---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tiểu Thừa Tam Tạng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 小乘三藏 (Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú)
Một, Tiểu Thừa Kinh Tạng. Kinh A Hàm và các kinh khác, chỉ bàn về lý chân không tịch diệt, chỉ bày phương pháp tu hành, chứng quả của các vị Thinh Văn, Duyên Giác. Đó là Tiểu Thừa Kinh Tạng.
Hai, Tiểu Thừa Luật Tạng. Luật tứ phần và các luật khác, chỉ chế ra cho bậc Tiểu Thừa, tức giới các vị Thinh Văn, Duyên Giác giữ gìn. Đó gọi là Tiểu Thừa Luật Tạng. (Tứ phần là:
01) Các pháp dành cho Tỳ Kheo,
02) Các pháp dành cho Tỳ Kheo Ni,
03) Các pháp dành cho việc thọ giới,
04) Các pháp diệt bỏ sự tranh cải).
Ba, Tiểu Thừa Luận Tạng. Luận Câu xá và các luận khác, chỉ chọn lựa, luận bàn các pháp Tiểu Thừa tu, chứng của các vị Thinh Văn, Duyên Giác. Đó gọi là Tiểu Thừa Luận Tạng. (Tiếng Phạn là Câu xá, tiếng Hoa là Tàng, có nghĩa giữ gìn).
Gõ Cửa Thiền – Nốt Nhạc Thiền     Ni Sư Đại Minh Và Ni Sư Tịnh Chân Vãng Sanh     Biết Liêm Sỉ Và Tự Kỷ Luật Bản Thân     Ba Hạng Đệ Tử     Phật giáo thích ứng như thế nào với yêu cầu tín ngưỡng của dân gian ?     Nem Chay Thơm Rau Mùi     Sao người chết có tuần thất thứ nhất cho đến tuần thất thứ bảy?     Chọn Pháp Môn Tu, Nên Như Thế Nào?     Tấn Hương     Không Oán Không Trách, Nhờ Đức Thành Danh     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Thân ta vốn chẳng có
Yêu ghét do đâu sanh?


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,215 pháp âm và 7,114 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,616 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,299 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất quocdai75
Lượt truy cập 21,543,886