Trang chủ ebook   >>  Thiền Tông

   

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Bá Trượng Quảng Lục - HT Duy Lực

   

Công Án Của Phật Thích Ca Và Tổ Đạt Ma - HT Duy Lực

   

Góp Nhặt Lời Tổ Và Thánh Hiền - HT Duy Lực

   

Khai Thị Thiền Thất - HT Duy Lực

   

Pháp Mật Yếu Trị Bệnh Thiền - TK Thích Nguyên Xuân Dịch

   

Mười Ðiều Biện Ma Cho Người Tu Thiền - HT Nhật Quang

   

Thiền Căn Bản - Trí Khải Đại Sư - HT Thanh Từ Dịch

   

Động Sơn Lục - Dương Đình Hỷ Dịch

   

Tam Tổ Trúc Lâm Giảng Giải - HT Thanh Từ   

Bửu Tạng Luận - HT Duy Lực Dịch

   

Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn - HT Thanh Từ

   

Luận Giải Thi Tụng Mười Bức Tranh Chăn Trâu - HT Thanh Từ

   

Luận Tối Thượng Thừa - Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn - HT Thanh Từ Dịch

   

Ngộ Tánh Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Trí Tịnh

   

Tranh Chăn Trâu Luận Giải - HT Thanh Từ

   

Bát Nhã Đăng Luận - Luận Giải Đèn Bát Nhã - Thanh Biện Bhàvaviveka - Cao Dao Trích Dịch

   

Triệu Luận Lược Giải - ĐS Hám Sơn - HT Duy Lực Dịch

   

Thiền Luận - Daisetz Teitaro Suzuki - Trúc Thiên Dịch

   

Tuyệt Quán Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Vũ Thế Ngọc Dịch   

Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh - Ts Sayadaw U Jotika - TK Tâm Pháp Dịch

   

Đại Niệm Xứ - Ts U Silananda - Khánh Hỷ Dịch

   

Giới Thiệu Về Phương Pháp Thiền Nguyên Thủy Của Đức Phật - HT Minh Châu

   

Hướng Dẫn Hành Thiền - HT Silananda - TK Khánh Hỷ Dịch

   

Hương Vị Giải Thoát - TS Ajahn Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Tôi Là Ai - NS Ayya Khema - Lý Thu Linh Dịch

   

Chánh Niệm Cơ Bản - TS Henepola Gunaratana - Lương Thanh Bình Dịch

   

Thiền Giữa Đời Thường - TK Thiện Minh dịch

   

Mặt Hồ Tĩnh Lặng - TS Ajahn Chah - Khánh Hỷ Dịch

   

Minh Sát Tuệ - NS Trí Hải Dịch   

Bách Trượng Thanh Quy - HT Bảo Lạc Dịch

   

Bích Nham Lục - HT Thanh Từ Dịch

   

Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác - HT Từ Thông Dịch

   

Đổng Mông Chỉ Quán - Trí Giả Đại Sư - HT Đôn Hậu Dịch

   

Duy Ngữ Lục - Quyển Hạ - HT Duy Lực

   

Trung Phong Pháp Ngữ - Nguyên Chánh Dịch

   

Bàng Uẩn Ngữ Lục - Dương Đình Hỷ Dịch

   

Quy Sơn Cảnh Sách - Nguyễn Minh Tiến Dịch

   

Vân Môn Lục - Dương Đình Hỷ Dịch

   

Chứng Đạo Ca - HT Thuyền Ấn

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,917 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,329 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nguyễn xuân trung
Lượt truy cập 33,886,202