Trang chủ ebook   >>  Thuyết Pháp

   

Ăn Chay - HT Thiền Tâm

   

Ăn Chay Đúng Cách Và Đầy Đủ - Thiện Tuệ

   

Ăn Chay Và Sức Khỏe - Trần Anh Kiệt

   

Ăn Chay - Không Ăn Chay - HT Tuyên Hóa

   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lức Muối Mè - Bs Vũ Định

   

Huyền Thoại Và Sự Thật Về Ăn Chay - Dr. D. P. Atukorale - Tâm Diệu Dịch

   

Đường Có Phải Là Thức Ăn Chay - Joanne Stepaniak - Tâm Kiến Chánh Dịch

   

Nhân Ác Lớn Nhất Là Sát Sanh Ăn Thịt - HT Tuyên Hóa

   

Quan Điểm Về Ăn Chay Của Đạo Phật - Tâm Diệu

   

Thể Thao Và Ăn Chay Giúp Ngừa Bệnh Tiểu Đường - Tâm Diệu Dịch   

Cách Thức Trang Thiết Bàn Phật - Lễ Phật -

   

Hiệu Lực Của Sự Cầu Nguyện - HT Nhất Hạnh

   

Kệ Thỉnh Chuông - HT Huyền Tôn Dịch

   

Kinh Nhật Tụng - Nghi Thức Phổ Thông

   

Lý Sự Và Ý Nghĩa Chuông Trống Bát Nhã - TK Thích Giác Duyên

   

Các Bài Kệ Tán - TT Thích Nguyên Siêu Sưu Tầm - Hạnh Cơ Dịch

   

Pháp Sự Khoa Nghi - HT Huyền Quang

   

Nghi Thức Thọ Bát Quan Trai Giới - Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội

   

Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát - HT Trí Tịnh Soạn

   

Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - HT Bảo Lạc Dịch   

Bí Ẩn Tiền Kiếp Hậu Kiếp - Đoàn Văn Thông

   

Chết Có Thật Đáng Sợ Không - HT.K. S. Dhammananda - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Hành Trình Tới Các Cõi Bên Kia Cái Chết - Liên Hoa Dịch

   

Khi Chết Không Mang Theo Được Gì - Đoàn Văn Thông

   

Người Chết Đi Về Đâu - Nguyễn Châu - Nguyễn Tiến Minh Dịch

   

Vòng Luân Hồi - Khantipalo - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Đạo Phật Với Những Vấn Đề Sinh Đạo Đức - Trịnh Nguyên Phước

   

Lâm Chung Những Điều Nên Biết - ĐĐ Thích Nguyên Liên Soạn Dịch

   

Chết Bình An - Tái Sinh Hạnh Phúc - Harold Talbott - Tuệ Pháp Dịch

   

Tạo Sinh Vô Tính Và Vấn Đề Đạo Đức - Nguyễn Văn Tuấn   

Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực - HT Tịnh Không

   

Chuyện Số Mệnh - HT Thiện Siêu

   

Định Nghiệp Trong Phật Giáo - HT Thiện Siêu

   

Tu Là Chuyển Nghiệp - HT Thanh Từ

   

12 Cách Tạo Nghiệp Tốt - Cs Lillian Too - TT Thích Nguyên Tạng Dịch

   

Thanh Tịnh Tâm - Cs Lê Sỹ Minh Tùng

   

Thập Thiện Nghiệp Đạo Trong Đời Sống Tại Gia - TT Thích Thiện Bảo

   

Nghiệp - TT Thích Nhất Chân

   

Giáo Lý Nghiệp - TT Thích Tâm Thiện

   

Nhân Quả - Luân Hồi - Nghiệp Báo Và Tổ Ấm Việt Nam - HT Đức Nhuận   

Lý Luận Và Sự Thật Của Nhân Quả - HT Tịnh Không

   

Vô Ngã Là Niết Bàn - HT Thiện Siêu

   

Bố Thí Ba La Mật - ĐĐ Thích Trí Siêu

   

Giải Thoát Là Cốt Lõi Của Đạo Phật - HT Thanh Từ

   

Phá Chấp - Lê Huy Trứ

   

Giải Thích Về Hệ Thống Tượng Phật Trong Chùa - Nguyễn Đức Can   

Bách Trượng Tòng Lâm Thanh Quy - HT Bảo Lạc Dịch

   

Bát Quan Trai Giới - HT Thiện Hoa

   

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng - TT Thích Thiện Huệ Dịch

   

Cương Yếu Giới Luật - HT Thiện Siêu

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Tứ Phần Luật - T1 - HT Đổng Minh Dịch

   

Yết Ma Yếu Chỉ - HT Trí Thủ Giảng Thuật

   

Địa Trì Bồ Tát Giới Bổn - TK Pháp Chánh Dịch

   

Nền Tảng Xây Dựng Đời Sống Đạo Đức Theo Phật Giáo - TK Thích Hạnh Bình

   

Năm Giới - Một Nếp Sống An Lành Hạnh Phúc - HT Minh Châu   

Bồ Tát Đạo - HT Narada - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Câu Chuyện Linh Ứng Khi Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát - Tâm Quang

   

Linh Ứng Quán Thế Âm - Tập 1 - HT Tịnh Từ

   

Mười Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền - HT Tịnh Không

   

Nhập Bồ Tát Hạnh - NS Trí Hải Dịch

   

Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiện - HT Trí Quảng

   

Bồ Tát Và Trú Xứ Độ Sinh - TK Thích Nguyên Siêu

   

Bồ Tát Địa Tạng - Lê Công Đa

   

Nguồn Gốc Quán Âm Diệu Thiện Và Quán Âm Thị Kính - Giác Ngộ

   

Theo Dấu Chân Hạnh Nguyện Phổ Hiền - HT Bảo Lạc

   

Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hằng Ngày - HT Huyền Quang Và HT Nhất Hạnh

   

Đời Sống Hằng Ngày Của Đức Phật - HT Narada

   

Gặp Gỡ Tuổi Trẻ - HT Thiện Siêu

   

Làm Chủ Vận Mệnh - TT Thích Minh Quang Dịch

   

Liễu Phàm Tứ Huấn - Tuệ Châu - Bùi Dư Long Dịch

   

Đạo Phật Và Tuổi Trẻ - HT Thanh Từ

   

Hoa Sen Trong Bùn - HT Thanh Từ

   

Đâu Phải Bởi Cuộc Đời - Amy Gross - Lý Thu Linh Dịch

   

Phương Pháp Truyền Đạt Trong Giáo Dục Phật Giáo Và Môi Trường GĐPT - Tâm Minh Vương Thúy Nga

   

Nhân Sinh Yếu Nghĩa - HT Tuyên Hóa   

Vấn Đề Tâm Thể Trong Tâm Lý Học Phật Giáo - TK Thích Tâm Huyền

   

Đạo Của Vật Lý - Nguyễn Tường Bách Dịch

   

Đạo Phật Siêu Khoa Học - Minh Giác Nguyễn Ngọc Tài

   

Đức Đạt Lai Lạt Ma Và Khoa Học Tây Phương - Tuệ Uyển Dịch

   

Đức Phật Trong Cái Nhìn Của Các Nhà Khoa Học - Giác Đẳng Sưu Tầm

   

Kỹ Thuật Di Truyền Đánh Giá Theo Quan Điểm Phật Giáo - Ron Epstein

   

Đối Thoại Giữa Khoa Học Và Phật Giáo - Gs Trịnh Xuân Thuận Dịch

   

Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo - HT Tuệ Sỹ Dịch

   

Hoa Nghiêm Với Toán Học Và Khoa Học Hiện Đại - Tâm Minh

   

Nhiều Ngàn Cõi Trời - Trần Khải Dịch   

Con Đường Phật Giáo Đi Đến Ổn Định Kinh Tế - TT Thích Tâm Quang

   

Đạo Đức Kinh Doanh Và Giáo Lý Nhà Phật - HT Chơn Thiện

   

Luật Nhân Quả - Đức Đạt Lai Lạt Ma - HT Trí Chơn Dịch

   

Phật Giáo Có Hại Cho Việc Phát Triển Kinh Tế? - Bùi Kha

   

Quan Điểm Về Kinh Tế Trong Phật Giáo - HT Trí Quảng

   

Kinh Tế Phật Giáo - GSTS. S.R. Batt

   

Kinh Tế Phật Giáo - ĐĐ Thích Tâm Đức

   

Phật Giáo Có Cản Trở Sự Phát Triển Kinh Tế ? - Huệ Lưu

   

Áp Dụng Lời Phật Dạy Trong Thời Kinh Tế Khủng Hoảng - TK Thích Huệ Pháp

   

Quan Điểm Phật Giáo Về Kinh Tế Và Công Bằng Xã Hội - TK Thích Tâm Dức   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Lâm Chung Tam Đại Yếu Quyết - Ấn Quang Đại Sư

   

Nghi Lễ Phật Giáo Đối Với Người Hấp Hối - Quảng Diệu

   

Những Điều Cần Biết Khi Lâm Chung - PS Thế Liễu - ĐĐ Thích Tâm An Dịch

   

Niệm Phật Dự Bị Lúc Lâm Chung - Trích Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Hộ Niệm - Khế Lý - Khế Cơ - Cs Diệu Âm

   

Trợ Niệm Và Chuẩn Bị Lúc Lâm Chung - TK Thích Nhuận Nghi Soạn

   

Hộ Niệm - Hướng Dẫn Và Khai Thị - Cs Diệu Âm

   

Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - Cs Diệu Âm

   

Hành Trang Cho Ngày Cuối - TK Thích Thiện Phước Dịch   

Đại Đường Tây Vực Ký - PS Huyền Trang - HT Như Điển Dịch

   

Đại Sư Trí Khải Và Thiên Thai Tông - Tuệ Hạnh

   

Đạo Phật Thời Lý - Hoàng Xuân Hãn

   

Đạo Phật Và Dòng Sử Việt - HT Đức Nhuận

   

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - HT Thiện Hoa

   

Bát Đại Hộ Pháp - Thiện Duyên Dịch

   

Khung Cảnh Lịch Sử Quanh Bộ Kinh Milinda Vấn Đạo - Trần Trúc Lâm

   

Ba Mươi Tướng Tốt Và Tám Mươi Vẻ Đẹp Của Phật - HT Huyền Tôn Khảo Dịch

   

Trên Đường Hoằng Pháp Của Phật Tổ Cồ Đàm - Nguyễn Văn Hiếu

   

Cuộc Đời Tôn Giả Xá Lợi Phất - Nyanaponika Thera - Nguyễn Điều Dịch   

Tuyển Tập Tưởng Niệm - D T Suzuki - Hạnh Viên Dịch

   

Tâm Như - Trí Thủ Toàn Tập - HT Trí Thủ   

Ngài Huyền Trang - Hòa Thượng Thiện Siêu

   

Một Sự Nghiệp Của Đời Tôi - HT Thiện Hoa

   

Sự Đóng Góp Của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 - TK Thích Quảng Bảo

   

Thiền Sư Trung Hoa - Tập 1 - HT Thanh Từ

   

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam Thế Kỷ XX - Tập 1 - TK Thích Đồng Bổn

   

Hòa Thượng Đôn Hậu - TT Thích Đồng Bổn

   

Tam Tổ Huyền Quang - HT Phước Sơn

   

Nấc Thang Cuộc Đời - HT Tinh Vân

   

Thượng Tọa Thích Chơn Thành -

   

Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám -

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,889 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,322 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất nganguyen.159
Lượt truy cập 27,500,299