Trang chủ ebook   >>  Thiền Tông

   

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền - HT Duy Lực

   

Bá Trượng Quảng Lục - HT Duy Lực

   

Công Án Của Phật Thích Ca Và Tổ Đạt Ma - HT Duy Lực

   

Góp Nhặt Lời Tổ Và Thánh Hiền - HT Duy Lực

   

Khai Thị Thiền Thất - HT Duy Lực

   

Chánh Trí Toàn Tập - Truyên Tâm Pháp Yếu - Mai Thọ Truyền

   

Pháp Hành Thiền Minh Sát - ĐĐ Mahasi Sayadaw

   

Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa - Nguyên Giác Soạn

   

Vấn Đáp Thiền Và Phật Pháp - HT Duy Lực

   

Kiến Tánh Thành Phật - HT Thanh Từ   

Bửu Tạng Luận - HT Duy Lực Dịch

   

Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn - HT Thanh Từ

   

Luận Giải Thi Tụng Mười Bức Tranh Chăn Trâu - HT Thanh Từ

   

Luận Tối Thượng Thừa - Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn - HT Thanh Từ Dịch

   

Ngộ Tánh Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Trí Tịnh

   

Bồ Đề Tâm Lý Tướng Luận - HT Tâm Châu Dịch

   

Luận Tọa Thiền - HT Nhật Quang Dịch

   

Tuyệt Quán Luận - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Vũ Thế Ngọc Dịch

   

Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma - Nguyên Hào Dịch

   

Bát Nhã Đăng Luận - Luận Giải Đèn Bát Nhã - Thanh Biện Bhàvaviveka - Cao Dao Trích Dịch   

Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh - Ts Sayadaw U Jotika - TK Tâm Pháp Dịch

   

Đại Niệm Xứ - Ts U Silananda - Khánh Hỷ Dịch

   

Giới Thiệu Về Phương Pháp Thiền Nguyên Thủy Của Đức Phật - HT Minh Châu

   

Hướng Dẫn Hành Thiền - HT Silananda - TK Khánh Hỷ Dịch

   

Hương Vị Giải Thoát - TS Ajahn Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Pháp Hành Đưa Đến Bình An - TS U Pandita - TK Pháp Luân Dịch

   

Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - TS A Chann Chah - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Giác Niệm Hơi Thở - Bhikkhu Buddhadasa - Thiện Nhựt Phỏng Dịch

   

Tìm Hiểu Phật Giáo Theravada - Cs Hoang Phong Dịch

   

Sống Trong Từng Sát Na - Trương Đinh   

Bách Trượng Thanh Quy - HT Bảo Lạc Dịch

   

Bích Nham Lục - HT Thanh Từ Dịch

   

Chứng Đạo Ca - TS Huyền Giác - HT Từ Thông Dịch

   

Đổng Mông Chỉ Quán - Trí Giả Đại Sư - HT Đôn Hậu Dịch

   

Duy Ngữ Lục - Quyển Hạ - HT Duy Lực

   

Thiền Lâm Bảo Huấn - HT Thanh Kiểm Dịch

   

Nam Tuyền Ngữ Lục - HT Duy Lực Dịch

   

Chứng Đạo Ca - HT Thuyền Ấn

   

Thiếu Thất Lục Môn - Nguyễn Minh Tiến Dịch

   

Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục - HT Thanh Từ

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,928 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,333 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Le hoa
Lượt truy cập 37,293,891