---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Pháp
----------------------------- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội -----------------------------
● Tám pháp. Gồm bốn đại là địa, thủy, hỏa, phong và bốn trần là sắc, hương, vị, xúc. Gồm bốn đại là địa, thủy, hỏa, phong và bốn trần là sắc, hương, vị, xúc.
● Bát pháp cũng kêu là Giáo lý hạnh quả…bát pháp. Phàm tất cả những pháp môn đều qui về Bát pháp, bát pháp bao gồm:
- Giáo: Là giáo lý do Phật thuyết
- Lý: Lý là nghĩa lý chơn chánh ở trong giáo pháp đã được giảng dạy
- Trí: Là sự quán sát và thông hiểu của người tu
- Đoạn: Là dùng chơn trí dứt trừ phiền não
- Hạnh: Là việc tu trì hành đạo
- Vị: Là địa vị đắc nhập luân hồi
- Nhơn: Nhơn là nguyên nhân chứng quả
- Quả: Là chỗ đắc Thánh đạo
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八法 (Thủ Lăng Nghiêm Kinh Nghĩa Hải)
Tám pháp là đất, nước, lửa, gió, gọi là bốn đại, vì bốn thứ này có mặt ở mọi nơi sắc, hương, vị, xúc là tứ vi, vì bốn thứ này có tánh thể vi tế. Thân con người nhờ bốn đại giả hợp mà có. bốn đại này lại do tứ vi làm thành. Nói tổng quát là tám pháp.
Một, Địa Đại. Đất có tánh cứng chắc và trở ngại, nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, … gọi là Địa Đại. Kinh Viên Giác nói: Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương v. v… đều trở về với đất là ý này.
Hai, Thuỷ Đại. Nước có tánh thấm ướt. Vì đàm dãi, nước mắt, nước miếng, các loại nước trong thân gọi là thuỷ đại. Kinh Viên Giác nói: nước bọt, nước miếng, máu, mủ, đàm dãi, tinh khí,… đều trở về với nước.
Ba, Hoả Đại. Lửa có tánh khô và nóng. Hơi ấm trong thân gọi là hoả đại. Kinh Viên Giác nói: Hơi ấm trở về với lửa.
Bốn, Phong Đại. Gió, có tánh chuyển động. Hơi thở ra, vào và thân chuyển động gọi là Phong Đại. Kinh Viên Giác nói: Chuyển động trở về với gió.
Năm, Sắc Vi. Vô số màu sắc mà mắt thấy được đều rất vi tế, nên gọi là Sắc Vi.
Sáu, Hương Vi. Vô số hương mà mũi ngửi được đều rất là vi tế, nên gọi là Hương Vi.
Bảy, Vị Vi. Vô số vị mà lưỡi nếm được đều rất vi tế, nên gọi là vị vi.
Tám, Xúc Vi. Vô số xúc chạm mà thân tiếp xúc được đều rất vi tế, nên gọi là xúc vi.
Sự Tích Giới Luật – Nguồn Gốc Các Giới Đơn Đề ( Giới Bản Tỳ Kheo ) – Phần 8     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Duy Có Tâm Thôi     Nương Theo Chánh Pháp     ĐẦU ĐUÔI TRANH NHAU     Xuất Gia Như Thế Là Đúng Hay Sai?     Phật Ðộ Nàng Gánh Nước     Đậu Mơ Sốt Nấm Tương Bần     Con Chó Chóc     TRÊN ĐỜI NÀY THỨ GÌ LÀ KHÓ ĐƯỢC NHẤT?     Trung Đạo     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Những người cần mẫn siêng năng
Thường lo quán sát kỹ càng bản thân
Không làm những việc chẳng cần,
Việc cần cố gắng chu toàn cho xong
Suy tư, sáng suốt, tinh khôn
Não phiền, tội lỗi không còn vương mang.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,925 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,572,181