---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Kiêu Phối Bát Điểu
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八憍 配八鳥 (Pháp Hoa Văn Cú)
Kiêu là khoe khoang. Vì người khoe khoang rằng mình hơn người khác, như con chim bay lên nhìn xuống những gì đã đi qua, nên mới dẫn ra kinh Văn Thù vấn so tám thứ kiêu căng với tám loài chim.
Một, Thạnh Tráng Kiêu Như Si (chim cắt). Vì ỷ mình cường tráng khoẻ mạnh, ăn hiếp kẻ yếu đuối, giống như loài diều; nên gọi là Thạnh Tráng Kiêu Như Si.
Hai, Tánh Kiêu Như Kiêu (chim vọ). Người dựa vào thanh thế của dòng họ mình, xúc phạm, xem thường người khác, giống như chim kiêu bất hiếu, ăn thịt mẹ; nên gọi là Tánh Kiêu Như Chim Kiêu.
Ba, Phú Kiêu Như Điêu (chim diều). Người dựa vào sự giàu có tiền của, xúc phạm, xem thường người khác, giống như con điêu dựa vào sức khoẻ, mạnh mẽ của nó, bắt các giống chim khác tùng phục; nên gọi là phú kiêu như điêu.
Bốn, Tự Tại Kiêu Như Thứu (chim ó). Người dựa vào thân thể to lớn, làm theo ý mình, không kiêng dè gì, xúc phạm, xem thường người khác, giống như con chim thứu ăn ở trong rừng sâu, đi lại tự do; nên gọi Tự Tại Kiêu Như Thứu.
Năm, Thọ Mạng Kiêu Như Ô (chim quạ). Người dựa vào tuổi thọ cao của mình, xúc phạm, khinh thường người khác, giống như con quạ sống lâu; nên gọi là Thọ Mạng Kiêu Như Ô.
Sáu, Thông Minh Kiêu Như Thước (chim khách). Người dựa vào sự thông minh, lanh lợi của mình, xúc phạm, khinh thường người khác, giống như con thước rất thông minh, có thể cho người biết trước lành, dữ; nên gọi là Thông Minh Kiêu Như Thước.
Bảy, Hành Thiện Kiêu Như Cưu. Người dựa vào khả năng làm chút ít việc lành, bèn xúc phạm, khinh thường người có đức độ, giống như con cưu, tánh nó tuy thuần nhưng không biết khiêm nhường; nên gọi là Hành Thiện Kiêu Như Cưu.
Tám, Sắc Kiêu Như Cáp (chim bồ câu). Người dựa vào nhan sắc, hình dung đẹp đẻ của mình, xúc phạm, khinh thường người khác, giống như bồ câu (có nhiều loại) có sắc đẹp hơn các loài chim khác, lại còn đa dâm; nên gọi Sắc Kiêu Như Cáp.
Simple Tips To Do Your Very Own Wedding Make-Up Like A Specialist     Effortless Products For Mail Purchase Bride In Britain     9 important sexual wellness recommendations for people whom choose to have it on     Mãnh Lực Lời Nguyện     Khuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà?     Thất Lai Có Phải Đúng Bảy Lần Sinh Tử?     How Can Combat Half Work?     Chú Tiểu Hiền Trí     “Chẳng lấy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu của mình”?     How to Produce a Technological Report     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Ðã nếm vị độc cư,
Ðược hưởng vị nhàn tịnh,
Không sợ hãi, không ác,
Nếm được vị pháp hỷ.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,537 pháp âm và 6,978 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,509 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,277 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tontu 100
Lượt truy cập 16,949,957