Trang chủ ebook   >>  Bước Đầu Học Phật   >>  Khai Thị

   

Đường Mây Trong Cõi Mộng - Nguyên Phong Dịch

   

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Người Mới Phát Tâm Học Phật - HT Thiền Tâm Dịch

   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Khai Thị Của Hám Sơn Đại Sư - Trích Đường Mây Trong Cõi Mộng - Nguyên Phong

   

Lời Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật - Triệt Ngộ Đại Sư - HT Đạt Dương Dịch

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Ngữ Lục - HT Tuyên Hóa

   

Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

Pháp Ngữ Lục - HT Đức Niệm

   

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị - Liên Hương Chuyển Ngữ

   

Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 2 - HT Tuyên Hóa

   

Khai Thị 3 - HT Tuyên Hóa

   

Khai Thị 4 - HT Tuyên Hóa

   

Khai Thị 5 - HT Tuyên Hóa

   

Khai Thị 6 - HT Tuyên Hóa

   

Khai Thị Mùa Đông 2002 - HT Tịnh Không

   

Khai Thị Niệm Phật - Triệt Ngộ Đại Sư - HT Đạt Dương Dịch

   

Niệm Phật Chỉ Nam - HT Thích Minh Thành Dịch

   

Pháp Ngữ - HT Tuyên Hóa

   

Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Tịnh Không - TT Thích Nguyên Tạng

   

Triệt Ngộ Đại Sư Khai Thị Chúng - Trích Triệt Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục - TK Thích Nguyên Chơn Dịch

TrangChuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,928 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,333 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Le hoa
Lượt truy cập 37,254,169