---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhất Danh Tứ Thật
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 一名四寔 (Niết Bàn Kinh)
Một tên gọi là Tiên Đà Bà. Bốn sự thật là nước, muối, đồ dùng, ngựa. Bốn pháp (sự thật) như thế, có cùng tên gọi này. Đây là mật ngữ của đại vương.
Kinh nói: Ví như đại vương báo quần thần: có quan thông minh tên là Tiên Đà Bà đến, biết rõ tên ấy. Nếu tâm vua muốn dùng nước, đòi Tiên Đà Bà, ông này biết ý vua, đem nước đến dâng cho vua. Đòi ba vật sau cũng gọi Tiên Đà Bà và ông này đem ba vật đúng theo ý vua. Dùng ví dụ này nói về mật ngữ của Phật, sâu xa khó hiểu về các kinh Đại Thừa cũng tương tự như thế. Nếu nói về bốn Vô Thường, Bồ Tát Đại Thừa, phải giỏi nhận rõ. Đây là Phật vì tất cả chúng sanh nói các tướng: Vô Thường, khổ, không, vô ngã, khiến cho chứng được đạo Niết Bàn giải thoát.
Một, Thuỷ.
Kinh nói: Nếu lúc vua muốn rửa ráy, sai Tiên Đà Bà, vì quan trí huệ, liền đem nước đến. Vì nước không có tánh cố định, đựng trong bình hình vuông thì vuông theo, đựng trong thau hình tròn thì tròn theo. Giống như Phật vì tất cả chúng sanh nói vào Niết Bàn, Bồ Tát Đại Thừa liền nhận ra rằng Phật dựa vào thường mà nói tướng Vô Thường, để khiến cho chúng sanh tu tập, nhớ đến Vô Thường.
Hai, Diêm.
Kinh nói: Nếu khi vua muốn ăn, đòi Tiên Đà Bà, ông quan này liền dâng muối lên vua. Vị của muối là mặn (khổ). Giống như Phật vì tất cả chúng sanh mà nói Chánh Pháp sắp diệt, Bồ Tát Đại Thừa liền nhận ra đây là Phật vào sự an vui để nói về khổ tướng, muốn cho chúng sanh tu tập và nhớ đến khổ đau.
Ba, Khí.
Kinh nói: Nếu vua ăn xong, muốn dùng nước uống, đòi Tiên Đà Bà, ông quan này liền dâng lên vua một cái chén mà trong chén trống không. Giống như Phật nói về không, đó là con đường giải thoát. Bồ Tát Đại Thừa nhận ra đây là Phật nói con đường giải thoát chân chánh, muốn khiến cho chúng sanh tu học, nhớ đến tánh không.
Bốn, Ngã.
Kinh nói: Nếu vua muốn đi chơi, đòi Tiên Đà Bà, ông quan này liền đem ngựa đến dâng vua. Mà ngựa do người tìm kiếm, không thể tự có. Giống như Phật nói ta nay bệnh khổ, Bồ Tát Đại Thừa liền biết đây là Phật nương vào ngã để nói tướng vô ngã, khiến cho chúng sanh tu tập, nhớ đến vô ngã.
Thuận Theo Tự Nhiên Là Loại Một Hạnh Phúc     Thuận Theo Tự Nhiên Là Một Loại Hạnh Phúc     Sống Đơn Giản, Ít Truy Cầu, Vạn Sự Tùy Duyên Thì Hưởng Phúc     Cái Chăn Của Hòa Thượng     Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Là Gì     Học Làm Người     Điểm Khác Nhau Giữa Công Đức Và Phước Đức     Từ Bi Và Bạo Lực     Có Một Câu Chuyện Ngụ Ngôn Khiến Người Ta Phải Suy Gẫm     Đừng Thay Đổi Bản Chất Của Bạn Đơn Giản Bởi Vì Có Ai Đó Đang Cố Làm Tổn Thương Bạn     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Thanh tịnh trang nghiêm lũy kiếp tu…
Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 77,783 pháp âm và 7,048 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,558 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 281, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,294 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất nguỵenhuyhao
Lượt truy cập 19,405,272