Trang chủ ebook   >>  Thuyết Pháp

   

Ăn Chay - HT Thiền Tâm

   

Ăn Chay Đúng Cách Và Đầy Đủ - Thiện Tuệ

   

Ăn Chay Và Sức Khỏe - Trần Anh Kiệt

   

Ăn Chay - Không Ăn Chay - HT Tuyên Hóa

   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lức Muối Mè - Bs Vũ Định

   

Ý Nghĩa Ăn Chay Trong Đạo Phật Là Gì - Hoang Phong

   

Đậu Nành Và Khả Năng Ngăn Ngừa Bệnh Tim Mạch - Hồng Lệ Thọ

   

Ăn Chay - Bs Trần Xuân Ninh

   

Cấm Ăn Thịt - Kinh Lăng Già - Ns Trí Hải Dịch

   

Ăn Chay Trong Đạo Phật -   

Cách Thức Trang Thiết Bàn Phật - Lễ Phật -

   

Hiệu Lực Của Sự Cầu Nguyện - HT Nhất Hạnh

   

Kệ Thỉnh Chuông - HT Huyền Tôn Dịch

   

Kinh Nhật Tụng - Nghi Thức Phổ Thông

   

Lý Sự Và Ý Nghĩa Chuông Trống Bát Nhã - TK Thích Giác Duyên

   

Văn Tác Bạch - Ngọc Linh Sưu Tầm

   

Nhị Khóa Hiệp Giải - HT Khánh Anh Dịch

   

Hỏi Đáp Về Nghi Lễ - Lý Việt Dũng

   

Nghi Thức Thọ Bát Quan Trai Giới - Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội

   

Hồng Danh Sám Hối - Thiên Anh Lạc Sưu Tầm   

Bí Ẩn Tiền Kiếp Hậu Kiếp - Đoàn Văn Thông

   

Chết Có Thật Đáng Sợ Không - HT.K. S. Dhammananda - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Hành Trình Tới Các Cõi Bên Kia Cái Chết - Liên Hoa Dịch

   

Khi Chết Không Mang Theo Được Gì - Đoàn Văn Thông

   

Người Chết Đi Về Đâu - Nguyễn Châu - Nguyễn Tiến Minh Dịch

   

Điều Gì Xảy Ra Sau Khi Chết - Từ Quán

   

Sống - Chết - Và Sau Khi Chết - Lama Thubten Yeshe - Vô Huệ Nguyên Dịch

   

Sáu Thân Trung Ấm - Chagdud Khadro - Nguyên Giác Dịch

   

Tử Niệm - NS Minh Tâm

   

Công Đức Phóng Sinh - Nguyễn Minh Tiến Dịch   

Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực - HT Tịnh Không

   

Chuyện Số Mệnh - HT Thiện Siêu

   

Định Nghiệp Trong Phật Giáo - HT Thiện Siêu

   

Tu Là Chuyển Nghiệp - HT Thanh Từ

   

12 Cách Tạo Nghiệp Tốt - Cs Lillian Too - TT Thích Nguyên Tạng Dịch

   

Giáo Lý Nghiệp - TT Thích Tâm Thiện

   

Nghiệp - TT Thích Nhất Chân

   

Thập Thiện Nghiệp Đạo Trong Đời Sống Tại Gia - TT Thích Thiện Bảo

   

Thanh Tịnh Tâm - Cs Lê Sỹ Minh Tùng

   

Nhân Quả - Luân Hồi - Nghiệp Báo Và Tổ Ấm Việt Nam - HT Đức Nhuận   

Lý Luận Và Sự Thật Của Nhân Quả - HT Tịnh Không

   

Vô Ngã Là Niết Bàn - HT Thiện Siêu

   

Giải Thoát Là Cốt Lõi Của Đạo Phật - HT Thanh Từ

   

Bố Thí Ba La Mật - ĐĐ Thích Trí Siêu

   

Giải Thích Về Hệ Thống Tượng Phật Trong Chùa - Nguyễn Đức Can

   

Phá Chấp - Lê Huy Trứ   

Bách Trượng Tòng Lâm Thanh Quy - HT Bảo Lạc Dịch

   

Bát Quan Trai Giới - HT Thiện Hoa

   

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng - TT Thích Thiện Huệ Dịch

   

Cương Yếu Giới Luật - HT Thiện Siêu

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Nên Hiểu Và Hành Trì Bát Kỉnh Pháp Như Thế Nào - ĐĐ Thích Đồng Trí

   

Tiểu Phẩm - TK Indachanda - Nguyệt Thiên Dịch

   

Bồ Tát Giới Tại Gia Giảng Yếu - TK Thích Phước Thái

   

Sa Di Luật Nghi Yếu Lược - HT Tịnh Không

   

Ngũ Giới - HT Thiện Hoa   

Bồ Tát Đạo - HT Narada - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Câu Chuyện Linh Ứng Khi Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát - Tâm Quang

   

Linh Ứng Quán Thế Âm - Tập 1 - HT Tịnh Từ

   

Mười Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền - HT Tịnh Không

   

Nhập Bồ Tát Hạnh - NS Trí Hải Dịch

   

Từ Avalokitesvara Đến Quán Thế Âm Bồ Tát - Tâm Hà Lê Công Đa Dịch

   

Tháng Bảy Với Đức Địa Tạng Bồ Tát - Tạ Duy Chân

   

A La Hán - Phật Và Bồ Tát - Trần Như Mai Dịch

   

Theo Dấu Chân Hạnh Nguyện Phổ Hiền - HT Bảo Lạc

   

Bồ Tát Tại Gia - Bồ Tát Xuất Gia - HT Nhất Hạnh

   

Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hằng Ngày - HT Huyền Quang Và HT Nhất Hạnh

   

Đời Sống Hằng Ngày Của Đức Phật - HT Narada

   

Gặp Gỡ Tuổi Trẻ - HT Thiện Siêu

   

Làm Chủ Vận Mệnh - TT Thích Minh Quang Dịch

   

Liễu Phàm Tứ Huấn - Tuệ Châu - Bùi Dư Long Dịch

   

Thiện Căn - Phước Đức Và Nhân Duyên - Cs Diệu Âm

   

Tâm Là Gì - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Tuệ Uyển Dịch

   

Phật Pháp Cho Mọi Người - Nhiều Tác Giả - Lý Thu Linh Dịch

   

Vô Thường - HT Thiện Siêu

   

Sức Mạnh Của Lòng Từ - TK Thích Nguyên Tạng Dịch   

Vấn Đề Tâm Thể Trong Tâm Lý Học Phật Giáo - TK Thích Tâm Huyền

   

Đạo Của Vật Lý - Nguyễn Tường Bách Dịch

   

Đạo Phật Siêu Khoa Học - Minh Giác Nguyễn Ngọc Tài

   

Đức Đạt Lai Lạt Ma Và Khoa Học Tây Phương - Tuệ Uyển Dịch

   

Đức Phật Trong Cái Nhìn Của Các Nhà Khoa Học - Giác Đẳng Sưu Tầm

   

Học Thuyết Darwin - Phật Giáo - Thiên Chúa Giáo - NS Liên Hòa Dịch

   

Vài Khía Cạnh Trong Thế Giới Quan Khoa Học Và Phật Học - Võ Quang Nhân

   

Từ Nguyên Tử Ngẫm Về Triết Lý Phật Giáo - Hoàng Công Danh

   

Hoa Nghiêm Với Toán Học Và Khoa Học Hiện Đại - Tâm Minh

   

Nguyên Tử Và Vô Ngã - Wu Shu - Đồng Thành Dịch   

Con Đường Phật Giáo Đi Đến Ổn Định Kinh Tế - TT Thích Tâm Quang

   

Đạo Đức Kinh Doanh Và Giáo Lý Nhà Phật - HT Chơn Thiện

   

Luật Nhân Quả - Đức Đạt Lai Lạt Ma - HT Trí Chơn Dịch

   

Phật Giáo Có Hại Cho Việc Phát Triển Kinh Tế? - Bùi Kha

   

Quan Điểm Về Kinh Tế Trong Phật Giáo - HT Trí Quảng

   

Một Ngày Sống Theo Lời Phật - Nguyên Cẩn

   

Quan Điểm Phật Giáo Về Kinh Tế Và Công Bằng Xã Hội - TK Thích Tâm Dức

   

Nền Kinh Tế Phật Giáo - Nandasena Ratnapala - Trí Quảng Dịch

   

Kinh Tế Phật Giáo - GSTS. S.R. Batt

   

Áp Dụng Tinh Thần Phật Giáo Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp - Minh Thạnh   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Lâm Chung Tam Đại Yếu Quyết - Ấn Quang Đại Sư

   

Nghi Lễ Phật Giáo Đối Với Người Hấp Hối - Quảng Diệu

   

Những Điều Cần Biết Khi Lâm Chung - PS Thế Liễu - ĐĐ Thích Tâm An Dịch

   

Niệm Phật Dự Bị Lúc Lâm Chung - Trích Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Trợ Niệm Lúc Lâm Chung - Trích Niệm Phật Pháp Yếu - Như Hòa Dịch

   

Di Chúc Hộ Niệm -

   

Hộ Niệm - Hướng Dẫn Và Khai Thị - Cs Diệu Âm

   

Hành Trang Cho Ngày Cuối - TK Thích Thiện Phước Dịch

   

Trợ Niệm Và Chuẩn Bị Lúc Lâm Chung - TK Thích Nhuận Nghi Soạn   

Đại Đường Tây Vực Ký - PS Huyền Trang - HT Như Điển Dịch

   

Đại Sư Trí Khải Và Thiên Thai Tông - Tuệ Hạnh

   

Đạo Phật Thời Lý - Hoàng Xuân Hãn

   

Đạo Phật Và Dòng Sử Việt - HT Đức Nhuận

   

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - HT Thiện Hoa

   

Tìm Hiểu Sáu Phái Triết Học Ấn Độ - HT Mãn Giác

   

Lược Truyện Tiền Thân Đức Phật - HT Đức Niệm

   

Ngôn Ngữ Phật Học - TK Thích Nhuận Châu Dịch

   

Dẫn Vào Thế Giới Thiền Học Của Tổ Sư Liễu Quán - Huỳnh Kim Quang

   

Chánh Giác Tông - HT Bửu Chơn   

Tuyển Tập Tưởng Niệm - D T Suzuki - Hạnh Viên Dịch

   

Tâm Như - Trí Thủ Toàn Tập - HT Trí Thủ   

Ngài Huyền Trang - Hòa Thượng Thiện Siêu

   

Một Sự Nghiệp Của Đời Tôi - HT Thiện Hoa

   

Sự Đóng Góp Của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 - TK Thích Quảng Bảo

   

Thiền Sư Trung Hoa - Tập 1 - HT Thanh Từ

   

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam Thế Kỷ XX - Tập 1 - TK Thích Đồng Bổn

   

Thượng Tọa Thích Chơn Thanh -

   

Thiền Sư Dogen - Tâm Thái Dịch

   

Hòa Thượng Hành Trụ - TT Thích Đồng Bổn

   

Hòa Thượng Khánh Hòa - TT Thích Đồng Bổn

   

Nấc Thang Cuộc Đời - HT Tinh Vân

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,922 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 35,836,223