---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Xuất Gia Nhị Giới
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 出家二戒 (Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú)
Một, Thập Giới. Không sát, không trộm, không dâm, không nói dối, không uống rượu, không ngồi giường cao rộng lớn, không đeo hoa, thoa hương, không xem nghe ca múa, không cầm giữ vàng bạc châu báu, không ăn quá ngọ. Đây là mười giới, Sa Di mới xuất gia thọ trì. Đó là mười giới của người xuất gia ( Sa Di là tiếng Phạn, tiếng Hoa là Tức Từ. Tức là dứt bỏ tình cảm say đắm ở thế gian. Từ là cứu giúp mọi người).
Hai, Cụ Túc Giới Là 250 giới, phân ra:
01) Pháp Ba La Di có bốn điều
(Tiếng Phạn là Ba La Di, tiếng Hoa là Cực ác)
02) Pháp Tăng Già Bà Thi Sa có13 điều
(Tiếng Phạn là Tăng Già Ba Thi Sa, tiếng Hoa là Tăng Tàn, phạm giới này như người bị kẻ khác làm tổn hại mạng tuy chưa chết mà hình thể đã tàn phế vậy. )
03) Pháp Bất Định có hai điều
(Tỳ Kheo phạm lời nói phi pháp hoặc dùng pháp Ba La Di để trị, hoặc dùng pháp Tăng Già Ba Thi Để Trị, hoặc dùng pháp Ba Dật Đề để trị, nên gọi là bất định. )
04) Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề có 30 điều (Tiếng Phạn là Ni Tát Kỳ, tiếng Hoa là Xả: vì lòng tham lam quá sức, phạm vào tiền của các thứ, phải bỏ đi mới vào được tăng đoàn. Tiếng Phạn gọi là Ba Dật Đề, tiếng Hoa là Đọa, nghĩa là của cải không bỏ đi, phải đọa vào địa ngục)
05) Pháp Ba Dật Đề có 90 điều.
06) Pháp Ba La Đề Đề Xả Ni có bốn điều
(Tiếng Phạn là Ba Dật Đề Đề Xá Ni, tiếng Hoa là Hướng Bỉ Hối. Luật Tăng Kỳ nói: tội này nên đến trước chúng tăng phát lồ Sám Hối, nên gọi là Hướng Bỉ Hối. )
07) Pháp Chúng Học có 100 điều
(Các giới pháp này, chúng Tỳ Kheo đều phải học, nên gọi là chúng học)
8) Pháp Diệt Tránh có bảy điều ( nổi lên cải cọ việc gì phải trừ bỏ đi, nên gọi là diệt tránh pháp). 250 giới này Tỳ Kheo xuất gia thọ trị. Đó gọi là xuất gia Cụ Túc Giới.
(Tiếng Phạn là Tỳ Kheo, tiếng Hoa là Khất Sĩ)
Tám Ngọn Gió Đời     Số Phận     Tu Nhân Tích Đức     Tránh Né     Tụng Kinh Cầu Siêu     Máy Móc     Phóng Sanh & Ăn Chay     Phân Biệt Và Tôn Kinh     Tịnh Khẩu     Căn Tính     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Người ta có thể nói cho bạn biết thiên đường nó như thế nào
Nhưng không bao giờ nói cho bạn biết nó ở đâu


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,393 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,254 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Hoangha
Lượt truy cập 12,445,301