Trang chủ ebook   >>  Bước Đầu Học Phật

   

Học Phật Quần Nghi - HT Thánh Nghiêm

   

Lá Thư Thầy - TT Thích Viên Minh

   

Hoa Sen Ngày Xuân - HT Tuyên Hóa

   

Phật Học Vấn Đáp - HT Tịnh Không

   

Phật Giáo Chánh Tín - HT Thánh Nghiêm

   

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - HT Giới Nghiêm

   

Cẩm Nang Của Người Phật Tử - Khải Thiên

   

Căn Bản Phật Giáo - Bình Anson

   

Hỏi Hay Đáp Đúng - Các Câu Hỏi Của Người Phương Tây Đối Với Đạo Phật - TT Thích Nguyên Tạng Dịch

   

Phật Học Vấn Đáp Loại Biên - Cs Lý Bỉnh Nam - Như Hòa Chuyển Ngữ   

Ý Nghĩa Rằm Tháng Tư - TK Hộ Pháp

   

Đức Tin Trong Đạo Phật - Trịnh Nguyên Phước

   

Đức Phật Của Chúng Ta - HT Minh Châu

   

Vì Sao Tin Phật - HT Sri Dhammananda - TK Thích Tâm Quang Dịch

   

Phật Giáo Chánh Tín - HT Thánh Nghiêm   

Phật Học Tinh Yếu - HT Thiền Tâm

   

Phật Học Tinh Hoa - HT Đức Nhuận

   

Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa

   

Phật Giáo Sơ Học - HT Trung Quán

   

Phật Giáo Khái Luận - HT Mật Thể

   

Người Phật Tử Và Con Đường Tu Phật - Cs Phạm Kim Khánh

   

Nền Tảng Phật Giáo 4 - Tỳ Kheo Hộ Pháp

   

Để Hiểu Đạo Phật - Phương Bối

   

Phật Học Cơ Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ

   

Bước Đầu Học Phật - HT Thanh Từ   

Khai Thị - HT Tịnh Không

   

Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa

   

Liên Trì Cảnh Sách - Viên Nhân Pháp Sư - TK Thích Quảng Ánh Dịch

   

Ngữ Lục - HT Tuyên Hóa

   

Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

Niệm Phật Chỉ Nam - HT Thích Minh Thành Dịch

   

Khai Thị Niệm Phật - Triệt Ngộ Đại Sư - HT Đạt Dương Dịch

   

Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm - HT Tịnh Không

   

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị - Liên Hương Chuyển Ngữ

   

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Người Mới Phát Tâm Học Phật - HT Thiền Tâm Dịch   

Đức Phật Dạy Những Gì - HT Walpola Rahula - Ns Trí Hải Dịch

   

Kinh Chuyển Pháp Luân - HT Thiện Châu Dịch

   

Tứ Diệu Đế - Đức Đạt Lai Lạt Ma

   

Tứ Diệu Đế - HT Nhất Hạnh

   

Thanh Văn Thừa Phật Giáo - Trích Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa

   

Thuyết Bốn Đế - Gs Minh Chi

   

Tứ Diệu Đế - Đức Đạt Lai Lạt Ma

   

Chân Lý Về Khổ Đau Và Con Đường Giải Thoát - Chogyam Trungpa - Nguyễn Quyết Thắng Dịch

   

Tứ Diệu Đế - Thiền Viện Thường Chiếu

   

Tứ Diệu Đế - Phạm Kim Khánh   

Sức Mạnh Của Chánh Niệm - TK Tâm Pháp Dịch

   

Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn - TK Tâm Pháp Dịch

   

Con Đường Xa Xưa - Bát Chánh Đạo - Phạm Kim Khánh

   

Chánh Niệm - Lương Thanh Bình

   

Chánh Kiến Và Nghiệp - Ledi Sayadaw - TK Pháp Thông Dịch   

Con Người Và Cấu Trúc 12 Nhân Duyên - TT Thích Tâm Thiện

   

Vòng Luân Hồi - Ns Giới Hương

   

Pháp Duyên Khởi - TK Minh Huệ DịchChuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,324 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mailam20
Lượt truy cập 28,552,492