---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Nghịch
----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● Xem Ngũ Vô Gián Nghiệp.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
●五逆 (Hoa Nghiêm Khổng Mục)
Một, Giết Cha Mẹ. Cha mẹ nuôi nấng, ân bằng trời đất. Là con phải hết sức hiếu thảo nuôi dưỡng hòng đền đáp ân đó, huống chi lại ngỗ nghịch giết cha mẹ. Nếu làm việc ấy, đó là tội ngỗ nghịch, thì đọa vào địa ngục. Luật Tứ Phần nói: nếu ai giết cha mẹ, thì không cho xuất gia, thọ giới Cụ Túc (Cụ Túc Giới là 250 giới)
Hai, Phá Hòa Hợp Tăng. Khi Tỳ Kheo họp chúng thực hành Bố Tát hòa hợp làm đúng pháp thức. Nếu ai đến sau thì phải im lặng chấp thuận; hoặc có người bỏ trốn ra ngoài. Nếu vì tâm sân hận, hung ác, phá hoại sự hòa hợp của chư tăng, thì không được xuất gia và thọ giới Cụ Túc. (Tiếng Phạn là Bố Tát, tiếng Hoa là Tịnh Trụ).
Ba, Xuất Phật Thân Huyết. Phật là cha lành của tất cả chúng sanh, có thể khiến cho chúng sanh hiểu được sự sáng suốt của tâm mình, ra khỏi đường khổ. Chúng sanh cúng dường cho Phật nhiều kiếp, không thể đền đáp công đức ấy trong muôn Một, huống chi làm thân Phật ra máu. Nếu làm việc này thì đó là tội ngỗ nghịch. Kinh Hưng khởi hành nói: Đề Bà Đạt Đa ném khối đá lớn về phía Phật, sơn thần đón được, và chỉ để một viên đá nhỏ bay về phía Phật, làm ngón chân của Phật bị thương chảy máu. Vì lý do này về sau, Đề Bà Đạt Đa đọa vào địa ngục.
(Tiếng Phạn là Đề Bà Đạt Đa, tiếng Hoa là Thiên Nhiệt)
Bốn, Sát A La Hán. Tiếng Phạn là A La Hán, tiếng Hoa là Vô Học. Nghĩa là không còn pháp nào để học nữa, còn gọi là ứng Cúng, vì cho trời, người cúng dường. Chúng sanh nên cung kính cúng dường, ấy là trồng vào ruộng phước; huống chi làm việc sát hại ngỗ nghịch với vị ấy. Nếu làm việc ấy, thì đó là tội ngỗ nghịch. Luật nói: Người giết A La Hán, không cho xuất gia, thọ giới Cụ Túc.
Năm, Phá Yết Ma Tăng. Tiếng Phạn là Yết ma, tiếng Hoa là tác pháp biện sự( làm việc đúng pháp thức) Khi Tỳ Kheo thọ giới Cụ Túc hoặc là nhờ vào các vị hòa thượng A Xà Lê để làm pháp (thức) yết ma, thì việc tổ chức ấy mới thành tựu và mới gọi là đắc giới. Nếu có người thấy việc ấy, phải im lặng tùy thuận; hoặc có người bỏ trốn ra ngoài, nếu với tâm ác phá việc tổ chức này, khiến cho không đắc giới, thì bị tội ngỗ nghịch. Luật nói: Người phá pháp yết ma, không cho xuất gia, thọ giới Cụ Túc.
(Tiếng Phạn là Ô Ba Giá Ca, nước Vu Điền phiên là Hòa thượng, tiếng Hoa là Lực sanh. Tiếng Phạn là A Xà Lê, tiếng Hoa là Quỷ Phạm).
Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Phó Đại Sĩ     Thọ Xương – Phim Hoạt Hình Về Tấm Gương Hiếu Thảo     Bóng Gió     Âm Thanh Của Một Bàn Tay     Trong lúc ngủ mê thần thức đi đâu?     Cúng Linh     Diễn Đạt     Thi triển thần thông?     Tổ Trung Hậu – Hòa Thượng Thích Trừng Thanh (1861-1940)     THÁNH ĐIỆN CỦA NGƯỜI THỢ ĐÁ BÌNH THƯỜNG     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Tự mình, điều ác làm
Tự mình làm nhiễm ô,
Tự mình, ác không làm,
Tự mình làm thanh tịnh.
Tịnh, không tịnh tự mình,
Không ai thanh tịnh ai!


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,917 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,329 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nguyễn xuân trung
Lượt truy cập 33,494,714