Trang chủ ebook   >>  Thuyết Pháp

   

Ăn Chay - HT Thiền Tâm

   

Ăn Chay Đúng Cách Và Đầy Đủ - Thiện Tuệ

   

Ăn Chay Và Sức Khỏe - Trần Anh Kiệt

   

Ăn Chay - Không Ăn Chay - HT Tuyên Hóa

   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lức Muối Mè - Bs Vũ Định

   

Cần Sám Hối - Phải Ăn Chay - Lê Hữu Dản

   

Ăn Chay Và Tôn Giáo - Phạm Doãn

   

Nhân Ác Lớn Nhất Là Sát Sanh Ăn Thịt - HT Tuyên Hóa

   

Mười Bước Dễ Dàng Để Khởi Sự Ăn Chay -

   

Có Phải Con Người Được Tạo Ra Để Ăn Thịt - Dr. D. P. Atukorale - Tâm Diệu Dịch   

Cách Thức Trang Thiết Bàn Phật - Lễ Phật -

   

Hiệu Lực Của Sự Cầu Nguyện - HT Nhất Hạnh

   

Kệ Thỉnh Chuông - HT Huyền Tôn Dịch

   

Kinh Nhật Tụng - Nghi Thức Phổ Thông

   

Lý Sự Và Ý Nghĩa Chuông Trống Bát Nhã - TK Thích Giác Duyên

   

Nghi Thức Cúng Dường -

   

Nghi Thức Sám Hối Và Tụng Giới - HT Thanh Từ Soạn

   

Nghi Lễ - NS Diệu Tánh Soạn

   

Nghi Thức Cầu Siêu - Tụng Kinh Di Đà

   

Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - HT Bảo Lạc Dịch   

Bí Ẩn Tiền Kiếp Hậu Kiếp - Đoàn Văn Thông

   

Chết Có Thật Đáng Sợ Không - HT.K. S. Dhammananda - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Hành Trình Tới Các Cõi Bên Kia Cái Chết - Liên Hoa Dịch

   

Khi Chết Không Mang Theo Được Gì - Đoàn Văn Thông

   

Người Chết Đi Về Đâu - Nguyễn Châu - Nguyễn Tiến Minh Dịch

   

Tu Hành Tâm Linh Liên Hệ Với Trung Ấm - Nguyễn An Cư Dịch

   

Phát Tang - Để Tang Và Xả Tang - NS Chân Thiền

   

Chết An Lạc - Tái Sinh Hoan Hỷ - ĐS Tulku Thondrup - HT Như Điển - TT Thích Nguyên Tạng Dịch

   

Tạo Sinh Vô Tính Và Cái Chết Của Thượng Đế - Nguyễn Văn Tuấn

   

Công Đức Phóng Sinh - Nguyễn Minh Tiến Dịch   

Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực - HT Tịnh Không

   

Chuyện Số Mệnh - HT Thiện Siêu

   

Định Nghiệp Trong Phật Giáo - HT Thiện Siêu

   

Tu Là Chuyển Nghiệp - HT Thanh Từ

   

12 Cách Tạo Nghiệp Tốt - Cs Lillian Too - TT Thích Nguyên Tạng Dịch

   

Nghiệp - TT Thích Nhất Chân

   

Thanh Tịnh Tâm - Cs Lê Sỹ Minh Tùng

   

Nhân Quả - Luân Hồi - Nghiệp Báo Và Tổ Ấm Việt Nam - HT Đức Nhuận

   

Thập Thiện Nghiệp Đạo Trong Đời Sống Tại Gia - TT Thích Thiện Bảo

   

Giáo Lý Nghiệp - TT Thích Tâm Thiện   

Lý Luận Và Sự Thật Của Nhân Quả - HT Tịnh Không

   

Vô Ngã Là Niết Bàn - HT Thiện Siêu

   

Phá Chấp - Lê Huy Trứ

   

Giải Thoát Là Cốt Lõi Của Đạo Phật - HT Thanh Từ

   

Bố Thí Ba La Mật - ĐĐ Thích Trí Siêu

   

Giải Thích Về Hệ Thống Tượng Phật Trong Chùa - Nguyễn Đức Can   

Bách Trượng Tòng Lâm Thanh Quy - HT Bảo Lạc Dịch

   

Bát Quan Trai Giới - HT Thiện Hoa

   

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng - TT Thích Thiện Huệ Dịch

   

Cương Yếu Giới Luật - HT Thiện Siêu

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Thọ Giới - TT Thích Nhất Chân

   

Tỳ Nại Da - TK Tâm Hạnh Dịch

   

Căn Bản Thuyết Nhất Thế Hữu Bộ Tỳ Nại Da - TK Tâm Hạnh Dịch

   

Bước Chân Thảnh Thơi - Giới Luật Và Uy Nghi Của Các Vị Sa Di - HT Nhất Hạnh

   

Yết Ma Yếu Chỉ - HT Trí Thủ Giảng Thuật   

Bồ Tát Đạo - HT Narada - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Câu Chuyện Linh Ứng Khi Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát - Tâm Quang

   

Linh Ứng Quán Thế Âm - Tập 1 - HT Tịnh Từ

   

Mười Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền - HT Tịnh Không

   

Nhập Bồ Tát Hạnh - NS Trí Hải Dịch

   

Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan - Đs Hoằng Nhất - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật Và Bồ Tát - HT Thanh Từ

   

Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiện - HT Trí Quảng

   

Thập Đại Đệ Tử - TK Thích Minh Tuệ

   

Bồ Tát Quán Âm Trong Tín Ngưỡng Của Người Nhật - ĐĐ Thích Nguyên Tạng

   

Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hằng Ngày - HT Huyền Quang Và HT Nhất Hạnh

   

Đời Sống Hằng Ngày Của Đức Phật - HT Narada

   

Gặp Gỡ Tuổi Trẻ - HT Thiện Siêu

   

Làm Chủ Vận Mệnh - TT Thích Minh Quang Dịch

   

Liễu Phàm Tứ Huấn - Tuệ Châu - Bùi Dư Long Dịch

   

Báo Ứng Hiện Đời - Hạnh Đoan Dịch

   

Phương Pháp Truyền Đạt Trong Giáo Dục Phật Giáo Và Môi Trường GĐPT - Tâm Minh Vương Thúy Nga

   

Đời Sống Từ Bi - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Nguyên Hiệp Dịch

   

Thủy Kính Hồi Thiên Lục - HT Tuyên Hóa

   

Người Leo Núi - HT Thanh Từ   

Vấn Đề Tâm Thể Trong Tâm Lý Học Phật Giáo - TK Thích Tâm Huyền

   

Đạo Của Vật Lý - Nguyễn Tường Bách Dịch

   

Đạo Phật Siêu Khoa Học - Minh Giác Nguyễn Ngọc Tài

   

Đức Đạt Lai Lạt Ma Và Khoa Học Tây Phương - Tuệ Uyển Dịch

   

Đức Phật Trong Cái Nhìn Của Các Nhà Khoa Học - Giác Đẳng Sưu Tầm

   

Vài Khía Cạnh Trong Thế Giới Quan Khoa Học Và Phật Học - Võ Quang Nhân

   

Phật Giáo Và Vũ Trụ Quan - Lê Huy Trứ

   

Khoa Học Não Bộ Và Thiền Chánh Niệm - Quán Như Phạm Văn Minh

   

Tôn Giáo Trước Ngưỡng Cửa Khoa Học - Đức Phường

   

Quan Điểm Của Đức Phật Về Giới Tính - TK Thích Phước Đạt   

Con Đường Phật Giáo Đi Đến Ổn Định Kinh Tế - TT Thích Tâm Quang

   

Đạo Đức Kinh Doanh Và Giáo Lý Nhà Phật - HT Chơn Thiện

   

Luật Nhân Quả - Đức Đạt Lai Lạt Ma - HT Trí Chơn Dịch

   

Phật Giáo Có Hại Cho Việc Phát Triển Kinh Tế? - Bùi Kha

   

Quan Điểm Về Kinh Tế Trong Phật Giáo - HT Trí Quảng

   

Khủng Hoảng Kinh Tế Nhìn Từ Quan Điểm Phật Giáo - Hồ Hoàng Hùng

   

Kinh Tế Phật Giáo Theo Quan Điểm Đại Thừa - Quán Như

   

Kinh Tế Phật Giáo - ĐĐ Thích Tâm Đức

   

Một Ngày Sống Theo Lời Phật - Nguyên Cẩn

   

Quan Điểm Phật Giáo Về Kinh Tế Và Công Bằng Xã Hội - TK Thích Tâm Dức   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Lâm Chung Tam Đại Yếu Quyết - Ấn Quang Đại Sư

   

Nghi Lễ Phật Giáo Đối Với Người Hấp Hối - Quảng Diệu

   

Những Điều Cần Biết Khi Lâm Chung - PS Thế Liễu - ĐĐ Thích Tâm An Dịch

   

Niệm Phật Dự Bị Lúc Lâm Chung - Trích Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Di Chúc Hộ Niệm -

   

Hộ Niệm - Khế Lý - Khế Cơ - Cs Diệu Âm

   

Quy Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung - Tịnh Tông Học Hội Úc Châu

   

Hành Trang Cho Ngày Cuối - TK Thích Thiện Phước Dịch

   

Trợ Niệm Lúc Lâm Chung - Trích Niệm Phật Pháp Yếu - Như Hòa Dịch   

Đại Đường Tây Vực Ký - PS Huyền Trang - HT Như Điển Dịch

   

Đại Sư Trí Khải Và Thiên Thai Tông - Tuệ Hạnh

   

Đạo Phật Thời Lý - Hoàng Xuân Hãn

   

Đạo Phật Và Dòng Sử Việt - HT Đức Nhuận

   

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - HT Thiện Hoa

   

Đức Phật Và Phật Pháp - ĐĐ Narada Maha Thera - Cs Phạm Kim Khánh Dịch

   

Lịch Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Gia Tuệ

   

Chùa Tiêu Sơn - Những Bí Ẩn Và Phát Hiện Kỳ Thú - TV Hoa Sen

   

Sự Truyền Bá Đạo Phật - HT Đức Nhuận

   

Ngôn Ngữ Phật Học - TK Thích Nhuận Châu Dịch   

Tuyển Tập Tưởng Niệm - D T Suzuki - Hạnh Viên Dịch

   

Tâm Như - Trí Thủ Toàn Tập - HT Trí Thủ   

Ngài Huyền Trang - Hòa Thượng Thiện Siêu

   

Một Sự Nghiệp Của Đời Tôi - HT Thiện Hoa

   

Sự Đóng Góp Của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 - TK Thích Quảng Bảo

   

Thiền Sư Trung Hoa - Tập 1 - HT Thanh Từ

   

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam Thế Kỷ XX - Tập 1 - TK Thích Đồng Bổn

   

Tục Cao Tăng Truyện - ĐS Đạo Tuyên

   

Lãng Đãng Một Khuất Nguyên Ở Cụ Thiều Chửu - TT Thích Đồng Bổn

   

Hòa Thượng Tinh Vân - ĐĐ Thích Nguyên Tạng

   

Hòa Thượng Quảng Độ - HT Nhất Hạnh

   

Thiền Sư Khương Tăng Hội - Nguyễn Lang

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,876 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,321 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất dinhquangtru
Lượt truy cập 26,485,950