---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Đa Văn Thập Chủng Lợi Ích
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 多聞十種利益 (Nguyệt Chứng Tam Muội Kinh)
Vì người tu hành Bồ Tát, đối với thế gian và xuất thế gian, tất cả các pháp tà, chánh đều nghe, biết nên thu thập mười thứ lợi ích:
Một, Tri Phiền Não Trợ. Vì người tu hạnh Bồ Tát, do nghe nhiều, thì biết mình và các chúng sanh sở hữu tất cả lầm lạc phiền não, đều hay giúp đỡ nghiệp nhân mà chịu quả báo mai sau, nên mong ra khỏi hầu không bị sai lầm.
Hai, Thanh Tịnh Trợ. Vì người tu hạnh Bồ Tát, do nghe nhiều, nên biết tất cả Phạm Hạnh đều có thể giúp đỡ đạo Bồ Đề, vì vậy siêng năng tu tập để chứng quả Phật vô thượng.
Ba, Viễn Ly Nghi Hoặc. Vì người tu hạnh Bồ Tát, do nghe nhiều, thì đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian và các luận bàn của tà ma, ngoại đạo, đều thấu rõ ngọn ngành, không còn chỗ mê mờ.
Bốn, Tác Chánh Trực Kiến. Vì người tu hạnh Bồ Tát, do nghe nhiều, thì đối với tất cả pháp tà hay chánh đều thấu suốt rõ ràng. Nếu có chúng sanh vướng vào Tà Kiến, tà luận, thì Bồ Tát bằng tri kiến chánh trực uốn nắn tâm sai trái.
Năm, Viễn Ly Phi Đạo. Vì người tu hạnh Bồ Tát, do nghe nhiều thì đối với quả báo thiện hay ác, các pháp có cùng duyên thì đều hiểu rõ, nên các pháp sai trái giết hại, trộm cắp… đều có thể lánh xa, không làm.
Sáu, Tu Trú Chánh Lộ. Vì người tu hạnh Bồ Tát, do nghe nhiều thì đối với tất cả pháp tà, chánh đều hiện rõ, nên không mê mờ làm theo các đạo sai trái và đến với chánh pháp của Như Lai luôn an trú không lui.
Bảy, Khai Cam Lộ Môn. Vì người tu hạnh Bồ Tát, do nghe nhiều thì có thể vào sâu Như Lai Tạng, hiểu được pháp vị vô thượng, rồi lại dùng pháp vị ấy tưới tẩm cho chúng sanh, làm cho căn lành thêm lớn. Đó là mở cửa cam lộ.
Tám, Cận Phật Bồ Đề. Vì người tu hạnh Bồ Tát, do nghe nhiều, luôn siêng tu tập, thì biết thực hành giới, định, huệ có khả năng dẫn đến thánh quả, vì vậy tâm luôn theo đạo, siêng năng, không lười nên đối với Phật quả Bồ Đề không còn xa nữa.
Chín, Vi Tác Quang Minh. Vì người tu hạnh Bồ Tát, do nghe nhiều, biết rằng chúng sanh bị Vô Minh che lấp, nên chịu khổ suốt đêm dài. Bồ Tát có năng lực dùng đèn trí huệ soi sáng khắp nơi, khiến cho chúng ra khỏi tối tăm và có được niềm vui trong sạch, vươn lên.
Mười, Bất Úy Ác Đạo. Vì người tu hạnh Bồ Tát, do nghe nhiều, hiểu rõ muôn pháp, thể vốn vắng lặng, không khổ, không vui. Vì vậy phát tâm rộng lớn, giáo hóa chúng sanh theo từng loại và đối với hiểm nạn, ác đạo không chút sợ hãi.
Thuận Theo Tự Nhiên Là Loại Một Hạnh Phúc     Thuận Theo Tự Nhiên Là Một Loại Hạnh Phúc     Sống Đơn Giản, Ít Truy Cầu, Vạn Sự Tùy Duyên Thì Hưởng Phúc     Cái Chăn Của Hòa Thượng     Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Là Gì     Học Làm Người     Điểm Khác Nhau Giữa Công Đức Và Phước Đức     Từ Bi Và Bạo Lực     Có Một Câu Chuyện Ngụ Ngôn Khiến Người Ta Phải Suy Gẫm     Đừng Thay Đổi Bản Chất Của Bạn Đơn Giản Bởi Vì Có Ai Đó Đang Cố Làm Tổn Thương Bạn     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Tu tâm là nguồn gốc của tất cả mọi hạnh phúc


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 77,783 pháp âm và 7,048 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,558 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 281, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,294 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất nguỵenhuyhao
Lượt truy cập 19,405,278