Trang chủ ebook   >>  Tịnh Tông

   

48 Phép Niệm Phật - SM Thích Tịnh Lạc - Giang Đô Trịnh Vĩ Am

   

Chư Tổ Tịnh Độ - HT Thiền Tâm

   

Đường Về Cực Lạc - HT Trí Tịnh

   

Hương Sen Vạn Đức - HT Trí Tịnh

   

Liên Tông Thập Tam Tổ - HT Thiền Tâm Dịch

   

Ý Nghĩa Kinh Hành Niệm Phật - HT Trí Quảng

   

Ngài Thân Loan Và Chân Tông Tịnh Độ - Tuệ Liên Dịch

   

Pháp Môn Tịnh Độ - HT Trí Thủ

   

10 Điều Trọng Yếu Của Sự Tu Hành - HT Tịnh Không

   

Thiền Tịnh Song Tu - NS Như Thanh   

Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - Bành Tế Thanh - SB Hải Triều Âm Dịch

   

Tịnh Độ Thập Nghi Luận - Trí Giả Đại Sư - HT Thiền Tâm Dịch

   

Vãng Sanh Luận Giảng Ký - Thiên Thân Bồ Tát - Thái Hư Đại Sư Giảng

   

Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng - TK Thích Đồng Ngộ Dịch

   

Luận Sư Tông Tịnh Độ - Chùa Long Sơn Nha Trang

   

Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa - ĐS Đàm Loan - TT Thích Nhất Chân Dịch

   

Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - Bành Tế Thanh - Định Tuệ Dịch

   

Tịnh Độ Thập Nghi Luận - Trí Giả Đại Sư - Từ Hoa Dịch   

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên - Q1 - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

Ấn Quang Văn Sao Tinh Hoa Lục - Như Hòa Chuyển Ngữ

   

Tịnh Hoặc Vấn - HT Thiền Tâm

   

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn - Tĩnh Am Đại Sư

   

Bản Nguyện Niệm Phật - TT Hán Nôm Huệ Quang Dịch

   

Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh - TK Thích Nguyên Chơn Dịch

   

Khuyên Phát Bồ Đề Tâm Văn - HT Trí Quang Dịch   

Những Chuyện Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Xá Lợi - Cs Tịnh Hải

   

Tây Phương Du Ký - Ps Khoan Tịnh

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,876 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,321 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất dinhquangtru
Lượt truy cập 26,480,966