Trang chủ ebook   >>  Bước Đầu Học Phật

   

Học Phật Quần Nghi - HT Thánh Nghiêm

   

Lá Thư Thầy - TT Thích Viên Minh

   

Hoa Sen Ngày Xuân - HT Tuyên Hóa

   

Phật Học Vấn Đáp - HT Tịnh Không

   

Phật Giáo Chánh Tín - HT Thánh Nghiêm

   

Phật Pháp Vấn Đáp - Bình Anson Dịch

   

Phật Giáo Vấn Đáp - HT Trí Chơn Dịch

   

Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ - Ps MahaThong Kham

   

Tìm Phật Ở Đâu - Minh Tâm

   

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - HT Giới Nghiêm   

Đức Phật Của Chúng Ta - HT Minh Châu

   

Vì Sao Tin Phật - HT Sri Dhammananda - TK Thích Tâm Quang Dịch

   

Phật Giáo Chánh Tín - HT Thánh Nghiêm

   

Tự Lực Và Tha Lực Trong Phật Giáo - Nguyễn Minh Tiến

   

Đạo Phật Ngày Nay - HT Nhất Hạnh   

Phật Học Tinh Yếu - HT Thiền Tâm

   

Phật Học Tinh Hoa - HT Đức Nhuận

   

Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa

   

Phật Giáo Sơ Học - HT Trung Quán

   

Phật Giáo Khái Luận - HT Mật Thể

   

Nền Tảng Phật Giáo 3 - Tỳ Kheo Hộ Pháp

   

Đại Cương Về Phật Giáo Đại Thừa - Nguyễn Ước

   

Phật Giáo Dưới Mắt Nhà Trí Thức - TT Thích Tâm Quang

   

Phật Học Cơ Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ

   

Nền Tảng Phật Giáo 4 - Tỳ Kheo Hộ Pháp   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Ngữ Lục - HT Tuyên Hóa

   

Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

Pháp Ngữ - HT Tuyên Hóa

   

Niệm Phật Chỉ Nam - HT Thích Minh Thành Dịch

   

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

Khai Thị 4 - HT Tuyên Hóa

   

Khai Thị 3 - HT Tuyên Hóa   

Đức Phật Dạy Những Gì - HT Walpola Rahula - Ns Trí Hải Dịch

   

Kinh Chuyển Pháp Luân - HT Thiện Châu Dịch

   

Tứ Diệu Đế - Đức Đạt Lai Lạt Ma

   

Tứ Diệu Đế - HT Nhất Hạnh

   

Thanh Văn Thừa Phật Giáo - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa

   

Kinh Chuyển Pháp Luân - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Tứ Diệu Đế - Ajahn Sumedho - Dương Vĩnh Hùng Dịch

   

Phật Dạy Về Khổ Như Thế Nào - Pháp Trí

   

Chân Lý Về Khổ Đau Và Con Đường Giải Thoát - Chogyam Trungpa - Nguyễn Quyết Thắng Dịch

   

Thuyết Bốn Đế - Gs Minh Chi   

Con Đường Xa Xưa - Bát Chánh Đạo - Phạm Kim Khánh

   

Chánh Niệm Trong Từng Khoảnh Khắc - Tỳ kheo Pannissara (Sư Thư) Dịch

   

Bốn Nền Tảng Chánh Niệm - Lê Kim Kha Dịch

   

Con Đường Cổ Xưa - TK Pháp Thông Dịch

   

Sức Mạnh Của Chánh Niệm - TK Tâm Pháp Dịch   

Pháp Duyên Khởi - TK Minh Huệ Dịch

   

Con Người Và Cấu Trúc 12 Nhân Duyên - TT Thích Tâm Thiện

   

Vòng Luân Hồi - Ns Giới HươngChuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,876 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,321 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất dinhquangtru
Lượt truy cập 26,556,701