---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thuận Lưu Thập Tâm
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 順流十心 (Ma Ha Chỉ Quán)
Thuận tức là đi theo. Chuyển tức là trôi nổi. Vì do mười tâm này mà chúng sanh chạy theo phiền não, trôi nổi trong sống chết.
Một, Vô Minh Hôn Ám. Chúng sanh, từ vô thỉ đến nay, hiểu biết lầm lạc, tối tăm; say đắm trong phiền não, đối với tất cả pháp đều cho là có nhân, có ngã; rồi khởi lên kiến chấp yêu ghét, ý tưởng đảo điên; nổi lên tham, sân, si và tạo ra vô số nghiệp; cho nên trôi lăn trong sống, chết.
Hai, Ngoại Gia Ác Hữu. Vì chúng sanh trong thì chứa đầy phiền não, ngoài thì giao du với bạn ác, khơi dậy các pháp tà, dụ dỗ, lầm lạc ta những sai lầm ấy gấp trăm ngàn lần, không còn cơ hội hiểu ra, tiến tu nghiệp lành; cho nên trôi lăn trong sống, chết.
Ba, Thiện Bất Tùy Hỷ. Vì chúng sanh, trong tâm ngoài cảnh, ác duyên vây kín, nên trong thiện tâm bị tiêu diệt, bên ngoài việc lành chẳng thể phát sanh, nên thấy người khác làm việc lành, không sanh tâm tùy hỉ; cho nên trôi lăn trong sống, chết.
Bốn, Tam Nghiệp Tạo Tội. Vì chúng sanh buông lung ba nghiệp thân, miệng, ý, khởi lên các tội lỗi giết hại, trộm cắp, nói dối, tham lam, nóng nảy v. v…; không việc ác nào không làm, nên trôi lăn trong sống, chết.
Năm, Ác Tâm Biến Bố. Vì chúng sanh, tuy tội ác tạo ra không rộng lớn, nhưng tâm ác bao trùm khắp mọi nơi, muốn đem đến phiền não, tổn hại cho người, nên trôi lăn trong sống, chết.
Sáu, Ác Tâm Tương Tục. Vì chúng sanh chỉ khởi tâm ác, tăng trưởng việc ác ngày đêm liên tục, không chút gián đoạn, nên trôi lăn trong sống, chết.
Bảy, Phú Húy Quá Thất. Chúng sanh làm việc ác, e dè, sợ sệt người khác biết được, không tự thổ lộ, không có tâm ăn năn, sửa đổi, nên trôi lăn trong sống, chết.
Tám, Bất Úy Ác Đạo. Vì tâm tánh của chúng sanh gian ác, không biết đến giới luật; đối với các việc ác giết hại, dâm dục, nói dối v. v… không việc gì là không làm và không hề sợ sệt rơi vào đường ác, nên trôi lăn trong sống, chết.
Chín, Vô Tàm Vô Quý. Vì chúng sanh bị ngu si che lấp, làm các nghiệp ác, trên không sợ trời, dưới Không Xấu hổ với người, khó mà che giấu, nên trôi lăn trong sống, chết.
Mười, Bát Vô Nhân Quả. Vì chúng sanh không có đầy đủ tâm chánh tín, chỉ sanh ra Kiến Giải tà vạy, độc ác; đối với tất cả thiện ác, nhân duyên, quả báo đều gạt phăng cho rằng chẳng có gì, nên trôi lăn trong sống, chết.
Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách­ tháng 10/2018     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 3 ) – Sách Tấn     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Mã Minh     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 2 )     Lấy Quyết Định     Cúng Linh     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Gấp Tu     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Phú Na Dạ Xa     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 1 )     Giữa Cọp Và Rắn     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có

Pháp Ngữ
Kiếp này nợ trả chưa xong
Làm chi thêm đỡ nợ chồng kiếp sau


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 74,838 pháp âm và 6,754 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,229 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 268, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,262 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tâm Đan Đỗ
Lượt truy cập 13,789,333