---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Công Đức Thủy
----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● Water of Eight Merits
----------------------------- Phật Học Danh Số - Ns Đức Trí -----------------------------
● Bát công đức thủy là chỉ cho thứ nước có tám công đức, tám đức tánh, ấy là thứ nước ở trong ao hồ nơi cõi Cực Lạc cũng là nước nơi suối A Na Bà Đạp Đa trong núi Hương sơn ở dãy núi Hy Mã Lạp Sơn ở miền nam Diêm Phù Đề. Tám công đức đó là:
- Trừng tịnh: Nước lóng sạch
- Thanh lãnh: Nước trong mát
- Cam mỹ: Nước ngon ngọt
- Khinh nhuyễn: Nước uống vào nhẹ nhàng
- Nhuận trạch: Nước uống nhuận trơn
- An hòa: Nước uống rồi vui vẻ hòa nhã
- Trừ cơ cẩn: Nước uống rồi trừ đói khát, bệnh hoạn
- Trưởng dưỡng: Nước uống vào thân thể tinh thần, khoan khái định lực tăng trưởng
Bát công đức thủy cũng gọi là, Bát công đức trì (nước có tám công đức), Bát vị thủy (nước có tám vị) A Di Đà Kinh có chép: Này Xá Lợi Phất ở cõi Cực Lạc có ao bằng bảy vật báu, phía trong chứa đầy Bát công đức thủy, dưới ao ấy toàn một thứ cát bằng vàng.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八功德水 (Xưng tán Tịnh Độ kinh)
Nước tám công đức là nước trong ao ở cõi rất vui Tịnh Độ của Phật A Di Đà. Nước này có tám công đức.
Một, Trừng Tịnh. Nước này sạch sẽ trong veo, đó là công đức trong sạch.
Hai, Thanh Lãnh. Nước này trong trẽo, mát mẻ, đó là công đức trong mát.
Ba, Cam Mỹ. Nước này ngọt ngào ngon lành, đó là công đức ngọt ngào.
Bốn, Khinh Nhuyến. Nước này nhẹ nhàng, mềm mại, đó là công đức mềm nhẹ.
Năm, nhuận trạch. Nước này thấm nhuần nuôi lớn vạn vật, đó là công đức thấm nhuần.
Sáu, An Hòa. Nước này, khi người ta uống vào, cảm thấy thân, tâm được an ổn, điều hòa, đó là công đức an hòa.
Bảy, Trừ Hoạn. Nước này, khi người uống vào, trừ được tai nạn đói khát, đó là công đức trừ tai nạn.
Tám, Tăng Ích. Nước này, khi người uống vào, thì hay nuôi lớn căn lành, tứ đại khỏe mạnh, đó là công đức tăng ích.
Phật giáo là tôn giáo hay triết học?     Cây Kim     Chánh Niệm Khi Lâm Chung     Đông Cô Cải Thảo Kim Ngân     Giữa Tứ Niệm Xứ của Tiểu thừa, Thiền của Ðại thừa, có chỗ nào khác nhau?     Cà Tím Sốt Xì Dầu     Mười Người Kế Vị     Tổ Minh Đăng Quang (1923-1954)     Có Nên Rút Bớt Chân Hương Cho Sạch?     Heo Xào Chua Ngọt     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Bàn tay không thương tích,
Có thể cầm thuốc độc.
Không thương tích, tránh độc,
Không làm, không có ác.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,928 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,333 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Le hoa
Lượt truy cập 37,262,659