---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Âm
----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● Eight Qualities of Tones
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八音 (Pháp Giới Thứ Đệ)
Âm thanh của Như Lai nói ra ngôn từ thanh nhã, làm cho chúng sanh nghe được liền hiểu thấu nghĩa lý. Có tám loại âm thanh.
Một, Cực Hảo Âm. Tất cả trời, Nhị Thừa, Bồ Tát đều có âm thanh hay đẹp, nhưng chưa đến tuyệt đỉnh, chỉ có âm thanh của Phật đạt đến tuyệt hảo mà thôi. Âm thanh mà người nghe không chán, đi vào đạo nhiệm mầu được, nên gọi là Cực Hảo Âm.
Hai, Nhu Nhuyến Âm. Vì Phật lấy từ thiện làm tâm, âm thanh nói ra, khéo léo vừa lòng mọi người, có thể làm cho người nghe vui vẻ, bỏ đi tâm ương ngạnh; nên gọi là Nhu Nhuyến Âm.
Ba, Hòa Thích Âm. Vì Phật thường ở trong trung đạo, hiểu biết sâu sắc và ung dung với mọi sự việc, nên âm thanh nói ra hòa nhã, đúng đắn, có thể khiến cho người nghe tâm được thoải mái, cởi mở và hiểu rõ nghĩa lý; nên gọi là Hòa Thích Âm.
Bốn, Tôn Huệ Âm. Vì ngôi vị của Phật rất quý trọng và cao cả, tâm trí huệ thông suốt, âm thanh được nói ra, có thể khiến cho người nghe tôn trọng, mở mang trí huệ và sáng suốt, nên gọi là Tôn Huệ Âm.
Năm, Bất Nữ Âm. Vì Phật ở định Thủ Lăng Nghiêm, có đức đại hùng, âm thanh nói ra, có thể khiến cho tất cả người nghe kính trọng, khâm phục; trời, ma, ngoại đạo đều quy phục; nên gọi là Bất Nữ Âm.
(Tiếng Phạn là Thủ Lăng Nghiêm, tiếng Hoa là Kiện Tướng Phân Biệt, nghĩa là có thể hàng phục được tất cả ma).
Sáu, Bất Ngộ Âm. Vì trí của Phật viên mãn sáng suốt, chiếu soi vô ngại, âm thanh nói ra là sự thật chắc chắn, không có sai lầm, có thể khiến cho người nghe thu thập được những hiểu biết chân chánh; nên gọi là Bất Ngộ Âm.
Bảy, Thâm Viễn Âm. Vì trí của Phật sâu rộng, hành vi rất siêu việt, âm thanh nói ra, từ gần đến xa, thấu đến mười phương, khiến cho gần nghe không lớn, xa nghe không nhỏ, đều hiểu được rõ ràng, sâu sắc nghĩa lý huyền diệu; nên gọi là Thâm Viễn Âm.
Tám, Bất Diệt Âm. Vì hạnh nguyện của Như Lai vô tận, ở trong kho pháp vô tận, âm thanh nói ra, người nghe tìm ra nghĩa lý trong ngôn ngữ vô tận vô cùng (không bao giờ hết; nên gọi là bất diệt âm).
Hòa Thượng Thích Bửu Huệ (1914-1991)     Học Mà Không Tu Là Cái Đãy Đựng Sách     Tụng kinh như thế nào mới đúng cách thức?     Súp Đậu Xanh     Làm thế nào cho tham, sân, si giảm bớt?     Thái độ của Phật Giáo đối với toàn bộ kinh điển thế nào?     Xin hỏi phải xử lý những quyển kinh sách chép tay như thế nào thì mới như đúng pháp?     Tấm Lụa Bọc Chăn Rách     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 3 ) – Lời Nhắn     Phóng Sanh Và Hộ Sanh     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Thê hiền phu họa thiểu
Tử hiếu phụ tâm khoan.
(Vợ hiền chồng ít họa
Con hiếu cha yên lòng.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,215 pháp âm và 7,114 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,616 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 283, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,299 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất quocdai75
Lượt truy cập 21,544,177