---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Tương Ưng Tưởng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六相應想 (Đại Tập Pháp Môn Kinh)
Một, Nhãn Tương Ưng Tưởng. Vì khi mắt đối với cảnh, cùng thức tương ứng, mà khởi lên tưởng niệm; nên gọi là Nhãn Tương Ưng Tưởng.
Hai, Nhĩ Tương Ưng Tưởng. Vì khi tai đối với tiếng, cùng thức tương ưng mà khởi lên tưởng niệm; nên gọi là Nhĩ Tương Ưng Tưởng.
Ba, Tỵ Tương Ưng Tưởng. Vì khi mũi nghe hương, cùng thức tương ưng mà khởi lên tưởng niệm; nên gọi là Tỵ Tương Ưng Tưởng.
Bốn, Thiệt Tương Ưng Tưởng. Vì khi lưỡi nếm vị cùng thức tương ưng mà khởi lên tưởng niệm; nên gọi là Thiệt Tương Ưng Tưởng.
Năm, Thân Tương Ưng Tưởng. Vì khi thân xúc chạm cùng thức tương ưng mà khởi lên tưởng niệm; nên gọi là Thân Tương Ưng Tưởng.
Sáu, Ý Tương Ưng Tưởng. Vì khi ý phân biệt các pháp cùng thức tương ưng mà khởi lên tưởng niệm; nên gọi là Ý Tương Ưng Tưởng.
Phù Trúc Chay     Tây Du Ký – Tại sao Lão Rùa không thành chính quả?     Cà Tím Xào Rau Húng     Hạng Mộng Nguyên     Gõ Cửa Thiền – Âm Hưởng Của Niềm Vui     Hai Viên Gạch Xấu Xí     Có phải những người tu hành có tướng mạo xấu thì công phu tu hành cũng không tốt lắm?     Thiền tông khó truyền qua Tây phương?     Gỏi Thái     Ðức Phật có phải là một vị thần linh không?     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Hãy biết ơn những người khiển trách ta
Vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã
Vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta
Vì họ đã dạy cho ta biết tự lập
Hãy biết ơn những người đánh đập ta
Vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta
Hãy biết ơn những người lường gạt ta
Vì họ tăng tiến khiến thức cho ta
Hãy biết ơn những người làm hại ta
Vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,324 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mailam20
Lượt truy cập 28,552,072