Ngày mùng tám mỗi tháng). Đế Thích xuống chiếu cho bốn Thiên Vương cai trị bốn phương, đến ngày ấy sai các phụ thần quán sát những người làm lành, làm ác ở thế gian.
(Đế Thích tức Thích Đề Hoàn Nhân. Bốn Thiên Vương: phía Đông, vua Trì Quốc Thiên; phía Nam, vua Tăng Trưởng Thiên; phía Tây, vua Quảng Mục Thiên; phía Bắc, vua Đa Văn Thiên).
Hai, Mỗi Ngoạt Thập Tứ Nhật. (Ngày 14 mỗi tháng). Ngày này, bốn Thiên Vương sai thái tử đi tuần tra thiên hạ, xét xem nhân dân ai làm lành, ai làm ác.
Ba, Mỗi Ngoạt Thập Ngũ Nhật. (Ngày 15 mỗi tháng). Ngày này, chính bốn Thiên Vương đi tuần tra thiên hạ, xem xét có ai thương yêu, hiếu thảo cha, mẹ; cung kính Tam Bảo và các bậc tôn trưởng; cùng những ai tu Lục Độ, giữ bát quan trai giới; chư thiên vui mừng ban phước lành cho, ban lộc và vận may cho. Nếu như không làm lành, không giữ giới, ăn chay; chỉ biết tạo nghiệp ác, thì chư thiên lo lắng, giáng xuống những điều không tốt, phước lộc giảm, vận may cũng giảm. (Trai là quá ngọ không ăn)
Bốn, Mỗi Ngoạt Nhị Thập Tam Nhật. (Ngày 23 mỗi tháng). Ngày này, bốn Thiên Vương sai phụ thần quan sát những người làm lành, làm ác ở thế gian, giống như ngày mùng tám ở trên.
Năm, Mỗi ngoạt nhị thập cửu nhật. (Ngày 29 mỗi tháng) Ngày này, bốn Thiên Vương sai thái tử quan sát, giống như ngày một bốn ở trên.
Sáu, Mỗi Ngoạt Tam Thập Nhật. (Ngày 30 mỗi tháng). Ngày này, chính bốn Thiên Vương đi quan sát thiên hạ, giống như ngày 15.
Gõ Cửa Thiền – Nụ Cười Cuối Đời     Nương Theo Chánh Pháp     Nếu niệm Phật một ngày được vãng sinh Tịnh độ thì cần gì đến bảy ngày?     Súp Rau Và Đậu     Niệm kinh cũng là chấp tướng, nên làm như thế nào mới là đúng?     “Có Phật A Di Đà Thật Không?”     Ðại Sư Tăng Huyễn, Ðại sư Khải Phương, Ðại sư Viên Quả Vãng Sanh     TU KHẨU     Ứng Phú Là Gì? Trung Tâm Ứng Phú Ở TP HCM Đặt Ở Đâu     Buông Thả     


Không có dữ liệu
Pháp Ngữ
Vượt đường nguy hiễm này,
Nhiếp phục luân hồi, si,
Ðến bờ kia thiền định
Không dục ái, không nghi,
Không chấp trước, tịch tịnh,
Ta gọi Bà-la-môn.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,324 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mailam20
Lượt truy cập 28,552,822