---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Viên Giáo Vô Tác Tứ Đế
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 圓教無作四諦 (Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú. )
Viên Giáo là sự, lý vô ngại, vạn pháp dung nhiếp. Vô tác Tứ Đế là bậc Đại Thừa Bồ Tát, quán sát tất cả các pháp, sự sự tức lý, không có gì tạo tác. Vì thế nói ấm, nhập đều như nhau. Không khổ phải bỏ, trần lao vốn Thanh Tịnh. Không tập phải trừ. Biên Kiến, Tà Kiến đều đúng đắn. Không đạo phải tu. Sanh tử tức Niết Bàn. Không diệt phải chứng. Đó gọi là Viên Giáo Vô Tác Tứ Đế.
(ấm, nhập đều như nhau là ấm là ngũ ấm, nhập là mười hai nhập. Các pháp ấm, nhập đều nói như nhau. Như tức là lý. Biên Kiến, Tà Kiến đều trung chánh là kiến chấp hai bên có, không sai lầm, điên đảo đều là trung đạo).
Một, Khổ Đế. Giáo Pháp dành riêng cho Bồ Tát này, thẩm định kỹ lưỡng về các pháp năm ấm và mười hai nhập đều là chân như, thật không có tướng khổ phải bỏ, nên gọi là Khổ Đế.
Hai, Tập Đế. Giáo Pháp dành riêng cho Bồ Tát này, thẩm định kỹ lưỡng tất cả phiền não, trần lao tánh vốn Thanh Tịnh, thật không tướng chiêu tập sanh, tử, nên gọi là Tập Đế.
Ba, Đạo đế. Giáo Pháp dành cho Bồ Tát này thẩm định kỹ lưỡng tất cả pháp đều là trung đạo, xa lìa Tà Kiến hai bên, thật là không có phiền não phải đoạn trừ, cũng không có đạo Bồ Đề phải tu, nên gọi là Đạo Đế.
Bốn, Diệt Đế. Giáo Pháp dành riêng cho Bồ Tát này, thẩm định kỹ lưỡng sanh tử, Niết Bàn vốn không hai, thật không có Khổ Sanh tử bức bách phải dứt trừ cũng không có an lạc Niết Bàn phải chứng; nên gọi là Diệt Đế.
Đức Phật nói gì với người đàn ông có vợ vẫn yêu người đàn bà khác     CHƯỚNG NGẠI CỦA LÝ CÒN NẶNG NỀ HƠN CẢ THAM DỤC     Thượng đế của nhất thần giáo là giả hay thực?     Già Trẻ Đều Tu Niệm Được     THAY MŨI CHO VỢ     Hãy Thực Hiện Những Cái Mà Bạn Sẽ Chọn Lựa     Những lỗi lo âu vì sống đơn độc, nhưng khi giao tiếp thì lại bất bình không chịu nỗi sự gian trá     Treo Tranh Phật Trong Phòng Khách     Thờ Ảnh Người Thân Trong Nhà     CẤT LẦU BA TẦNG     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Người con Phật hãy nghe đây
Chuyện không phải chỉ đời này mà thôi
Từ đời xưa đã nói rồi:
"Làm thinh thời sẽ có người chê bai,
Nói nhiều cũng bị chê hoài,
Dù cho nói ít cũng người chê thôi".
Làm người không bị chê cười
Thực là chuyện khó ở nơi cõi trần.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,881 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,322 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất nganguyen.159
Lượt truy cập 27,016,091