---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tam Giới Cửu Địa
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 三界九地 (Thích Thị Yếu Lãm)
Năm cõi ở Dục Giới gọi là Tạp cư một địa. Tứ Thiền ở Sắc Giới chia ra làm bốn địa. Tứ Không ở Vô Sắc Giới chia ra làm bốn địa. Tổng cộng là chín địa. Địa có nghĩa là giữ gìn, chuyên chở. Chúng sanh nương đây mà ở. chín địa này từ trời Đao Lợi xuống đến bốn cõi (thú) đều ở trên mặt đất; từ trời Dạ Ma lên đến trời Phi phi tưởng đều có trong không trung. Theo chỗ ở đặt tên, nên gọi là địa.
Một, Ngũ Thú Tập Cư Địa. Ngũ thú tức là Dục Giới có sáu: trời, người, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Địa Ngục. Vốn là sáu cõi, nhưng A Tu La chung với những cõi khác, nên chỉ nói có năm. Tạp cư là năm thú, tuy quả báo khổ, vui không giống nhau, nhưng đều ở Dục Giới.
(sáu trời ở Dục Giới là trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Suất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại. Tiếng Phạn là A Tu La, tiếng Hoa là Vô Đoan Chánh).
Hai, Ly Sanh Hỷ Lạc Địa tức là trời Sơ Thiền ở Sắc Giới. Vì trời này đã xa lìa ác pháp ở Dục Giới; chứng được Thiền Định giác quán; thân tâm vắng lặng nên sanh hỷ lạc. ở trong này, tất cả khổ não đều không thể bức bách các vị trời ấy.
(Tâm ban đầu vừa duyên với cảnh gọi là giác. Tâm tinh tế phân biệt thiền vị gọi là quán).
Ba, Định Sanh Hỷ Lạc Địa. Định Sanh Hỷ Lạc Địa tức là trời Nhị Thiền ở Sắc Giới. Vì trời này đã xa lìa động và tán của giác quán, nhiếp tâm tại định lặng lẽ, yên tịnh, nên sanh được niềm vui an lạc của định lực vượt bực. ở trong định này, giống như từ trong nhà tối đi ra, thấy được ánh sáng mặt trời, mặt trăng, bàng bạc thấu suốt.
Bốn, Ly Hỷ Diệu Lạc Địa. Ly Hỷ Diệu Lạc Địa tức là trời Tam Thiền ở Sắc Giới. Vì trời này đã xa lìa cái vui của trời Nhị Thiền (vui đến độ làm cho bất giác nhảy cẩng lên); nhờ nhiếp tâm để quán (quán sát thật kỹ) hoàn toàn vào định và chứng được niềm vui vượt bậc mầu nhiệm. ở trong định này, các pháp an vui lớn mạnh, lan tỏa khắp châu thân.
Năm, Xả Niệm Thanh Tịnh Địa. Xả Niệm Thanh Tịnh Địa là trời Tứ Thiền ở Sắc Giới. Vì trời này đã buông bỏ hỷ của Nhị Thiền và lạc của Tam Thiền, tâm không còn thương, ghét, một niệm bình đẳng, trong veo không xen tạp. ở trong định này như bầu trời sáng trưng, vắng lặng, vạn tượng đều rõ ràng trước mắt.
Sáu, Không Vô Biên Xứ Địa. Không Vô Biên Xứ Địa tức là trời Đệ nhất ở Vô Sắc Giới. Vì trời này đã chán sự trở ngại của sắc chất ở Sắc Giới, không được tự tại, nên gắng công tu hành, diệt trừ tất cả sở tướng và vào định Hư Không Xứ. ở trong định này, tâm sáng suốt, thanh tịnh, vô ngại tự tại.
Bảy, Thức Vô Biên Xứ Địa. Thức Vô Biên Xứ Địa là trời Đệ nhị ở Vô Sắc Giới. Vì trời này chán Không Xứ Vô Biên, chuyển tâm sang duyên thức, cùng với thức tương ưng, tâm an định không động. Thức của ba đời (quá khứ, hiện tại, vị lai) đều hiện trong định. ở trong định này thanh tịnh, vắng lặng.
Tám, Vô Sở Hữu Xứ Địa. Vô Sở Hữu Xứ Địa tức là trời Đệ tam ở Vô Sắc Giới. Vì trời này chán không vô biên Thức Xứ, ba đời trôi lăn trong giới hạn; buông bỏ hai xứ này, và vào định Vô Sở Hữu Xứ. ở trong định này, vắng lặng yên vui, các tưởng không nổi lên.
Chín, Phi Phi Tưởng Xứ Địa. Phi Phi Tưởng Xứ Địa là chẳng phải có tưởng trước Thức Xứ, chẳng phải không tưởng Vô Sở Hữu Xứ; tức là trời Đệ tứ ở Vô Sắc Giới. Vì trời này chán Vô Sở Hữu Xứ, giống như si mê, nên buông bỏ mà vào định phi phi tưởng xứ. ở trong định này, không thấy tướng có, tướng không, vắng lặng hoàn toàn, thanh tịnh Vô Vi.
Thuận Theo Tự Nhiên Là Loại Một Hạnh Phúc     Thuận Theo Tự Nhiên Là Một Loại Hạnh Phúc     Sống Đơn Giản, Ít Truy Cầu, Vạn Sự Tùy Duyên Thì Hưởng Phúc     Cái Chăn Của Hòa Thượng     Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Là Gì     Học Làm Người     Điểm Khác Nhau Giữa Công Đức Và Phước Đức     Từ Bi Và Bạo Lực     Có Một Câu Chuyện Ngụ Ngôn Khiến Người Ta Phải Suy Gẫm     Đừng Thay Đổi Bản Chất Của Bạn Đơn Giản Bởi Vì Có Ai Đó Đang Cố Làm Tổn Thương Bạn     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Thương người người lại thương ta,
Ghét người người lại hóa ra ghét mình.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 77,783 pháp âm và 7,048 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,558 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 281, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,294 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất nguỵenhuyhao
Lượt truy cập 19,405,773