---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhất Thời
----------------------------- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội -----------------------------
● Trong giai đoạn mở đầu các Kinh Phật, thường ghi “một thời”. Không nói cụ thể ngày tháng năm, vì Kinh Phật lưu truyền tại nhiều xứ có cách tính niên đại khác nhau và dùng các thứ lịch khác nhau.
----------------------------- Phật Học Danh Số - Ns Đức Trí -----------------------------
● Nhất thời là chỉ thời kỳ Phật nói pháp. Mở đầu các bộ kinh đều có câu: “Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại…”(Tôi nghe như vầy một thời Phật ở…) Nhất thời là một trong sáu món thành tựu (Lục chủng thành tựu) nơi phần tựa của bài kinh. Trong Kim Cang Tiên luận quyển 1 có nói: “…Đã nói ngã văn tức thuyết có thời nên kế nói “nhất thời”. Nhưng thời có nhiều loại hoặc “nhất niệm thời” hoặc “nhất dạ thời” hoặc “bách niên thời” v.v…nay nói nhất thời là chẳng phải các thời này. Tuy nói nhất thời nhưng không nói rõ thuyết vào ngày nào, tháng nào, năm nào nên không biết chỉ thời nào vậy”. Căn cứ theo thuyết của Quán Kinh Sở (tông Thiên thai) “thời” có hai loại là “Ca la” và “Tam ma da”.
1. Ca-la : là chỉ thời gian ngắn, còn gọi là “ Thật thời”.
2. Tam-ma-da : chỉ khoảng thời gian dài, còn gọi là “ Giả thời”. Nhưng không luận là ngắn, dài, giả, thật…đối với đức Phật khi thuyết xong 1 bộ kinh, đều gọi là “Nhất thời”.
----------------------------- Từ Điển Thiền Tông Hán Việt - Hân Mẫn - Thông Thiền -----------------------------
● 一 時. Toàn bộ, nhất loạt. Tiết Động Sơn Phạm Ngôn Thiền Sư trong NĐHN q. 17 ghi:
“直 饒 是 文 殊 普 賢 再 出、若 到 洞 山 門 下、一 時 分 付 與 直 歲。燒 火 底 燒 火、掃 地 底 掃 地。
– Cho dù Văn Thù, Phổ Hiền có xuất thế lại, nếu đến pháp hội Động Sơn nhất loạt được giao cho chức trực tuế, bảo nhuốm lửa thì phải nhuốm lửa, bảo quét đất thì phải quét đất. “
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 一时 (Lời Nói Đầu Các Kinh )
Là thời gian tập hợp Phật và đệ tử, bên nói, bên nghe nên đầu các kinh đều có câu nhất thời. Pháp Hoa Văn Cú nói văn, trì hòa hợp cùng một thời gian
(Văn, trì là đệ tử theo Phật nghe mà thọ trì ).
Thọ Giới Và Xả Giới     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Butterflies     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Pháp Sư Huyền Cao     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 7     Kém Cỏi     An Cư     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Be Awakened     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Cầu Na Bạt Ma (Gunavarmam)     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 6     Ưu Việt     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có

Pháp Ngữ
Thiếu tráng bất nỗ lực, lão nhân đồ thương bi
(Trẻ mạnh ẳng nỗ lực, già cả luống sầu thương)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,015 pháp âm và 6,542 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,005 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 267, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,260 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất sucitta
Lượt truy cập 12,905,923