---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Thức Sanh Xứ
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八識生處 (Du Già Sư Địa Luận)
Tu ngũ giới, thập thiện và làm các nghiệp lành Bố Thí… phước đức hơn, kém không bằng nhau nên nơi chốn sanh ra là quả báo cao thấp không giống nhau, nên gọi chỗ sanh ta ra là do quả báo của tám phước điền từ đời trước.
Một, Nhân Trung Phú Quí. Sinh vật trong khoảng trời đất, người là quí. Đã được làm người lại giàu sang là do tu nghiệp lành, nên có phước hơn hẳn những người khác và kiếp này được quả báo như thế.
Hai, Tứ Thiên Vương Thiên. Bốn Thiên Vương thiên là phía đông vua Trì Quốc Thiên, phía nam vua Tăng Trưởng Thiên, phía tây vua Quảng Mục Thiên, phía bắc vua Đa Văn Thiên. Bốn Thiên Vương này ở lưng chừng núi Tu Di, do tu hai loại phước hơn hết là Trì Giới và Bố Thí, nên quả báo được sanh vào bốn cõi ấy.
Ba, Đao Lợi Thiên. Tiếng Phạn là Đao Lợi, tiếng Hoa là 33. Xưa có 33 người cùng tu nghiệp lành, cùng sanh lên trời này ở trên đỉnh núi Tu Di, bốn phía có tám cung, chính giữa có điện Đế Thích. Đế Thích là thiên chủ, do tu Trì Giới và Bố Thí có phước hơn Tứ Thiên Vương Thiên, nên quả báo được sanh vào chính giữa.
Bốn, Dạ Ma Thiên. Tiếng Phạn là Dạ Ma, tiếng Hoa là Thiện thời, vì luôn luôn ca ngợi khoái lạc. Trời này do tu Bố Thí và giữ giới hơn trời Đao Lợi, nên quả báo được sanh vào cõi ấy.
Năm, Đâu Suất Thiên. Tiếng Phạn là Đâu Suất, tiếng Hoa là Tri Túc, vì đối với năm Dục Thượng hạng, biết dừng biết đủ. Trời này do tu Bố Thí và giữ giới có phước hơn trời Dạ Ma, nên quả báo được sanh vào cõi ấy.
Sáu, Hóa Lạc Thiên. Trời Hóa lạc là khi muốn vui thích với năm dục đều tự mình hóa ra rồi vui sướng năm dục lạc ấy. Trời này do tu giữ giới và Bố Thí có phước hơn trời Đâu Suất, nên quả báo được sanh vào cõi ấy.
Bảy, Tha Hóa Thiên. Trời Tha hóa là khi muốn có cảnh vui, trời khác vì họ mà biến ra, rồi mượn sự thành tựu ấy của trời khác lấy làm sự lạc thú của mình. Trời này là chủ cõi dục, do tu giữ giới và Bố Thí có phước hơn Hóa lạc nên quả báo được sanh vào cõi ấy.
Tám, Phạm Thiên. Vì xa lìa dơ dáy, nhiễm ô ở cõi dục, lên cõi sắc, nên gọi là tịnh (Phạm: trong sạch). Nếu trời Đại phạm là chủ ở thế giới Ta bà, do tu giữ giới và Bố Thí có phước hơn cõi Tha hóa và còn tu Thiền Định nữa, nên quả báo được sanh vào cõi ấy.
Pháp Sư Đăng Và Hòa Thượng Thiện Đạo Vãng Sanh     Cận Du     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2) – Huyễn     Gỏi Trái Su     TRỘM ÁO NHÀ VUA     Vương Cần Chánh Và Qua A Kỷ     Mao Lộc Môn     Niết Bàn Được Mỗi Người Chứng Nghiệm Bằng Phương Cách Riêng Của Họ     Quỷ Hiện Nghiệp Nhân     Canh Chua Mì Căn Vò Viên     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Tình người như nước chia cao thấp.
Thế sự như mây tụ lại tan.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,891 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,323 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất ongcaho197
Lượt truy cập 27,905,684