---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhị Chủng Tinh Tấn Tâm
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 二種精进心 (Pháp Hoa Sám Nghi)
Hành nhân luân tu pháp Sám Hối phải giữ đúng hạn kỳ thì mới phá được chướng ngại của sai lầm ( hoặc). Như tu Pháp Hoa Tam Muội có kỳ hạn là 21 ngày. Trong thời gian này lễ Phật, Sám Hối, tụng kinh vừa sự vừa lý, đều phải Tinh Tấn. Vì vậy có hai thứ tâm (Tiếng Phạn là Tam Muội, tiếng Hoa là Chánh Định)
Một, Sự Trung Tu Nhất Tâm Tinh Tấn. Hành nhân ở trong đạo tràng, thực hành 21 ngày các nghi lễ thuần thục, đầy đủ. Khi lễ Phật nhất tâm thành khẩn, quán tưởng kim dung của Phật hiện tiền trước mắt đoan nghiêm rất nhiệm màu, tâm không còn vướng mắc bất cứ cái gì, cho đến Sám Hối, tụng kinh, tọa thiền đều phải nhất tâm, khiến cho hành động và giáo pháp tương ưng nhau không hề lười biếng. Đó gọi là sự trung tu nhất tâm Tinh Tấn.
Hai, Lý Trung Tu Nhất Tâm Tinh Tấn. Hành nhân vừa mới vào đạo tràng, cho đến 21 ngày hoàn tất. Trong thời gian ấy, những việc làm đều hợp oai nghi, thường phải Quán Chiếu, nhất tâm vắng lặng. Như khi lễ Phật thì nhận biết năng lễ, sở lễ tánh vắng lặng. Tuy nói là vắng lặng nhưng cảm ứng đạo giao một cách tự nhiên, không thể nghỉ bàn. Vì lý và thể bình đẳng, chúng sanh và Phật không hai. Tuy nói không có người lễ, nhưng thân thể ta đang lễ trước chư Phật. Tuy nói không có Phật được lễ, nhưng vẫn có chư Phật theo tâm ta hiển hiện. Niệm niệm như thế chớ có lười biếng. Đó là lý trung tu nhất tâm Tinh Tấn.
Ai Hay Hơn     Trưng Dẫn Sự Tích – Kẻ Bạo Ngược, Người Tàn Khốc Đều Có Thể Đổi Tính     NƯỚC MÍA TƯỚI MÍA     Trưng Dẫn Sự Tích – Làm Rõ Án Oan Kỳ Lạ     Nghệ Thuật     Giết Dê Biến Thành Dê     Lục Tổ được truyền y bát, rồi sau 15 năm bảo nhậm là chứng đạo chưa?     Đậu Hũ Chưng Tương     Có Nên Nhờ Thầy Bói Cúng Vớt Vong?     Cách thực hành tham thiền?     


.:: Đăng ký ::.
Username
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
E-mail
Giới tính Nam    Nữ
Pháp Ngữ
Như cá quăng lên bờ,
Vất ra ngoài thủy giới;
Tâm này vùng vẫy mạnh,
Hãy đoạn thế lực Ma.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,928 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,333 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Le hoa
Lượt truy cập 37,262,628