---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Đắc
----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● Prāpti (S), Attainment Adhigama (S).
----------------------------- Từ Điển Thiền Tông Hán Việt - Hân Mẫn - Thông Thiền -----------------------------
● 得. 1. Được, bị. Tiết “Thính tùng phong bố đại” trong Như Tịnh Ngữ Lục q. hạ ghi:
“松 風 鳴、側 耳 聽。捫 腹 而 笑、賊 精 賊 精。咦!千 古 萬 古 得 人 憎。
– Gió tùng reo, hãy lắng nghe. Để tay lên bụng mà cười, khôn ghê, khôn ghê! ổi! Ngàn đời muôn đời bị người ghét”.
● 2. Đặt ở trước từ ngữ chỉ thời gian, biểu thị thời gian đã trải qua. Tiết “Bồ Đề Đạt Ma Hòa Thượng” trong Tổ Đường Tập q. 2 ghi:
“自 魏 丙 辰 之 歲 遷 化、迄 今 壬 子 歲、得 四 百 一 十 三 年 矣。
– Từ năm Bính thìn đời Ngụy, Tổ thị tịch đến nay là năm Nhâm tý đã được 413 năm”
● 3. Biểu thị ngữ khí nghi vấn, tương đương với chẩm (= sao?). Tiết Trường Sinh Hạo Nhiên Thiền Sư trong NĐHN q.7 ghi:
“師 以 手 拿 頭 曰:這 師 僧 得 恁 麼 發 人 業?
– Sư lấy ôm đầu, nói: Ông tăng này làm sao mà người ta phiền não như thế?”
● 4. Lại, vậy mà. Tông Môn Võ Khố ghi:
“寂 壽 道 人 乃 問 佛 果 云:此 外 有 何 方 便、令 某 甲 會 去?果 云:有 箇 方 便、不 是 心、不 是 佛、不 是 物?壽 於 此 有 省、乃 云:元 來 得 恁 麼 近。
– Tịch Thọ đạo nhân liền hỏi Phật Quả rằng: Ngoài cái này ra, còn có phương tiện nào khác khiến tôi hội được chăng? Quả đáp: Có phương tiện là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật? Thọ ngay nơi lời này có tỉnh, liền nói: Té ra lại gần như thế!”
----------------------------- Từ Điển Việt - Pali - Sa Di Định Phúc -----------------------------
● Adhigacchati (adhi + gam + a), adhigameti (adhi + gam + a), adhigama (nam)
Sự Tích Giới Luật – 178 Pháp Ba Dật Đề ( Đơn Đề ) – Phần 17     BẮT CHƯỚC ĂN NHANH     Vì lẽ gì lại nói thân người khó được?     Chấm Dứt Hoài Nghi     Bánh Paté Chaud Chay     An Cư     CÁCH DỄ NHẤT ĐỂ BUÔNG BỎ     Xúc Xích Chay     Sự Tích Giới Luật – 178 Pháp Ba Dật Đề ( Đơn Đề ) – Phần 29     Phù Trúc Chay     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Nhất hào chi ác
Khuyến nhân mạc tác.
Nhất hào chi thiện
Dữ nhân phương tiện.
(Điều ác một mảy
Khuyên người chớ làm
Điều thiện một mảy
Cùng người góp công.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,324 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mailam20
Lượt truy cập 28,552,891