---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Nhất Thiện
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十一善 (Thành Duy Thức Luận)
Một, Tín. Tín là đối với tất cả pháp lành ham thích nhận lấy không nghi ngờ. Có ba loại:
1) Tín thật hữu: Đối với các pháp có lý thật sự thì phải tin tưởng vững chắc;
2) Tín hữu đức: ở trong đức thanh tịnh chân thật của Tam Bảo phải tin tưởng, ham thích;
3) Tín hữu năng: Đối với tất cả pháp lành của thế gian, và xuất thế gian, phải nỗ lực tin tưởng có khả năng thành công, khởi lên hy vọng. Đó gọi là tín.
Hai, Tàm. Tàm là hổ thẹn với chính mình. Tâm luôn biết hổ thẹn, tôn trọng hiền thánh, thiện nhân, xấu hổ với lỗi lầm, tội ác đã qua, thì đủ sức đối trị với tâm không biết hổ thẹn, dứt hết các hạnh ác.
Ba, Quý. Quý với lý và sự của tất cả các pháp, đều hiểu rõ ràng, xác quyết, không bị lầm lạc.
Bốn, Vô Tham. Đối với năm cảnh Dục Thuận lòng, tâm sanh chán ghét, muốn xa lìa, không để cho bị ô nhiễm, vướng mắc.
Năm, Vô Sân. Đối với năm cảnh dục trái lòng, tâm luôn nhịn nhục, không giận hờn.
Sáu, Vô si. Đối với lý và sự của tất cả các pháp, điều hiểu rõ ràng, xác quyết, không bị lầm lạc.
Bảy, Cần. Đối với tất cả pháp lành siêng năng, tu tập, không lười biếng để thiện nghiệp hoàn thành.
Tám, An. An tức là khinh an (nhẹ nhàng, an ổn). Xa lìa tham, sân, si… và các pháp tán loạn; điều hòa, vui vẻ thân tâm hướng đến thoải mái.
Chín, Bất Phóng Dật. Ba nghiệp siêng năng đối với các hoặc phải trừ, với các pháp lành phải tu, gắng sức, dũng mãnh, mau chóng thành công tất cả thiện pháp thế gian và xuất thế gian mà không buông lung.
(Thiện pháp thế gian là năm giới cấm, thập thiện. Thiện pháp xuất thế gian là các Pháp Giới, định, huệ mà hàng Thinh Văn tu tập).
Mười, Hành xả. Ba nghiệp siêng năng làm cho tâm bình đẳng, an trụ trong vắng lặng. Tất cả các chướng do trạo cử, hôn trầm gây ra đều xả bỏ, xa lìa.
Mười một, Bất Hại. Đối với tất cả hữu tình chúng sanh không làm cho nó tổn hại, buồn phiền, không làm cho giận hờn, thường vận dụng tâm từ bi làm cho nó bớt đau khổ và cho thêm an vui.
Giới Bồ Tát Tại Gia     Văn hóa Thần truyền: Làm điều nhân đức tiếng thơm truyền xa     Tại sao Phật Thích Ca nhập Niết Bàn sớm vậy?     Nguyên Nhân Của Sự Chết Chóc     Làm Lễ Quy Y Với Một Cư Sĩ, Có Đúng Pháp Không?     Khi niệm hương cúng Phật, nên niệm danh hiệu Phật nào trước?     Chú phải công án không?     Công Bằng Ngu Xuẩn     Một đồng xu nhặt được biến người bần hàn trở thành giàu có!!!     Vua Ô Trường và Ngụy Thái Tử Vãng Sanh     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Thường tương hữu nhật tư vô nhật
Mạc bả vô thì đương hữu thì.
Ngày có thường nghĩ ngày không
Chớ đợi ngày không mà trông ngày có.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,925 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,555,417