Trang chủ ebook   >>  Thuyết Pháp   >>  Danh Tăng

   

Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám -

   

Ngài Huyền Trang - Hòa Thượng Thiện Siêu

   

Một Sự Nghiệp Của Đời Tôi - HT Thiện Hoa

   

Sự Đóng Góp Của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 - TK Thích Quảng Bảo

   

Thiền Sư Trung Hoa - Tập 1 - HT Thanh Từ

   

Trần Thái Tông - HT Phước Sơn

   

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam Thế Kỷ XX - Tập 1 - TK Thích Đồng Bổn

   

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam Thế Kỷ XX - Tập 2 - TK Thích Đồng Bổn

   

Cư Sĩ Thiều Chửu - Nguyễn Hữu Kha -

   

Cuộc Đời Của Luận Sư Vô Trước - TT Thích Tâm Thiện

   

Cư Sĩ Chánh Trí -

   

Đại Sư Không Hải - Cuộc Đời Và Huyền Thoại - Đồng Thành

   

Đại Sư Khương Tăng Hội - TK Thích Lệ Thiện

   

Dipa Ma - Cuộc Đời Và Di Huấn - Thiện Nhựt Dịch

   

Đôi Net Sơ Lược Về Cuộc Đời Mahatma Gandhi - Lê Bích Sơn

   

Đôi Nét Về Hòa Thượng Ấn Thuận - NS Như Nguyệt

   

Du Tăng Cầu Pháp - TT Thích Hằng Đạt

   

Hành Trang Thần Dị Của Sư Khương Tăng Hội - TK Thích Nguyên Chơn

   

Hòa Thượng Bảo An - TT Thích Giác Hạnh

   

Hòa Thượng Bửu Chơn - TT Thích Đồng Bổn

   

Hòa Thượng Dhammananda - ĐĐ Thích Nguyên Tạng

   

Hòa Thượng Đôn Hậu - TT Thích Đồng Bổn

   

Hòa Thượng Đức Nhuận - ĐĐ Thích Nguyên Tạng

   

Hòa Thượng Giới Nghiêm - TT Thích Đồng Bổn

   

Hòa Thượng Hải Đức - TT Thích Đồng Bổn

   

Hòa Thượng Hành Trụ - TT Thích Đồng Bổn

   

Hòa Thượng Hộ Tông - TT Thích Đồng Bổn

   

Hòa Thượng Huệ Quang - TT Thích Đồng Bổn

   

Hòa Thượng Hưng Từ - TT Thích Đồng Bổn

   

Hòa Thượng Huyền Quang - TT Thích Đồng Bổn

   

Hòa Thượng Khánh Anh - TT Thích Đồng Bổn

   

Hòa Thượng Khánh Hòa - TT Thích Đồng Bổn

   

Hòa Thượng Mật Thể - TT Thích Đồng Bổn

   

Hòa Thượng Minh Châu - ĐĐ Thích Nguyên Tạng

   

Hòa Thượng Minh Hạnh -

Trang
1 2 3 4 » »»
Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,922 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 35,769,244