---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Thập Bát Sử
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八十八使 (Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú)
Sử nghĩa là sai khiến. Vì Kiến Hoặc này có thể sai khiến tất cả chúng sanh, trôi nổi trong ba cõi sống, chết. Nói Kiến Hoặc là ý căn đối với Pháp Trần nổi lên những phân biệt. Tất cả có mười thứ:
1) Thân Kiến: ở trong năm ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức sai lầm cho là thân mình;
2) Biên Kiến: vì có Thân Kiến, rồi lại cho thân này luôn còn, hoặc cho thân này chết là hết, theo đó chấp một bên;
3) Kiến Thủ: ở trong pháp không chân thật mà lầm cho là Niết Bàn rồi sanh tâm giữ lấy;
4) Giới Thủ: ở trong chẳng phải giới chân chánh mà lầm cho là giới, giữ lấy và thực hành;
5) Tà Kiến: vì tối tăm không hiểu biết tà tâm ôm giữ lấy lý lẻ;
6) Tham: vì đối với các cảnh dục, bị hấp dẫn không biết chán;
7) Sân: vì đối với cảnh trái lòng nổi lên giận dữ;
8) Si: vì ở trong sự, lý lầm lạc không biết rõ;
9) Mạn: dựa vào tài đức, giàu sang của mình, xem thường người khác;
10) Nghi: vì tâm mờ, trái với chân lý, do dự không quyết định được. Mười sử này trải qua ba cõi bốn đế tăng, giảm không giống nhau, tổng cộng thành 88 sử. Bởi vì cõi Dục thì Khổ Đế đủ mười sử; hai đế Tập, Diệt thì mỗi đế có bảy sử trừ ba sử: Thân Kiến, Biên Kiến, giởi thủ; Đạo đế có tám sử trừ hai sử Thân Kiến, biến kiến thì Tứ Đế hợp lại thành 32 sử. Cõi Sắc, cõi Vô Sắc về Tứ Đế giống như Dục Giới, chỉ có mỗi đế lại trừ đi sân sử, cho nên mỗi giới có 28 sử; hai giới hợp lại thành 56 sử và Dục Giới 32 sử, tổng cộng thành 88.
(Hai đế Tập, Diệt, mỗi đế đều trừ Thân Kiến, Biên Kiến, Giới Thủ. Vì ba sử này đều nương vào Khổ Đế khởi lên mà hai đế Tập, Diệt thì không. Đạo đế trừ Thân Kiến, Biên Kiến, vì hai sử này cũng do Khổ Đế khởi lên mà Đạo đế thì không, nhưng không trừ giới thủ vì ngoại Đạo Đế không trừ giởi thủ. ở hai cõi trên trừ sân sử, vì hai giới này: sắc và vô sắc, không có sân).
Giết Lươn Bị Quả Báo     Phát Huy Chánh Kiến Trước Những Luận Điệu Xuyên Tạc Đạo Phật     Cứu Rùa Ðược Phong Thần     Kết Hôn Với Người Khác Đạo Có Tội Không?     Nguyên Nhân Của Sự Chết Chóc     Bức Xúc Về Việc Phủ Nhận Kinh Điển Đại Thừa     Chim Sẻ Trả Thù     Bị Tâm Thần Nhẹ Có Nên Tiếp Tục Tu Hành?     Vượn Sầu Rơi Lệ     Cõi Cực Lạc Có Vĩnh Hằng?     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Nước gợn lằn bóng trăng nhấp nhoáng,
Trăng lu mờ vì áng đám mây.
Làm cho nước đứng, mây tan
Tự nhiên sáng suốt thiền quang nhiệm mầu


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,487 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,273 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thanh Hà
Lượt truy cập 16,351,950