Trang chủ ebook   >>  Thuyết Pháp

   

Ăn Chay - HT Thiền Tâm

   

Ăn Chay Đúng Cách Và Đầy Đủ - Thiện Tuệ

   

Ăn Chay Và Sức Khỏe - Trần Anh Kiệt

   

Ăn Chay - Không Ăn Chay - HT Tuyên Hóa

   

Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn Và Gạo Lức Muối Mè - Bs Vũ Định

   

Tại Sao Chúng Ta Ăn Chay - Việt Chí Nhân

   

Ăn Chay Và Tôn Giáo - Phạm Doãn

   

Thay Đổi Cách Nhìn Về Loài Vật - Tâm Linh Dịch

   

Vấn Đề Ăn Chay - Tâm Diệu

   

Ngôi Mộ Sống - George Bernard Shaw   

Cách Thức Trang Thiết Bàn Phật - Lễ Phật -

   

Hiệu Lực Của Sự Cầu Nguyện - HT Nhất Hạnh

   

Kệ Thỉnh Chuông - HT Huyền Tôn Dịch

   

Kinh Nhật Tụng - Nghi Thức Phổ Thông

   

Lý Sự Và Ý Nghĩa Chuông Trống Bát Nhã - TK Thích Giác Duyên

   

Nghi Lễ - NS Diệu Tánh Soạn

   

Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - HT Bảo Lạc Dịch

   

Nhị Khóa Hiệp Giải - HT Khánh Anh Dịch

   

Văn Tác Bạch - Ngọc Linh Sưu Tầm

   

Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn -   

Bí Ẩn Tiền Kiếp Hậu Kiếp - Đoàn Văn Thông

   

Chết Có Thật Đáng Sợ Không - HT.K. S. Dhammananda - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Hành Trình Tới Các Cõi Bên Kia Cái Chết - Liên Hoa Dịch

   

Khi Chết Không Mang Theo Được Gì - Đoàn Văn Thông

   

Người Chết Đi Về Đâu - Nguyễn Châu - Nguyễn Tiến Minh Dịch

   

Có Ma Hay Không - Hoang Phong

   

Tạng Thư Sống Chết - NS Trí Hải Dịch

   

Chết Trong An Bình - TK Visuddhacara - TT Thích Tâm Quang Dịch

   

Chết Bình An - Tái Sinh Hạnh Phúc - Harold Talbott - Tuệ Pháp Dịch

   

Có Cõi Âm Hay Không - Minh Chi   

Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực - HT Tịnh Không

   

Chuyện Số Mệnh - HT Thiện Siêu

   

Định Nghiệp Trong Phật Giáo - HT Thiện Siêu

   

Tu Là Chuyển Nghiệp - HT Thanh Từ

   

12 Cách Tạo Nghiệp Tốt - Cs Lillian Too - TT Thích Nguyên Tạng Dịch

   

Nhân Quả - Luân Hồi - Nghiệp Báo Và Tổ Ấm Việt Nam - HT Đức Nhuận

   

Giáo Lý Nghiệp - TT Thích Tâm Thiện

   

Thập Thiện Nghiệp Đạo Trong Đời Sống Tại Gia - TT Thích Thiện Bảo

   

Nghiệp - TT Thích Nhất Chân

   

Thanh Tịnh Tâm - Cs Lê Sỹ Minh Tùng   

Lý Luận Và Sự Thật Của Nhân Quả - HT Tịnh Không

   

Vô Ngã Là Niết Bàn - HT Thiện Siêu

   

Bố Thí Ba La Mật - ĐĐ Thích Trí Siêu

   

Phá Chấp - Lê Huy Trứ

   

Giải Thoát Là Cốt Lõi Của Đạo Phật - HT Thanh Từ

   

Giải Thích Về Hệ Thống Tượng Phật Trong Chùa - Nguyễn Đức Can   

Bách Trượng Tòng Lâm Thanh Quy - HT Bảo Lạc Dịch

   

Bát Quan Trai Giới - HT Thiện Hoa

   

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng - TT Thích Thiện Huệ Dịch

   

Cương Yếu Giới Luật - HT Thiện Siêu

   

Đại Cương Về Giới Luật Tu Sĩ - HT Thiện Siêu

   

Giới Ăn Thịt - Trích Kinh Phạm Võng - HT Trí Tịnh

   

Những Truyện Duyên Khởi Trong Luật Bí Sô Ni - HT Đổng Minh

   

Những Truyện Duyên Khởi Trong Luật Ngũ Phần - HT Đổng Minh

   

Một Cuộc Đời Không Bị Tiền Bạc Trói Buộc - Thanh Liên Dịch

   

Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - TK Thích Pháp Chánh Dịch   

Bồ Tát Đạo - HT Narada - Phạm Kim Khánh Dịch

   

Câu Chuyện Linh Ứng Khi Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát - Tâm Quang

   

Linh Ứng Quán Thế Âm - Tập 1 - HT Tịnh Từ

   

Mười Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền - HT Tịnh Không

   

Nhập Bồ Tát Hạnh - NS Trí Hải Dịch

   

Theo Dấu Chân Hạnh Nguyện Phổ Hiền - HT Bảo Lạc

   

Tu Theo Hạnh Nguyện Quán Thế Âm - TK Thích Huyền Lan

   

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi - Lê Công Đa

   

Thập Độ - TK Hộ Tông Dịch

   

Quán Thế Âm - Hiện Thân Của Lòng Từ - TK Thích Thông Chơn

   

Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hằng Ngày - HT Huyền Quang Và HT Nhất Hạnh

   

Đời Sống Hằng Ngày Của Đức Phật - HT Narada

   

Gặp Gỡ Tuổi Trẻ - HT Thiện Siêu

   

Làm Chủ Vận Mệnh - TT Thích Minh Quang Dịch

   

Liễu Phàm Tứ Huấn - Tuệ Châu - Bùi Dư Long Dịch

   

Giáo Lý Nhà Phật - Huỳnh Văn Niệm

   

Đạo Phật Của Tuổi Trẻ - HT Nhất Hạnh

   

Phật Pháp Là Thiết Thực - HT Thanh Từ

   

Vô Thường - HT Thiện Siêu

   

Tìm Hiểu Chính Minh Qua Phật Giáo - Lama Yeshe - Vô Huệ Nguyên Dịch   

Vấn Đề Tâm Thể Trong Tâm Lý Học Phật Giáo - TK Thích Tâm Huyền

   

Đạo Của Vật Lý - Nguyễn Tường Bách Dịch

   

Đạo Phật Siêu Khoa Học - Minh Giác Nguyễn Ngọc Tài

   

Đức Đạt Lai Lạt Ma Và Khoa Học Tây Phương - Tuệ Uyển Dịch

   

Đức Phật Trong Cái Nhìn Của Các Nhà Khoa Học - Giác Đẳng Sưu Tầm

   

Khoa Học Và Phật Giáo - Trước Ngã Tư Đường - Cs Trịnh Xuân Thuận

   

Đạo Đức Phật Giáo Và Kỹ Thuật Tạo Sinh Trong Di Truyền Học - Quán Như

   

Đức Phật Đang Ở Đâu - TK Pháp Thông Dịch

   

Vấn Đề Tâm Thể Trong Tâm Lý Học Phật Giáo - TK Thích Tâm Huyền

   

Tôn Giáo Trong Thời Đại Khoa Học - K. Sri Dhammananda - Diệu Hương Dịch   

Con Đường Phật Giáo Đi Đến Ổn Định Kinh Tế - TT Thích Tâm Quang

   

Đạo Đức Kinh Doanh Và Giáo Lý Nhà Phật - HT Chơn Thiện

   

Luật Nhân Quả - Đức Đạt Lai Lạt Ma - HT Trí Chơn Dịch

   

Phật Giáo Có Hại Cho Việc Phát Triển Kinh Tế? - Bùi Kha

   

Quan Điểm Về Kinh Tế Trong Phật Giáo - HT Trí Quảng

   

Kinh Tế Phật Giáo - ĐĐ Thích Tâm Đức

   

Quan Điểm Phật Giáo Về Kinh Tế Và Công Bằng Xã Hội - TK Thích Tâm Dức

   

Một Ngày Sống Theo Lời Phật - Nguyên Cẩn

   

Kinh Tế Học Phật Giáo - TK Thích Giải Hiền

   

Khủng Hoảng Kinh Tế Nhìn Từ Quan Điểm Phật Giáo - Hồ Hoàng Hùng   

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không

   

Lâm Chung Tam Đại Yếu Quyết - Ấn Quang Đại Sư

   

Nghi Lễ Phật Giáo Đối Với Người Hấp Hối - Quảng Diệu

   

Những Điều Cần Biết Khi Lâm Chung - PS Thế Liễu - ĐĐ Thích Tâm An Dịch

   

Niệm Phật Dự Bị Lúc Lâm Chung - Trích Niệm Phật Thập Yếu - HT Thiền Tâm

   

Quy Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung - Tịnh Tông Học Hội Úc Châu

   

Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - Cs Diệu Âm

   

Di Chúc Hộ Niệm -

   

Hộ Niệm - Khế Lý - Khế Cơ - Cs Diệu Âm

   

Trợ Niệm Lúc Lâm Chung - Trích Niệm Phật Pháp Yếu - Như Hòa Dịch   

Đại Đường Tây Vực Ký - PS Huyền Trang - HT Như Điển Dịch

   

Đại Sư Trí Khải Và Thiên Thai Tông - Tuệ Hạnh

   

Đạo Phật Thời Lý - Hoàng Xuân Hãn

   

Đạo Phật Và Dòng Sử Việt - HT Đức Nhuận

   

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - HT Thiện Hoa

   

Dẫn Vào Thế Giới Thiền Học Của Tổ Sư Liễu Quán - Huỳnh Kim Quang

   

Quảng Hoàng Minh Tập - NS Hương Trí Dịch

   

Các Tông Phái Đạo Phật - Đoàn Trung Còn

   

Tiến Trình Giải Thoát Của Đức Phật Khi Ngài Thành Đạo - HT Minh Châu

   

Đại Đế Asoka Và Những Pháp Dụ Khắc Trên Đá - Trần Trúc Lâm   

Tâm Như - Trí Thủ Toàn Tập - HT Trí Thủ

   

Tuyển Tập Tưởng Niệm - D T Suzuki - Hạnh Viên Dịch   

Ngài Huyền Trang - Hòa Thượng Thiện Siêu

   

Một Sự Nghiệp Của Đời Tôi - HT Thiện Hoa

   

Sự Đóng Góp Của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 - TK Thích Quảng Bảo

   

Thiền Sư Trung Hoa - Tập 1 - HT Thanh Từ

   

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam Thế Kỷ XX - Tập 1 - TK Thích Đồng Bổn

   

Hòa Thượng Phước Huệ - Đào Nguyên

   

Hòa Thượng Bảo An - TT Thích Giác Hạnh

   

Trúc Lâm Sơ Tổ - HT Phước Sơn

   

Thiền Sư Soseki - Tâm Thái Dịch

   

Hòa Thượng Trí Độ - TT Thích Đồng Bổn

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,928 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,333 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Le hoa
Lượt truy cập 37,263,235