---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Chủng Sắc Pháp
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五種色法 (Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao)
Sắc tức là sự trở ngại của vật chất. Tất cả Sắc Pháp y báo và chánh báo, không ra ngoài năm thứ này. (y là y báo của chúng sanh, tức là núi, sông, đất liền, nhà cửa. Chánh là chánh báo tức là Thân Ngũ Ấm của chúng sanh. Cả hai thứ này đều có hình, lượng và phân chia được, nên gọi là pháp).
Một, Cực Lược Sắc. Đối với Sắc Pháp đã nói trên, phân chia ra dài, ngắn, lớn, nhỏ, cho đến rất nhỏ; nên gọi là Cực Lược Sắc.
Hai, Cực Quýnh Sắc, cũng gọi là tự ngại sắc. Nhìn lên bầu trời thấy sắc xanh, sắc vàng,v. v… đó là hiển sắc; Nếu nhìn xuống thì các hiển sắc ấy rất xa, khó thấy được; đó gọi là Cực Quýnh Sắc.
Ba, Thọ Sở Dẫn Sắc. Thọ tức là lãnh thọ; dẫn tức là dẫn dắt đến để chọn lựa, nắm lấy. Như khi lãnh thọ các giới phẩm; giới là Sắc Pháp của giới được nhận lãnh, tức là sắc được đem đến do thọ. Cũng giống như Ý Thức khi lãnh nhận các pháp thanh, hương, vị, xúc; cho đến nhớ lại cảnh giới đã từng thấy ở quá khứ, đều gọi Là Sắc Được Đem Đến Do Lãnh Thọ.
Bốn, Biến Kế Sở Khởi Sắc. Các chúng sanh, đối với ảnh tượng do thức biến và cảnh giới ba đời do thức thứ sáu duyên như hoa giữa hư không, bóng trăng trong nước, v. v… đều do suy lường; chấp trước mà sanh ra; đó gọi là Biến Kế Sở Khởi Sắc.
Năm, Định Tự Tại Sở Sanh Sắc. Định tức là Thiền Định. Tự tại sở sanh sắc là cảnh giới do giải thoát Tịnh Lự duyên. Như ánh sáng do Bồ Tát nhập định hiện ra và hiện ra tất cả cảnh giới hình tượng. Như vào hỏa định thì có ánh sáng của lửa phát ra; đó gọi là Sắc Sanh Ra Do Thiền Định Tự Tại.
Thuận Theo Tự Nhiên Là Loại Một Hạnh Phúc     Thuận Theo Tự Nhiên Là Một Loại Hạnh Phúc     Sống Đơn Giản, Ít Truy Cầu, Vạn Sự Tùy Duyên Thì Hưởng Phúc     Cái Chăn Của Hòa Thượng     Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Là Gì     Học Làm Người     Điểm Khác Nhau Giữa Công Đức Và Phước Đức     Từ Bi Và Bạo Lực     Có Một Câu Chuyện Ngụ Ngôn Khiến Người Ta Phải Suy Gẫm     Đừng Thay Đổi Bản Chất Của Bạn Đơn Giản Bởi Vì Có Ai Đó Đang Cố Làm Tổn Thương Bạn     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Nhi tôn tự hữu nhi tôn phúc
Mạc vị nhi tôn tác mã ngưu.
(Cháu con có phúc cháu con
Chớ vì con cháu mà làm ngựa trâu.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 77,783 pháp âm và 7,048 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,557 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 281, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,293 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất An Bình
Lượt truy cập 19,348,956