---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tam Bất Thối
----------------------------- Phật Học Danh Số - HT Từ Thông -----------------------------
● Bất Thối nghĩa là không lui sụt mất mát, tiếng Phạn gọi là A Bệ Bạt Trí, Trung Hoa Dịch Bất Thối, Bất Thối có ba hạng nên gọi là Tam Bất Thối.
1. Vị Bất Thối : Vị Bất Thối là nhứng quả vị do công đức tu hành đã chứng được thì từ đó có thể tiến lên mà không giờ lui sụt nữa.
2. Hạnh Bất Thối : là những pháp hạnh đã tu có thể tiến lên, chớ không bao giờ bị lui sụt, mất mất mát.
3. Niệm Bất Thối : là những chánh niệm đã có càng ngày càng tăng trưởng, chứ không lui sụt, mất mát.
Ba hạng Bất Thối, Đại Thừa Pháp Tướng Tông, đem phối với trình tự tu chứng thì:
- Những vị trãi qua muôn kiếp tu nhơn, chứng đến quả vị Thập Trụ, thành tựu Duy Thức Quán không còn lui sụt trong sanh tử gọi là “Vị Bất Thối”.
- Những vị đã vào Sơ Địa, thành tựu Chơn Duy Thức Quán, đối với Hạnh Lợi Tha không còn lui sụt gọi đó là “ Hạnh Bất Thối “
- Những vị từ Bát Địa trở lên được vô công dụng trí, niệm niệm thường trụ trong biển Chơn Như Thanh Tịnh gọi là “ Niệm Bất Thối” Tịnh độ tông đối với ba hạng Bất Thối trên lại thêm “ Xứ Bất Thối” nghĩa là khi được vãng sanh Tịnh Độ thì vĩnh viễn không bị lui sụt trở lại uế độ nên lập “Tứ Bất Thối”.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 三不退 (Quán Kinh Diệu Tông Sao)
Một, Vị Bất Thối. Bồ Tát của biệt giáo, từ vị sơ trụ dứt trừ Kiến Hoặc, đến thất trụ thì dứt Tư Hoặc, thì hoàn toàn ở vị siêu phàm không bị thối lui nữa; nên gọi là Vị Bất Thối.
Hai, Hạnh Bất Thối. Bồ Tát của biệt giáo, từ bát trụ trở đi đến địa vị Thập Hạnh, dứt Trần Sa Hoặc, thì hoàn toàn ở địa vị Bồ Tát Hạnh không bị thối lui nữa; nên gọi là Hạnh Bất Thối.
Ba, Niệm Bất Thối. Bồ Tát của Biệt Giáo từ sơ địa trở đi phá Vô Minh Hoặc, thì hoàn toàn ở địa vị trung đạo Chánh Niệm, không bị thối lui nữa; nên gọi là Niệm Bất Thối.
Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách Tháng 01/2015     Nghệ Sĩ Keo Bẩn     Mang chuỗi đeo tay vào toilet có mang tội không?     Cà Tím Tứ Xuyên     Ragu Đậu Khoai Lang Chay     Thiền thoại đầu có thời nào?     Canh Đậu Phụ Nấu Rong Biển     Hy Vọng Tan Theo Mây Khói     Khuyên Những Người Đi Săn     Hỏa Hóa Kinh Sách Đúng Pháp     


Không có dữ liệu
Pháp Ngữ
Người ngu si thiếu trí,
Tự ngã thành kẻ thù.
Làm các nghiệp không thiện,
Phải chịu quả đắng cay.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,954 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,335 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Vovanson
Lượt truy cập 37,750,810